Computer Hardware 01 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Computer Hardware 01

What is a Computer Hardware

පරිගණකයක් යනු විද්යුත් යන්ත්‍රයකි. මෙම යන්ත්‍රය සැදි ඇත්තේ තවත් විද්යුත් යන්ත්‍ර ගණනාවක් එක් වීමෙනි. මෙම යන්ත්‍රය සකස් කිරිම සඳහා විවිධ කොටස් එකලස් කල පසු එම එකලස් කල කොටස් පණ ගැන්වීමද කල යුතුය. මෙම පණගැන්වීම කරනු  ලබන්නේ Drives නමින් හඳුන්වන පරිගණක උපදෙස් මාලා විශේෂයක් මගිනි. වෙනත් යන්ත්‍ර හා සැසඳිමේදි මෙය පරිගණකයටම ආවේනික ලක‍ෂණයකි. 

 

දෘඩාංග තාක‍ෂණය

දෘඩාංග තාක‍ෂණය යනු පරිගණකයේ ස්වභාවය, ක්‍රියාකාරිත්වය, පණගැන්වීම, ගැටලූ හඳුනාගැනීම හා  පිළියම් යෙදීම පිළිබඳව තාක‍ෂණය ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මේනිසා පරිගණක දෘඩාංග තාක‍ෂණය  හැදෑරීමේදී පරිගණක කොටස් වල භෞතික ස්වභාවය, ඵ්වායේ ප්‍රයෝජන, ක්‍රියාකාරිත්වය, ප්‍රාණවත් කිරිම, ගැටළු හඳුනාගැනීම සහ විසදීම පිලිබදව අධ්‍යයනය කිරිමට සිදුවේ. 

 

Why we need to know it -  දෘඩාංග පිළිබද හැදැරිමේ වැදගත්කම

පරිගණක දෘඩාංග පිළිබද ඉගෙන ගැනීම හේතුන් ගණනාවක් නිසා අත්‍යවශ්‍ය වේ. එම හේතුන් අතර ඉතාමත් වැදගත් හේතුන් මෙසේ දැක්විය හැකිය.

 

  • පරිගණකයකින් අපට ලබාගත හැකි ප්‍රයෝජන නැතහොත් කරගත හැකි වැඩකොටස එම පරිගණකය සකස් කිරිමට භාවිතා කරනු ලබන දෘඩාංග මත සීමා වීම. පරිගණකයට යම් යම් උපදෙස් ලබා දෙන විට පරිගණකයේ දෘඩාංග හා ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබද අවබෝධයක් නොමැතිනම් නිසිපරිදි පරිගණකයකින් ප්‍රයෝජන ලබා ගත නොහැකි වීම.
  • පරිගණකයක් අක්‍රිය වු විටකදී එය අලුත්වැඩියා කර ගැනීම සදහාද දෘඩාංග පිළිබඳ සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබද දැනුමක් පරිගණකයක් භාවිතා කරන සෑම අයෙකුටම අවශ්‍ය වීම.
  • පරිගණකයක් හෝ පරිගණක කොටස් මිලදී ගැනීමේදි වෙළද උපක්‍රම වලට නොරැවටී සාධාරණ මිලකට නිවැරදි කොටස් මිලදී ගැනීමට දෘඩාංග පිළිබද දැනුමක් අවශ්‍ය වීම.
  • පරිගණකයක අක්‍රීය වීම් වලින් 90% ක් පමණ සාමාන්‍ය දෘඩාංග ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබද අවබෝධයක් ඇති අයෙකුට නිවැරදි කරගත හැකි වීම.

 

Hardware Structure of a Computer

  

 

   

ඉහත දැක්වෙන දෘඩාංග පදනමට අනුව ක්‍රියාත්මක පරිගණකයක් සකස් කිරීම සදහා අවම වශයෙන් දෘඩාංග කොටස් 10 ක් යොදා ගැනීමට සිදුවේ. නැතහොත් ක්‍රියාත්මක තත්වයේ පරිගණකයක අඩුම වශයෙන් විවිධ පරිගණක කොටස් හෝ ඒකක 10 ක් සවි වී ඇත. එම කොටස් 10 මෙසේ දැක්විය හැකිය.

