චන්ද්‍රයෝ - සාමාන්‍යපෙළ භූගෝල විද්‍යාව

චන්ද්‍රයෝ

චන්ද්‍රයෝ

මීට කලින් මා කියූ පරිදි නීල් ආම්ස්ට්‍රෝං හා එඩ්වඩ් ඔල්ඩ්රින් යන ඇමෙරිකානුවන් දෙදෙනා සඳ මතට පා තැබීමෙන් අනතුරුව චන්ද්‍රයා පිළිබඳව මෙතෙක් රහසක්ව පැවති කරුණු රාශියක් ප්‍රථම වරට ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අනාවරණය කර ගන්නා ලදී. පසළොස්වක දින සම්පූර්ණයෙන් ම දීප්තිමත් ව බබළන සේම අමාවක දින අපට නොපෙනී යන මෙකී චන්ද්‍රයා ඇති වූවේ මීට පෙර සඳහන් වූ පරිදි ග්‍රහ ලෝක ඇති වූ ආකාරයටම නොවේ. යම් කිසි හේතුවක් නිසා පෘථිවියෙන් එක් කොටසක් වෙන්ව ගියේ ය. මෙම කොටසට පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අභිබවා යාමට නොහැකි වූ හෙයින් එය පෘථිවිය වටා පරිභ්‍රමණය වන්නට පටන් ගත්තේය. මෙවැනි කොටස් අඟහරු වැනි වෙනත් ග්‍රහ ලෝකයන් ගෙන් ද වෙන්ව ගොස් චන්ද්‍රයන් බවට පත්ව ඒ ඒ ග්‍රහ ලෝක වටා පරිභ්‍රමණය වන්නට පටන් ගත්තේය. මේ අයුරින් සමහර ග්‍රහ ලෝක වලට එක් චන්ද්‍රයකුට වඩා ද ඇත්තේ වේ. අඟහරු ග්‍රහයාට චන්ද්‍රයන් දෙදෙනකු ඇති අතර , බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාට චන්ද්‍රයෝ එකොළහක් ඇත්තාහ. බුද ග්‍රහයාට හා සිකුරු ග්‍රහයාට චන්ද්‍රයෝ නැත්තාහ.

චන්ද්‍රයා පොළොව මෙන් අදීප්ත වස්තුවකි. චන්ද්‍රයා අපට බබළන්නාක් මෙන් අපට පෙනෙන්නේ සූර්යාලෝකය පරාවර්තනය කරන හෙයිනි. අමාවක හෙවත් මාස පෝය දින පටන් පසළොස්වක දින දක්වා චන්ද්‍රයාගේ කලාවන් වැඩනු පෙනෙනුයේ චන්ද්‍රයාගේ ඒ ඒ කොටස් මත හිරු එළිය වැටෙන ආකාරයෙනි.

පෘථිවියට අයත් උපග්‍රහයකු වූ චන්ද්‍රයාට තම අක්ෂය වටා යාමට දින 27 කුත් තුනෙන් එකක් ගත වේ. එසේම අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වන අතර පෘථිවිය වටා පරිභ්‍රමණය වීමටද චන්ද්‍රයා ගත කරන්නේ දින 27 කුත් තුනෙන් එකක් ය. මෙලෙස අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වීමටත් කක්ෂය මත පෘථිවිය වටා පරිභ්‍රමණය වීමටත් ගත වන්නේ එකම කාලයක් හෙයින් චන්ද්‍රයාගේ එක් පැත්තක් අපට කිසි කලෙක නොපෙනේ. මෙතෙක් අනාවරණය කරගෙන ඇති කරුණු අනුව චන්ද්‍රයා මතුපිට ජලය හෝ වාතය හෝ කිසිවක් නොමැත. එසේම එහි උද්භිද ජීවිතය හෝ සත්ත්ව ජීවිත හෝ ඇතැයි මේ දක්වා අනාවරණය වී නොමැත. බෝහෝ දුරට නිසල බවින් යුත් චන්ද්‍රයාගේ පෘෂ්ඨයෙහි ඇති විශාල කුහර නැතහොත් ආවාට ආදිය හා කඳු වැටි ආදිය අපට දිස්වන්නේ කුඩා අක්‍රමික ලප සමූහයක් මෙනි. චන්ද්‍රයාට පෘථිවියේ සිට ඇති දුර ප්‍රමාණය සැතපුම් 2,40,000 ක් පමණ වේ.

