ජනගහන ගැටළුව - සාමාන්‍යපෙළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ජනගහන ගැටළුව

ජනගහන ගැටළුව


 

රටක ජනගහනය වර්ධනය කෙරෙහි බලපාන සාධක 3 ක් ඇත.

 1. සාඵල්‍යතාවය-උපත්

 2. මර්ථ්‍යතාවය-මරණ

 3. සංක්‍රමණ  යනුවෙනි.

 

ලෝක ජන සංඛ්‍යා වර්ධනයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ

 • ප්‍රධාන ජන සාමූහික හතරක ලෝක ජන සංඛ්‍යාවෙන් වැඩි කොටසක් ජීවත් වෙයි.

 • දකුණු ආසියාව,වයඹ දිග  යූරෝපය,ඊසාන දිග ඇමරිකාව,නැගෙනහිර ආසියාව

 • වාර්ෂික ලෝක ජන සංඛ්‍යාවට එකතුවන ජන සංඛ්‍යාවෙන් වැඩි කොටසක්  සංවර්ධනය වන දිලිඳු රටවලින් එකතුවේ.ඒ නිසා සංවර්ධනය වන රටවල වාර්ෂික ජන සංඛ්‍යා වර්ධන වේගය ඉහල යයි.

 • සංවර්ධිත රටවල ජන සංඛ්‍යා වර්ධනය අඩු වේගයකින් සිදුවේ.

 • සංවර්ධය වන රටවල සීඝ්‍රයෙන් ජන සංඛ්‍යාව වර්ධනය වීමත් සංවර්ධිත රටවල අඩු වේගයකින් ජන සංඛ්‍යාව වර්ධනය  වීමත් නිසා මේ රටවල ජන සංඛ්‍යා ප්‍රතිශතය කාලීනව වෙනස් වේ.

 • සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල නාගරික ජන සංඛ්‍යාව ඉතා සිඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වේ.

 

ලෝක ජන සංඛ්‍යාවේ මෑත කාලින ප්‍රවනතා.

 • මිනිස් ඉතිහාසයේ කවදාවත් නොවූ පරිද්දෙන් අද ලෝකයේ ජන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙමින් පවතී.

 • සංවර්ධිත රටවල වාර්ෂික ජන සංඛ්‍යා වර්ධනය අඩුවන අතර සංවර්ධනය වන්නා වූ රටවල  වාර්ෂික  වර්ධන වේගය වැඩිවේ.

 • උපතේඩ් දී ජීවන අපේක්ෂාව සංවර්ධනය  වන්නා වූ රටවල වැඩිවෙමින් පවතී.තුන්වැනි ලෝකයේ ජන සංඛ්‍යාවේ  වර්ධන වේගය ඉතාමත් වේගවත් ය.

 • වයස් ගත ජන සංඛ්‍යාවේ වැඩිවීමක් පෙන්වයි,ආයු අපේක්ෂාව ඉහළ ගොස් ඇත,නාගරික ජන සංඛ්‍යා වැඩිවීම නිසා නාගරිකරණය උග්‍ර ගැටළුවක් වී ඇත.නගරයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ගටළු විසඳීමට නාගරික බලධාරීන්ට බාධාවක් වී ඇත.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ ජන සංඛ්‍යාව ආශ්‍රිත  ගැටළු

 • මූලික අවශ්‍යතා ප්‍රමානවත් පරිදි සැපයීමේ අපහසුව ආහාර නිවාස ඇඳුම් සෞඛ්‍ය ආඳී  මූලික අවශ්‍යතාව ඉටුකිරීම අපහසු වේ,කෘෂිකාර්මික බිම් කැබැලි වී යාම,රැකියා හිගය ,සුභ සාධක සේවා සඳහා රජයට විශාල වියදමක් දැරීමට සිදුවීම,නාගරික ජන සංඛ්‍යා වැඩිවීම,ජන  සංයුතිය සම්බන්ධ ගැටළු ඇතිවීම,වැඩිහිටි යැපෙන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිවීම,පාරිසරික බලපෑම්  වලින් වන විනාශය ,මුහුදු කෑම,ජල දූෂණය ,ගංගාවලට ලවණ  ජලය මිශ්‍ර වීම.

 • ස්වාභාවික සම්පත් ක්ෂයවීමෙන් ඒ සම්බන්ධ විකල්ප මාර්ග සෙවිය යුතු වීම,අධ්‍යාපනය ප්‍රමාණවත්මක හා ගුණාත්මකව දියුණු  කිරීමට බාධා  පැමිණිම,

 

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහන වර්ධනය නිසා ඇතිවන ගැටළු හා දුෂ්කරතා මඟ හරවා ගැනීමට අනුගමන කල හැකි උපාය මාර්ග

 • ශ්‍රී ලංකිකයන්ගේ ජීව ගුණය දියුණු කිරීම.

 • පවුල් සංවිධානය මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාවන් සමඟ ඉතා සමීප සමෝදානයක් ඇති කිරීම.ජනගහනය හා පවුල් සැළසුම් කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු ජනතාවට පහසුවෙන් දැන ගැනීමට මග සැලසීම සහ සන්නිවේදන කටයුතු දියුණු කිරීම.වත්මන් ප්‍රජා විද්‍යාත්මක උපනතීන් ප්‍රයෝජනයට ගෙන දෙදරු පවුලක තත්වයක් කරා එළඹවීමට වග බලා ගැනීම,ස්වාභාවික වනාන්තර ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ ඒවා ක්ෂයවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා උචිත නීති හා රෙගුලාසි සම්පාඳනය කිරීම,වැඩිවන ශ්‍රම බලකායට ඉඩකඩ සැලසීම සඳහා කෘෂිකාර්මය,කර්මාන්තය හා සේවා අංශවල ඇති රැකියා සැපයීමේ  විභවතාවය වර්ධනය කිරීම,ලාබාල තරුණ පිරිසකට තාක්ෂණික හා වෘත්තීය පුහුණුව හා විශ්ව විද්‍යාල මට්ටම සඳහා උසස් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලබා දීම.

 

ආහාර ගැටළුව

ලෝකයේ ආහාර ප්‍රශ්ණය ඇතිවීම සඳහා  බලපෑ හේතු

 • ලෝකයේ නිපදවන ආහාර  ප්‍රමාණය සාධාරණ ලෙස බෙදී නොයාම.

 • මිල මට්ටම යහපත් ආකාරයට පවත්වා ගැනීම සඳහා ඇතැම් රටවල් අතිරික්ත නිෂ්පාදන වෙලඳ පොලට ඉදිරිපත්    නොකිරීම

 • ඇතැම් රටවල් නිෂ්පාදනය සිමා කිරීමට කටයුතු කිරීම

 • සංවර්ධිත රටවල් සත්ත්ව ආහාර වශයෙන් ධාන්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් යොදා ගැනීම සංවර්ධනය වන්නාවූ රටවල ජනසංඛ්‍යාව පරිභෝජන කරන  ධාන්‍ය වලට වඩා වැඩි කොටසක් සත්ත්ව ආහාර සඳහා යොදා ගැනීම.මිත්‍යා විශ්වාස හා සම්ප්‍රාදායික සිරිත් විරිත් නිසා ආහාර ද්‍රව්‍ය වලින්  උපරිම ප්‍රයෝජන  ලබා නොගැනීම,සංස්කෘතික බලපෑම් මත සමහර රටවල මස්,මාළු වනි දේ පරිභෝජනය නොකිරීම,ආහාර ගබඩා කර තැබීමේදී මීයන් වැනි සතුන් විසින් විශාල  විනාශයක් කිරීම,ස්වාභාවික විපත් නිසා ධාන්‍ය අස්වැන්න විනාශවීම.අඩු අස්වැන්න,ජල හිගය,

 

ලෝකයේ ආහාර ගැටළු විසදා ගැනීමට කල හැකි ක්‍රියා මාර්ග

 • වගා කරනු ලබන භූමිප්‍රමාණය වැඩි කිරීම

 • වගා බිම් වල උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම

 • වගා අස්වැන්න ලබා දෙන බීජ වර්ග හඳුන්වා දීම,වගා කිරීම,

 • වගා බිම් සඳහා අවශ්‍ය ජල සම්පාදන පහසුව ඇති කිරීම

 • මුහුදු ජලයේ ලවණතාවය අඩු කොට වගා කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම

 • විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික දැනුම උපයෝගි කර ගැනීම.