 

Key board හෙවත් යතුරු පුවරුව 

CPU හෙවත් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය

මව් පුවරුව හෙවත් ප්‍රධාන විද්‍යුත් පුවරුව (Mother board)

විදුලි සැපයුම් ඒකකය හෙවත් Power unit

පරිගණක මතකය හෙවත් Ram Chip

VGA Adapter හෙවත් VGA  Card

Monitor හෙවත් Visual Display Unit

මවුසය

Hard disk නැතහොත් Fix  Disk

Data Cables

 

 

Key Board

යතුරු පුවරුව යනු පරිගණකයට අකුරු ඉලක්කම් සංකේත ඇසුරින් දත්ත ඇතුල් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රයකි. මෙම යන්ත්‍රය තුල විද්‍යුත් පරිපථ කිහිපයක් පිහිටුවා ඇත. අප යතුරු පුවරුවේ යතුරක් එබු විට එම යතුරට අදාල අංකයක් යතුරු පුවරුවේ ඇති විශේෂ Micro Processor යකට යවනු ලබයි.  එම Micro Processor ය අදාල අංකය එහි Binary අගයට හෙවත් යන්ත්‍ර භාෂාවට හරවා පරිගණකයට යවනු ලබයි. 

 

මෙහිදී පරිගණකයේ Processor ය Keyboard Drive නම් මෘදුකාංගය සහාය කරගෙන අප යවන දත්ත හඳුනා ගනී. එසේ හඳුනාගෙන අවශ්‍ය කාර්යයන් සිදු කිරීමට Process කරනු ලැබේ. යතුරු පුවරුවේ ඉහත දැක්වු ක්‍රියාවලිය නිසි පරිදි සිදු නොවීමට හේතු වන කරුණු නිසා යතුරු පුවරුවේ විවිධ ගැටලූ පැන නගී. 

 

දුවිලි තැවරීම දියර වැටීම ආදිය නිසා විද්‍යුත් සංඥා ගමන් කරන මාර්ග ඇහිරී යාම හෝ වෙනත් මාවතක් හා බැඳීම සිදු විය හැකිය. මෙවිට යතුරු පුවරුව නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වීම ඇණ හිටී. එමෙන්ම යතුරු පුවරුවේ ප්‍රධාන විද්‍යුත් පරිපථය ඔස්සේ පරිගණකයට දත්ත යැවීම සඳහා භාවිතා වන කේබලය ඉතා කුඩා වයර් ගණනාවකින් සැදුනකි. මේ නිසා බර දෙයක් කැපෙන සුලූ දෙයක් නැතහොත් තඳින් ඇඳිමක් නිසා අදාල කේබලයේ කම්බි කැඩීයාමට ඉඩ ඇත. මෙවැනි අවස්ථාවකදී යතුරු පුවරුව නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වීම සිදු නොවේ. නුතන පරිගණක වල භාවිතා වන යතුරු පුවරු වර්ග හතරකි.  PSII, Serial, USB හා Wireless යනු ඒ වර්ග හතරයි

පරිගණක දෘඩාංග අධ්‍යනයේදි මූලික වශයෙන් හදාරනු ලබන්නේ පරිගණකයක් සකස් කිරිම සදහා අවශ්‍ය ඉහත දැක්වෙන කොටස් 10 හදුනා ගැනීම. ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත‍වය අවබෝධ කර ගැනීම ඒවා එකිනෙකට සවිකිරීමට හුරුවීම මෙම කොටස් වල ඇතිවිය හැකි ගැටලූ හදුනා ගැනිම සහ ඒවාට පිළියම් යෙදීම යනාදී කරුණු වේ. මෙම කරුණු ඉගෙන ගැනිම සදහා ඒ ඒ කොටස් වල ක්‍රියාකාරිත්වය භෞතික සැකැස්ම යනාදිය පිළිබදව මූලික අවබෝධයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ.