ICT and Society part 3 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ICT and Society part 3

ICT in Education

අධ්‍යාපනය සදහා සන්නිවේද තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කිරීම මගින් කෙනෙකුගේ අධ්‍යාපනය ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ආ හැකි බව අධ්‍යාපන විසශ්ෂඥයින්ගේ මතයයි. ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ පහසුව සදහා සන්වේදන තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් බවට පත්ව ඇත. මෙගින් වඩාත් ආකර්ශනීය ආකාරයට වචන (word), රූප (Image), ශබ්ද (Audio), චලන රූප (Animation, Video) හැසිරවිය හැකි නිසා ඇතැම් සංකල්ප මතක තබා ගැනීමේ ශක්තිය වැඩි කර ගැනීමට රුකුලක් වී ඇත. අද ලෝකයේ බොහෝ රටවල ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ සිට උසස් අධ්‍යාපනය දක්වා තොරතුරු හා සන්නාවේදන තාක්ෂනික උපකරණ (ICT Tool) භාවිතය පිළිබදව විෂය ක්ෂේත්‍රයට යොදා ගෙන  ඇත. මේ නිසා එම රටවල දරුවන් ඉතා දක්ෂ දරුවන් බවට පත්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල තුළ හා පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාර තුළ ද මේ කාර්ය්‍යට මුල් තරනක් දී තිබේ. පහත දක්වා ඇති විවිධ ආකාරයන්ගෙන මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කර ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කර ඇත.

 • CAL – Computer Assisted Learning
 • IRI – Interactive Radio Instruction
 • LMS – Learning Management System
 • EMIS – Education Management Information System
 • WBT – Web Based Training
 • CBT – Computer Based Training
 • DES – Distance Education System

 

පරිගණක සහය ඉගෙනුම් (CAL – Computer Assisted Learning) හා පරිගණක පාදක පුහුණුව(CBT – Computer Based Training) අද ලෝකයේ ප්‍රධාන අධ්‍යාපන සංකල්ප දෙකක් බවට පත් වී ඇත.

CAL මගින් අද විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ට මෘදුකාංග සංයුත්ත තැටි සකස් කර ඇති අතර ශිෂ්‍යන්ට තමන්ට රිසි සේ තම ඉගෙනීමේ කටයුතු කරගෙන යාමේ අවස්ථාව සැලසී ඇත. ඔවුන්ගේ කැමැත්ත මත ඕනෑම වේලාවක අධ්‍යාපනය ආරම්භ කිරීමටත් තමන් කැමති ස්ථානයකින් අධ්‍යාපනයට පිවිසීමටත් අවකාශය සැලසී ඇත. නමුත් පංති කාමරයක ද එය එසේ නොවේ. සිසුන්ට තමන්ගේ කැමත්ත පරිදි ඇගයීමකට ලක්විය හැකි අතර අසා ඇති ප්‍රශ්ණ වලට පිලීතුරු එසැනින් ලබා ගැනීමටත් මෙහි ඇති සුවිශේෂී තාවයයි.

පරිගණක පාදක පුහුණුව ( CBT – Computer Based Training ) මගින් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේ දී බහු මාධ්‍ය මූලික වේ. මේ මගින් වඩාත් ආකර්ෂණීය ආකාරයෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු මෙහෙයවීම නිසා ඉගෙනීමට ඇති පළඹවීම වැඩිය. වචන, රූප, ශබ්ද, චලන රූප ආකර්ෂණීය ආකාරට යොදා ගනී. එසේම තාත්වීකරණය ( Simulation ) මගින් සිසුන් සජීවී ලෙස අත්දකී.

අන්තර්ජාලය ද අධ්‍යාපන සංවර්ධනයට මහත් පිටුවහලකි. වෙබ් අඩවිය මගින් ලොව අලුත්ම පොත් පත් තම නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව ලැබේ. පාසල් පරිපාලන කටයුතු මෙහෙයවිම සදහා ද අද පරිගණක මෘදුකාංග යොදාගෙන ඇත. ශිෂ්‍ය තොරතුරු, ගුරු තොරතුරු, එමෙන්ම කාල සටහන් පිලියෙළ කිරීම වැනි විවෂ වැඩ සදහා ද මෙම මෘදුකාංග වල පහසුකම් ඇත. පාසල් පරිපාලනය සදහා දෛනික තොරතුරු රැසක් සටහන් වන බැවින් මෙවැනි පරිගණක පද්ධති වලින් පාසල් පරිපාලන කටයුතු වල උන්නතිය සදහා මහගි පිටුවහලක් ලැබේ.   

 

  

ICT in Agriculture

(කෘෂිකර්මය සදහා තාක්සණය භාවිතය)

 

කෘෂිකර්මාන්තය රටක දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ලබා දීමට සමත් එක්තරා ක්ෂේත්‍රයකි. මෙම ක්ෂේත්‍රය තුළ දක්නට ලැබෙන විවිධ පර්යේෂණ ඒ හා සම්බන්ධ ප්‍රථිපල ආනයන අපනයන කරුවන්ගේ සේවා ලබා ගැනීම වැනි පුළුල් පරාසයක් තුළ විහිදෙන අතර මේ සදහා ICT ලගා කර ගැනීමෙන් මෙම ක්‍රියාවලිය සතුටුදාකක අන්දමින් පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව ඇත. තවද ග්‍රාමීය කෘෂිකර්මාන්තය නගා සිටුවීමට නව තාක්ෂණය පහසුවෙන් බෙදාහැරීම පෙන්වා දිය හැකිය.

 

කෘෂිකර්මාන්තය සදහා ICT ක්‍රියාකාරකම්

 • අන්තර්ජාල හා විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතයෙන් යෝජනා භාවිතය
 • කෘෂිකාර්මික න්‍යායන් පිලිබද තොරතුරු සන්නිවේදනය
 • මිල ගණන් පිළිබද සන්නිවේදනය
 • කෘෂිකාර්මික පර්යේෂකයන්ගේ ජාලයක් ගොඩනැගීම
 • භූමිය සංවර්ධනය