2.0 : පරිගණක දෘඩාංග : ආදාන උපාංග - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2.0 : පරිගණක දෘඩාංග : ආදාන උපාංග

ආදාන උපාංග (Input Devices)

පරිගණකයට දත්ත සහ උපදෙස් ඇතුලු කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංග ආදාන උපාංග නම් වේ. මූසිකය (Mouse), යතුරු පුවරුව (Keyboard), සුපරීක්ෂකය/ ස්කෑනරය (Scanner) , තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader), මයික්‍රෆෝනය (Microphone), සංඛ්‍යාංක කැමරාව (Digital Camera), වෙබ් කැමරාව (Web Camera), මාර්ග ගුලාව (Track Ball), ආලෝක පෑන (Light Pen), Joysticks, Pointing Stick, Touch Pad , Touch Screen, Digitizer (Graphic Tablet),

 

මූසිකය  / මවුසය (Mouse)

පරිගණකයට දත්ත (Data), උපදෙස් (Instructions) ලබා දීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන උපාංගයකි. මෙහි පිහිටීම දර්ශකයක් (Pointer) ලෙස සංදර්ශක තිරයේ (Desktop) දිස්වේ. මවුසය එහා මෙහා ගෙන යාමෙන් (Drag) අපට පරිගණකයේ ඇති වැඩසටහන් / උපදෙස් පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. මෙහි වම් (Left) සහ දකුණු (Right) ලෙස බොත්තම් (Buttons) දෙකක් දැකිය හැකිවේ. වර්ථමානයේ විවිධ තාක්ෂණයන්ගෙන් සමන්විත මූසික වෙළඳපොළේ දැකගත හැකි අතර රැහැන් සහිත (Wired) හෝ රැහැන් රහිත (Wireless) ලෙස ආකාර දෙකකි. මූසිකය මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට සවි කරනු ලබන්නේ PS/2 කෙවෙණි හෝ USB කෙවෙණි මගිනි. ස්ථානීය උපාංගයකි (Pointing Device).

 

යතුරු පුවරුව (Keyboard)

පරිගණකයට දත්ත (Data), උපදෙස් (Instructions) ලබා දීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන උපාංගයකි. මෙහි A සිට Z දක්වා a සිට z දක්වා ,0 සිට 9 දක්වා අනුලක්ෂණ (Characters) ඇති අතර ! @ # $ % ^ & * ( ) වැනි විශේෂ අනුලක්ෂණ (Special Characters) ද දැකිය හැකිවේ. මානව භාෂාවන්ගෙන් (Human Languages) සමන්විත අකුරු පරිගණකයට වටහා ගත හැකි භාෂාවන්ට (Machine Languages) පරිවර්ථනය කිරීම සඳහා යතුරුපුවරු විවිධ වූ කේත (Codes) ක්‍රම භාවිතා කරයි. විවිධ අක්ෂර / අනුලක්ෂණ සඳහා විවිධ විද්‍යුත් සංඥා (Signals) යැවීම යතුරු පුවරුව මගින් සිදු වේ.


(Image Source : en.wikipedia.org)

 

මයික්‍රෆෝනය (Microphone)

පරිගණකයට ශ්‍රව්‍ය / ශබ්ද වැනි දේ ආදානය කිරීම සඳහා මයික්‍රෆෝනය යොදා ගනියි. මව්පුවරුවේ ඇති Mic in  නම් වූ කෙවෙණිය මේ සඳහා යොදා ගනියි.

 

සංඛ්‍යාංක කැමරාව (Digital Camera)

පරිගණකයට දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය ගොනු (Video Files) / සංඛ්‍යාංක රූපක (Digital Images / Photos) ආදානය කිරීම සඳහා සංඛ්‍යාංක කැමරාව භාවිතා කරයි. මෙම උපාංගය පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා USB  ( Universal Serial Bus) කෙවෙණි භාවිතා කරයි.

 

වෙබ් කැමරාව (Web camera)

අන්තර්ජාලය මගින් සජීවී ශ්‍රව්‍ය / දෘශ්‍ය සම්මන්ත්‍රණ (Audio / Video Conference) පැවැත්වීම සඳහා , අන්තර්ජාල දුරකථන සංවාද (Internet Telephone Calls) පැවැත්වීම සඳහා භාවිතා කරයි. USB (Universal Serial Bus) කෙවෙණි මගින් පරිගණක යන්ත්‍රයට සම්බන්ධ කරයි. (උදා: Skype)

 

මාර්ග ගුලාව (Track Ball)

මෙය මුසිකයේ (Mouse) ක්‍රියාකාරිතවයට බොහෝ සෙයින් සමාන කර්සරය (Curser) එහා මෙහා ගෙනයාම සඳහා බෝලයක් සවිකර ඇත.පැරණි උකුල් පරිගණකවල (Laptop) බෙහෙවින් භාවිතා විය. ස්ථානීය උපාංගයකි (Pointing Device).(Image Source : hothardware.com)

 

ආලෝක පෑන (Light Pen)

පෑනක ස්වරූපය ඇති ආලෝක සංවේදී උපකරණයකි. තිරය මත අඳින රූප / සංඛේත පරිගණකයට ආදානය කළ හැකිය. ස්ථානීය උපාංගයකි (Pointing Device).

 

Joysticks

ආදාන උපාංගයක් වන මෙය පරිගණක ක්‍රීඩා (Computer Gaming) කිරීම වැනි විනෝදාත්මක කටයුතු වලදී භාවිතා කරයි. විවිධ මාදිලියේ Joysticks වෙළඳ පොළෙන් ලබා ගත හැකිවේ. ස්ථානීය උපාංගයකි (Pointing Device).

 

Touch Pad / Touch Screen

උකුල් පරිගණක (Laptops) වල විශේෂයෙන් මෙම උපාංගය දැකගත හැකිවේ. ලේසර් කිරණ ධාරාවක් (Laser Beam) නිකුත්වන තිරය මත ඇඟිල්ලට එය වැදීමෙන් එය හඳුනා ගනියි. මෙම උපාංගය ස්ථර වශයෙන් පවතින අතර මෙය මත ඇඟිලි තුඩ තබා එහා මෙහා ගෙනයාමෙන් අදාල ස්ථානය පෙන්වන දත්තය / වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ. අධෝරක්ත කිරණ තාක්ෂණයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. ස්ථානීය උපාංගයකි (Pointing Device).


 

Digitizer (Graphic Tablet)

යම් රූපයක් හෝ යමක් මෙම පැතලි තිරය මත විශේෂිත වූ පෑනෙන් ඇඳීමෙන් එය පරිගණකය තුළට ආදානය කල හැකිවේ. විවිධ නිර්මාණ කාර්යයන්හි දී නිර්මාණ ශිල්පීන් භාවිතා කරයි.

 

දත්ත ආදානය කරන ස්කෑනර් යන්ත්‍ර (Scanners)

සුපරීක්ෂකය / ස්කෑනරය (Scanner)

මුද්‍රිත පිටපතක (Hard Copy) ඇති ඡායාරූපයක් හෝ ලේඛනයක් පරිගණකයට ඇතුළු කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. මෙසේ ඇතුළු කළ ගොණුව (File) රූපකයක් (Image) ලෙස පරිගණකයේ තැන්පත් (Save) වේ. ඇතැම් නූතන ස්කෑනර් යන්ත්‍ර වල ප්‍රකාෂ අනුලක්ෂණ හඳුනාගැනීම  (OCR – Optical Character Recognition) අන්තර්ගත වන අතරම මෙසේ ලබා ගන්නා රූපකයෙහි ඇති අක්ෂර කොටස් පහසුවෙන් වෙන් කර ගත හැකිවේ.

තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader)

ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් වන මෙය ආදාන උපාංගයකි. යතුරු පුවරුවෙන් පරිගණකයට දත්ත ආදානය කිරීමේදී යම් කාලයක් ගතවුවද තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader) මගින් දත්ත ආදානය කිරීමේදී ගතවනුයේ ඉතාම සුළු කාලයකි. වර්තමානයේදී සුපිරි වෙළඳසැල් වල නැතුවම බැරි උපාංගයකි. තීරු කේත (Bar Code) යනු සිහින් තරමක් පළල තීරු වලින් සැකසුනු මෝස්තරය. මෙම තීරු මගින් සංඛ්‍යාවක් හෝ කේතයක් නියෝජනය වේ.

OMR (Optical Mark Reader)

ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමේ (OCR – Optical Character Recognition) තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සකසා ඇති මෙම උපාංගය මගින් බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍ර වල හරි වැරදි සලකුණු කිරීම සඳහා යොදා ගනියි. ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම (OCR) යනු රූපක  (Images) ආකාරයෙන් ඇති ලේඛනයක (Document) අක්ෂර (Text) වෙන්කර හඳුනා ගැනීමයි.

ඇඟිලි සලකුණු හඳුනා ගැනීමේ උපකරණය (Finger Print Reader )

වර්තමානයේ බොහෝ ආයතන වල සේවක පැමිණීම / පිටත්ව යාම (In / Out) සටහන් කිරීමට යොදා ගන්නා ඉතාම ආරක්ෂිත වූත් කාර්‍යක්ෂම වූත් උපකරණයකි. ඇතැම් උකුල් පරිගණක යන්ත්‍ර (Laptop Computers) වලද මෙම තාක්ෂණය භාවිතා වේ. ඇඟිලි සලකුණ (Finger Print) පරිගණකයකට ප්‍රවේශවීමේදී මුරපදයක් (Password) ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.


(Image Source : play.google.com)

චුම්භකිත තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (MICR (Magnetic Ink Character Recognition)

ආදාන උපාංගයක් වන මෙය බැංකු කටයුතු වලදී චෙක්පත් වල ඇති රහස්‍ය අනුලක්ෂණ කියවීම සඳහා භාවිතා කරයි.