MS Excel Part 14 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

MS Excel Part 14

Header & Footer

Work sheet යක් සකස් කල පසු එහි ඉහලින් හෝ පහළින් දිනය, වේලාව, පිටු අංකය, එසේත් නැතිනම් වෙනත් සටහනක් ආදිය ඇතුලත් කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි. මෙහි ඇති වාසිය වන්නේ සෑම Sheet යකම ඉහළින් හෝ පහළින් එකම ස්ථානයක අපගේ බලපෑමකින් තොරව අප ලබා දුන් දේ ස්වයංක්‍රියවම ඇතුල් වීමයි. 

View ---> Header & Footer

Header - මෙහිදී පරිගණකය විසින් ලබා දෙන සටහනක් ලබා දිය හැකිය.

CustomHeader/ Custom Foote - මෙහිදී අපට අවශ්‍ය දෙයක් ලබා දීමට අවස්ථාව ලබා දේ.

 

Page Background

අපට සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන පිටුවේ ඇත්තේ සුදු පැහැති වර්ණයකි. නමුත් අපට අපගේ අවශ්‍යතාවය අනුව එම වර්ණය වෙනස් කර ගත හැකිය. අපට ඒ සදහා පින්තූරයක් ඇතුළත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් පවතී. මේ සදහා අපට පහත දක්වා ඇති විධානය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතී.

Format ---> Sheet --->  Background

අනතුරුව අවශ්‍ය පින්තූරය තෝරාගෙන OK කරන්න.

 

Print Preview

Work Sheet යක් සකස් කර අවසානයේ එය මුද්‍රණය කර ගැනිමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් මුද්‍රණය කිරිමට පෙර එය මුද්‍රණය වන ආකාරය බලා ගත හැකිය.  මෙහි ඇති වාසිය නම් මුද්‍රිත පිටපත අපට අවශ්‍ය ආකාරයට පිටුව නොමැති නම් එය නැවත නිවරදිව සකසා ගත හැකිවීමයි.  

File ---> Print Preview

 

Page Setup

පිටපත් ලබා ගැනිමට භාවිතා කරනු ලබන කොළය හා Work Sheetය අතර වෙනස් කමක් ඇත්නම් වඩා හොඳ මුද්‍රණයක් ලබා ගත නොහැකිය. මුද්‍රණය ලබාගැනීමට අවශ්‍ය ආකාරයට පිටුව නිර්මාණය කර ගැනීම Page Setup භාවිතයෙන් කළ හැකිවේ.  

File ---> Page Setup

 

Margins  

Top - මුද්‍රණය ආරම්භ විය යුත්තේ කඩදාසියේ ඉහල කොටසේ කොතැන් සිටද යන්න

Bottom - කඩදාසියේ පහල දාරයත් මුද්‍රණය අවසානයත් අතර තිබිය යුතු ඉඩ ප්‍රමාණය 

Left - කඩදාසියේ වම් පසින් තිබිය යුතු ඉඩ ප්‍රමාණය

Right - කඩදාසියේ දකුණු පසින් ඉතිරි කල යුතු ඉඩ ප්‍රමාණය  තෝරා ගත හැකිවේ.  

 

Orientation හිදී

Work Sheetඑක මුද්‍රණය විය යුත්තේ යුත්තේ සිරස් (Landscape) හෝ තිරස් (Portrait) ආකාරයටද යන්න සටහන් කිරීම.

Paper Size නම් ස්ථානයේදී පිටපත ලබාගන්නා කොලයේ ප්‍රමාණයත් ලබාදී OKකළ යුතුවේ.

 

Printing Work Sheet

Excel Work Sheet එකක් සකස් කිරිමෙන් පසු එය මුද්‍රණය කර ගැනීම මගින් එහි HardCopy එකක් ලබා ගත හැකිය. ඒ සඳහා

File ---> Print

මෙම විධානය ලබා දිමෙන් පසු ලැඛෙන Window එකෙහි

Printer - මුද්‍රණය කිරීමට තෝරා ගන්නේ කුමන මුද්‍රණය යන්ත්‍රයද යන්න තෝරා දෙන්න.

Print Range - මෙහිදි Print කල යුත්තේ පිටු සියල්ලමද නැතහොත් තෝරාගත් කිසියම් පිටු ප්‍රමාණයක්ද යන්න ලබා දිය යුතුය.

Print What - මෙහිදි Print කල යුතුතේ අදාල Work Sheet එක පමණක්ද, එසේ නැතිනම් මුලූ Work Bookඑකමද, එසේත් නැති නම් Work Bookඑකෙහි තෝරාගත් ප්‍රදේශයක් පමණක්ද යන්න ලබා දිය යුතුය.