චන්ද්‍රයෝ

මීට කලින් මා කියූ පරිදි නීල් ආම්ස්ට්‍රෝං හා එඩ්වඩ් ඔල්ඩ්රින් යන ඇමෙරිකානුවන් දෙදෙනා සඳ මතට පා තැබීමෙන් අනතුරුව චන්ද්‍රයා පිළිබඳව මෙතෙක් රහසක්ව පැවති කරුණු රාශියක් ප්‍රථම වරට ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අනාවරණය කර ගන්නා ලදී. පසළොස්වක දින සම්පූර්ණයෙන් ම දීප්තිමත් ව බබළන සේම අමාවක දින අපට නොපෙනී යන මෙකී චන්ද්‍රයා ඇති වූවේ මීට පෙර සඳහන් වූ පරිදි ග්‍රහ ලෝක ඇති වූ ආකාරයටම නොවේ. යම් කිසි හේතුවක් නිසා පෘථිවියෙන් එක් කොටසක් වෙන්ව ගියේ ය. මෙම කොටසට පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අභිබවා යාමට නොහැකි වූ හෙයින් එය පෘථිවිය වටා පරිභ්‍රමණය වන්නට පටන් ගත්තේය. මෙවැනි කොටස් අඟහරු වැනි වෙනත් ග්‍රහ ලෝකයන් ගෙන් ද වෙන්ව ගොස් චන්ද්‍රයන් බවට පත්ව ඒ ඒ ග්‍රහ ලෝක වටා පරිභ්‍රමණය වන්නට පටන් ගත්තේය. මේ අයුරින් සමහර ග්‍රහ ලෝක වලට එක් චන්ද්‍රයකුට වඩා ද ඇත්තේ වේ. අඟහරු ග්‍රහයාට චන්ද්‍රයන් දෙදෙනකු ඇති අතර , බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාට චන්ද්‍රයෝ එකොළහක් ඇත්තාහ. බුද ග්‍රහයාට හා සිකුරු ග්‍රහයාට චන්ද්‍රයෝ නැත්තාහ.

චන්ද්‍රයා පොළොව මෙන් අදීප්ත වස්තුවකි. චන්ද්‍රයා අපට බබළන්නාක් මෙන් අපට පෙනෙන්නේ සූර්යාලෝකය පරාවර්තනය කරන හෙයිනි. අමාවක හෙවත් මාස පෝය දින පටන් පසළොස්වක දින දක්වා චන්ද්‍රයාගේ කලාවන් වැඩනු පෙනෙනුයේ චන්ද්‍රයාගේ ඒ ඒ කොටස් මත හිරු එළිය වැටෙන ආකාරයෙනි.

පෘථිවියට අයත් උපග්‍රහයකු වූ චන්ද්‍රයාට තම අක්ෂය වටා යාමට දින 27 කුත් තුනෙන් එකක් ගත වේ. එසේම අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වන අතර පෘථිවිය වටා පරිභ්‍රමණය වීමටද චන්ද්‍රයා ගත කරන්නේ දින 27 කුත් තුනෙන් එකක් ය. මෙලෙස අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වීමටත් කක්ෂය මත පෘථිවිය වටා පරිභ්‍රමණය වීමටත් ගත වන්නේ එකම කාලයක් හෙයින් චන්ද්‍රයාගේ එක් පැත්තක් අපට කිසි කලෙක නොපෙනේ. මෙතෙක් අනාවරණය කරගෙන ඇති කරුණු අනුව චන්ද්‍රයා මතුපිට ජලය හෝ වාතය හෝ කිසිවක් නොමැත. එසේම එහි උද්භිද ජීවිතය හෝ සත්ත්ව ජීවිත හෝ ඇතැයි මේ දක්වා අනාවරණය වී නොමැත. බෝහෝ දුරට නිසල බවින් යුත් චන්ද්‍රයාගේ පෘෂ්ඨයෙහි ඇති විශාල කුහර නැතහොත් ආවාට ආදිය හා කඳු වැටි ආදිය අපට දිස්වන්නේ කුඩා අක්‍රමික ලප සමූහයක් මෙනි. චන්ද්‍රයාට පෘථිවියේ සිට ඇති දුර ප්‍රමාණය සැතපුම් 2,40,000 ක් පමණ වේ.