MS WORD Part 5 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

MS WORD Part 5

 

Default Tab Stop      

සාමාන්‍ය tab නැවතුමෙහි දුර සටහන් වන ස්ථානයයි.  මෙම පරතරය අපට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස්කර ගැනීමට  හැකියාව ඇත.

 

Tab Stop Position

Cursor ය නැවතිය යුත්තේ තිරයේ කිනම් ස්ථානයේ ද යන්න  සටහන් කරන්නේ මෙහිදීය. එක් විධාන කවුළුවකදි Tab නැවතුම් කිහිපයක් සැකසිය හැක.  

 

Tab පිහිටුවීම

පළමුව Tab පිහිටුවිය යුත්තේ කුමන ස්ථානයේද යන්න තීරණය කරගන්න. ඉන් පසුව ඉහත සඳහන්විධානයට අනුව ලැඛෙන කවුළුවෙහි Tab Position හි Tab නැවතුම සටහන්කර set යනුවෙන් නැවතුම ස්ථාවර කරගන්න.  තිරයේ 5 වැනි අඟලට Tab නැවතුම සැකසුවායැයි සිතමු.  ඔබ තිරයේ මුල සිට Tab Key ය Press කලවිට එක්වරම එය සටහන් කරන ලද Tab නැවතුම වෙත යයි.  මෙසේ ඔබට එක් විධාන කවුළුවකදී Tab පිහිටුම් කිහිපයක් එකවර සකසා ගැනීමට හැක. 

  

Alignment (Type විය යුත්තේ Tab නැවතුමේ සිට කුමන දිශාවටද

Left                    - Tab නැවතුමේ සිට වමට   

Right                  - Tab නැවතුමේ සිට දකුණට  

Center                - Tab නැවතුමේ සි්ට දෙපසට විහිදෙන ආකාරයට   

Decimal               - දශම තිත එක පෙලට පිහිටුවීමට අවශ්‍ය වූ විට භාවිත කරයි. (මුදල් අගයන්  සටහන් කරද්දී යොදා ගනී)

Bar                      - Tab නැවතුමේ සිරස්ව ඉරක් ඇදගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට භාවිත කරයි. 

Set                     - Tab Window හි සෑම විධානයක් අවසානයේම Set යනුවෙන් සටහන් කොට දෙන ලද විධාන ස්ථාවර කරගත යුතුය. එසේ සටහන් නොකරන කිසියම් ස්ථානයක Tab Set කරන ලෙස විධාන දුන්නද එම විධාන ක්‍රියාත්මක නොවේ.

Leader                - කිසියම් Tab පිහිටුම් දෙකක් අතර විශාල පරතරයක් ඇත්නම් එම තොරතුරු එක කෙලින් ලියවී ඇත්දැයි බලා ගැනීමට එම ස්ථාන දෙක අතර ඉරක් ඇඳ ගත හැකිය.  එසේ කඩ ඉරි ඇඳිය යුතු ස්ථානයන් දෙක තෝරා leader නම් ස්ථානයේ එම කඩ ඉරි වර්ගය තෝරාගන්න.  මේ ආකාරයෙන් ඉරි රටා කිහිපයක් තිරයේ තිරස් අතට සකසා ගැනීමට හැක.  ඉරි ඇඳීම අවශ්‍ය නොවන සෑම අවස්ථාවකදීම None යනුවෙන්  සටහන්කර තැබිය යුතුය.

Clear                   - කිසියම් ටැබ් නැවතුමක් මැකීමට අවශ්‍ය නම් එම Tab නැවතුම Tab Stop Position වෙතින් තෝරා ගන්න. Clear යනුවෙන් සටහන් කිරීමෙන් එම නැවතුම මකා දැමිය හැක.  

Clear All             - මෙහිදී පිහිටුවන ලද සියලුම Tab නැවතුම් මැකීයයි.  මුලින් සටහන් කල සියලුම Tab නැවතුම් Clear All Click කර ඉවත් කොට අළුතින් Tab නැවතුම් පිහිටුවා ගැනීමද මෙහිදීම කල හැක.

 

Find

Document එකක ලියා ඇති එකම මාදිලියේ වචනයක් හෝ පේළියක් ඇත්තේ කිනම් ස්ථානවලද යන්න සොයා ගැනීම සඳහා භාවිතයට ගතහැකි විධානයයි.  එවැනි සොයාගැනීමක් අවශ්‍ය වු විට MS Word  භාවිතා කරන්නෙකු විසින් ලිපිය මුලසිට කියවමින් වෙහෙස විය යුතු නොවේ. අදාල ලිපිය දිගහැර විධාන කළවිට සටහන් කරන ලද වචනය ඇති තැන් සොයා සළකුණුකොට පෙන්වයි.  අපගේ අවශ්‍යතාවය අනුව එයද ආකාර කිහිපයකින් භාවිතයට ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

Edit  --->  Find


Find What         - මෙම විධානය ඉදිරියෙහි සෙවිය යුත්තේ කිනම් වචනයක්ද යන්න සටහන් කල යුතුය.  එය අනිවාර්යයෙන්ම ලිපිය තුල සටහන්ව ඇති ආකාරයෙන්ම විය යුතුය.  එක් අකුරක් හෝ වැරදි ලෙස සටහන් කළහොත් එවැන්නක් ලිපිය තුළ නොමැති බව පරිගණකය දැණුම් දෙනු ඇත.       

Find Next         - සෙවීමට අවශ්‍ය දෙය සටහන් කිරීමෙන් අනතුරුව සෙවීම ආරම්භ කිරීමට විධාන කිරිම මෙමගින් සිදු කරයි.  මෙය සටහන් කරන වාරයක් පාසා විධානය ක්‍රියාත්මක වේ.  සියල්ල සොයා අවසානයේ ඒ පිළිබඳ දැනුම් දීමක් කරයි.

Replace          - Document එකක Type කර ඇති වචනයක් ඉවත්කර එම වචනය වෙනුවට වෙනත් වචනයක් ආදේශ කරගැනීම සඳහා මෙය භාවිතා කරනු ලැබේ. මෙහි ඇති වාසිය නම් Type කර අවසන් වූ පසුද එහි ඇති අනවශ්‍ය වචන එකිනෙක ඉවත් කර නැවත Type කිරීම වෙනුවට ඉතා පහසුවෙන් අවශ්‍ය වචනය අදාල ස්ථානයට ඇතුල් කරගත හැකිවීමයි.