Number of Copies - මෙහිදි පිටපත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලබා දිය යුතුය.

 

Spelling And Grammar (සකසා ගත් ලිපියේ වචන හා ව්‍යාකරණ නිවැරදි කිරීම)

ලිපි සැකසීමේදී සිදුවන භාෂාමය වැරදි (English) නිවැරදි කර ගැනිම සඳහා භාවිතා කරයි.  පරිගණක මතකයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වදන් සියල්ල කැටිකොට සාදා ගත් Dictionary නම් වූ ගොනුවක් ගබඩාකොට ඇති අතර එමගින් Type කරන ලද වචනයේ අක‍ෂර නිවැරදි නොවේ නම් ඒ අවස්ථාවේදීම එම වචනයට යටින් රතු ඉරක් ඇඳ ඒ බව අපට පෙන්වා දෙයි.  වැරදි ලෙස සටහන් කරන වචනයේ ශබ්ධයට අනුව වචන පෙළක් තෝරා අප වෙත ඉදිරිපත් කරයි. 

 

අක‍ෂර ගවේෂණය කිරීම වෙත යොමුවන්නේ ලිපිය සැකසීමෙන් පසුය.  ලිපිය මැද කොටසේ Cursor ය තිබිය දි ගවේෂණය සඳහා විධාන කල විට ලිපියේ අවසානය තෙක් පරීක‍ෂාකර නැවත මුලසිට Cursor ය තිබුනු තැන දක්වා පරීක‍ෂා කරයි. 

Tools ---> Spelling and Grammar 

 

 

Not In Dictionary     

ඉහත විධානය වෙත ගිය විට ලැඛෙන Window හි මුලින්ම ඇත්තේ Not In Dictionary කොටසයි.   මෙහිදි ලිපිය කොටසින් කොටස සම්පූර්ණවම පෙන්වන අතර වැරදි ලෙස පරිගණකය විසින් අදහස් කරන වචන රතුපාටින් සටහන්කොට පෙන්වයි.  නිවැරදිව ලියන එහෙත් පරිගණක Dictionary යෙහි සටහන් නොවන  වචන (නමක්, ගමක් වැනි දේ) ද වැරදි වචන ලෙස සටහන් කරයි.  

 

Suggestion

වැරදි යැයි පෙන්නුම් කරන වචනය වෙනුවට ආදේශකල හැකි එම වචනයේ ශබ්ධයට අනුරූප වන වචන පෙලක් මෙහිදී අප වෙත ඉදිරිපත් කරයි.  එවායින් අපගේ ලිපියට අනුව ගැලපෙතැයි සිතෙන වචනය තොරා ගැනිමේ අවස්ථාව අප වෙත ලබාදී ඇත.

 

Change

තෝරාගත් වචනය ලිපියට ආදේශ කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට වචනය තෝරා Change යනුවෙන් විධාන කරන්න. 

 

Change All

ලිපිය පුරා ලියවී ඇති එකම වචනයක් වෙනුවට අනුමාන වචන ලැයිස්තුවේ ඇති වචනයක් එකවරම යෙදීමට යොදා ගැනේ.

 

Delete

එකම වචනය කිහිප වරක් එක ලඟ Type  කරඇති විට  Change  බොත්තම Delete  බවට පෙරලේ. 

Delete Click කිරීමෙන් අනවශ්‍ය ලෙස නැවත නැවත එක ලඟ ලියා ඇති වචන මකාගත හැක.

 

Auto Correct

එකම ආකාරයට නිතරම වරදින වචනයක් වේ නම් එය හමුවන මුල්ම අවස්ථාවේදීම නිවැරදි කරගැනීමට මෙහිදි ඉඩ සලසා ඇත.

 

Ignore

වැරදි යැයි අපවෙත දැනුම් දෙන වචනයක් නොසලකා හැර ඊලඟ වචනය වෙතයාමට මෙම විධානය භාවිත කල හැකිය.  නමක් සටහන්ව ඇති අවස්ථාවක වුවද එය වැරදි යැයි සටහන් කරන වග අප දන්නා බැවින් එම වචනය පරික‍ෂා කිරිම නොසලකා හරින ලෙස විධාන කරන්නේ මෙහිදිය.

 

Ignore All

වැරදියැයි සටහන් කරන වචනය ඉදිරියටත් ලිපියෙහි වේ නම් නැවත නැවතත් එය සටහන් කිරීම වැලැක්වීම සඳහා එසේ සටහන්ව ඇති වචන සියල්ල නොසලකා හරින්නයි විධාන කිරීමට භාවිතා කෙරේ.