සරඹ අභ්‍යාසය සහ එහි අවශ්‍යතාව - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

සරඹ අභ්‍යාසය සහ එහි අවශ්‍යතාව

                  සරඹ අභ්‍යාසය සහ එහි අවශ්‍යතාව

     දේශීය වශයෙන් ප්‍රභවය ලත් නර්තන සම්ප්‍රදයාන් මෙන් ම , ඉන්දියානු හෝ වෙනත් කවර හෝ නර්තන සම්ප්‍රදායක් වුව ද එකකින් අනෙක වෙන් කොට හදුනා ගන්නා එක් නිර්ණායකයක් වන්නේ එයට ආවේණික වූ අංගහාර ලක්ෂණයි . අංගහාර වූ කලී සැම නර්තනයක ම අනන්‍යතාවයේ ප්‍රදානතම සාදකයයි . එසේ හෙයින් නර්තන සම්ප්‍රදා යක් ඉගෙන ගන්නා කවරෙක් වුව ද තමා ඉගෙන ගන්නා සම්ප්‍රදායට අදාළ නිවැරදි අංගහාරයන් හදුනා ගත යුතුය . ඉතාමත් ව නිවැරදි ආකාරයෙන් එකී අංගහාරයන් පවත්වා ගත යුතුය . සම්ප්‍රදා යික නර්තනයන්ට අදාළ අංගහාර වෙනස් කිරීමට හෝ විකෘති කිරීමට කවර නිර්මාණ ශිල්පියෙකුට වුව ද සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැත .

එය නර්තන සම්ප්‍රදායෙහි අනන්‍යතාව හගවන ප්‍රබලතම සාදකය වන හෙයින් විකෘති කිරන ලද හෝ වෙනස් කරන ලද අංග හාරයකින් අදාල සම්ප්‍රදාය නියෝජනය නොකෙරෙයි. අධුනික ශිල්පියෙකු තමන් ඉගෙන ගන්නා නර්තන සම්ප්‍රදායට අදාල නිශ්චිත අංග හාරයන් පුහුණු කර ගනු ලබන්නේ සරඹ අභි්‍යාසයෙනි. එක් එක් නර්තන සම්ප්‍රදායන්ට අදාල ව එයට අදාල අංගහාර නැතහොත් හස්ත පාද හසුරුවන ආකාරය එකිනෙකට වෙනස් ස්වරුපයක් ගන්නා බව ඔබ දනී. එසේ හෙයින් උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදාය ඉගෙන ගන්නා සිසුන්ගොඩ සරඹ  ද පහතරට සම්ප්‍රදාය ඉගෙන ගන්නා සිසුන් ඉලංගම් සරඹ ද සබරගමු නර්තනය හදාරන සිසුන් මාත්‍රා පද ද අහ්‍යාස කල යුතු ය.

               

                                                                

ගොඩ සරඹ /ඉලංගම් සරඹ  / මාත්‍රා පද යන සරඹ අහ්‍යාසයන් ආදුනිකයෙකු විසින් ප්‍රගුණ කරනු ලබන්නේ කවර හේතුවක් නිසාද යන්නත් , එකී  සරඹ අහ්‍යාසයේ දී අනුගමනය කළ යුතු මුලික ලක්ෂණ සහ මුලදර්ම පිළිබඳවත් දීර්ඝ වශයෙන් සකච්ඡා කර ඇත. නැවත වරක් එකී කරුණු සිහි කර ගැනීමත් මෙතෙක් උගත් ගොඩ සරඹ / ඉලංගම් සරඹ / මාත්‍රා පද නැවත අභ්‍යාස කිරීමත් අතිශයින්ම වැදගත්ය.සතත අභ්‍යාසයෙහි වැදගත්කම පිළිබදව නිරන්තරයෙන් සිහිපත් කළ යුතුය . මෙකී සරඹ අභ්‍යාසයෙහි යෙදෙන ආධූනිකයා  , තමන් ඉගෙන ගන්නා සම්ප්‍රධායට අදාළ අංගහාර ලක්ෂණ ඉතාමත් ම හොදින් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය . කවරෙකු විසින් හෝ කරන වැරදි ඉරියව්වක් හෝ චලනයක් නැවත නිවරදි කිරීම ඉතාමත්ම අපහසු වන හෙයින් ප්‍රථම අවස්ථාවේ සිටම නිරවද්‍යතාව පිළිබදව සුවිශේෂී සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය . ඉවසීම , දරාගැනීම සහ කැපවීම යන මූලික අවශ්‍යතා තුන සරඹ අභ්‍යාසයෙහියෙදෙන්නා තුළ අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුය .

සර්ඹය පවත්වා ගනු ලබන වේගය අඩු හෝ වැඩි  වන අවස්ථා තුළ වේගය කවර මට්ටමක පැවතියත් චලනයේ අංගහාරය නොවෙනස්ව තිබිය යුතුය . වේගය පවත්වා ගැනීමේ දී චලනයේ හැඩරුව අංගහාරයන්ගේ පිහිටීම හා භාවිතය කිසිදු හේතුවක් නිසා වෙනස් නොවිය යුතු අතර වේගය පමණක් සාදක කොටගෙන චලනය තාලය මත රදවා ගැනීම සදහා කෙටි ක්‍රම සහ උපාය මාර්ග යොදා නොගත යුතුය . සෑම සරඹයක් ලය තුනට ( විලම්බ , මද්‍ය , දෘත ) අභ්‍යාස කළ යුතුය . ලය පවත්වා ගැනීම සම ගුණ , දෙගුණ සහ සිව් ගුණ යන ගුණාකාර ක්‍රමයට පවත්වා ගත යුතුය . චලන අභ්‍යාසයේ දි මූලික චලන පද්දති හා බැදි අංගහාරයන් ද තාල ලක්ෂණය ද අවධාරණය කළ යුතුය. පා සරඹ අභ්‍යාසයෙ හි දී බෙර වාදනය ඒ හා බැදි ආනුෂාංගික කලාවක් ලෙස යොදා ගනු නොලැබූ අතර සෑම සරඹයක්ම කටින් කියා අභ්‍යාස කිරීම විශේෂ ලක්ෂණයක් විය. එහෙත් ගොඩ සරඹ  / ඉලංගම් සරඹ සහ මාත්‍රා පද අභ්‍යාස කිරීමමේදී  ඒ සදහාසම්ප්‍රදායට අදාළ  ප්‍රදාන වාද්‍ය භාණ්ඩය යොදා ගත හැකිය .