ව්‍යවසයකත්වය 2 - සාමාන්‍යපෙළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

ව්‍යවසයකත්වය 2

සුභවාදී බව

ව්‍යවසායකයා යමක් දෙස බලන්නේ ක්‍රියා කරන්නේ ධනාත්මක සිතුවිලි වලට අනුවයි.ඔහු තුල නැහැ බැහැ යන වචන නැත.ඔහු කිසිවිටක අඳුරු සෙවනැලි නොදකී.

 

ව්‍යවසායකත්වයේ වැදගත්කම හා අවශ්‍යතාව

මෙහිදී විශේෂ අවදානය  යොමු කරන්නේ සුලු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙනි ඒවා අනුව ගත් විට ව්‍යවසායකත්වයේ වැදගත් කම පහත පරිදි පෙන්විය හැකිය.

                 ආර්ථික වර්ධනය හා සංවර්ධනය

                ඵලදායීකත්වය හා තාක්ෂණයට

               නිෂ්පාදකයාට හා සේවා වර්ධනයට

 

ආර්ථික වර්ධනය හා සංවර්ධනයට

ව්‍යවසායකයා විසින් නව ව්‍යාපාර අවස්ථා ඇතිකරන නිසාත් එක් ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් හේතුකොට ගෙන තවත් ව්‍යාපාර අවස්ථා බිහිවේ.

එම තත්වය රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය ඉහල යාමටත් ඒකපුද්ගල ආදායම ඉහල යාමටත් රැකියා වියුක්තියට පිළියමක් වශයෙන් ද එය හේතු කොට ගෙන ජනතාවගේ ජීවන තත්වය යහපත් මට්ටමකට ගෙන ඒමට හැකි වන නිසා එය ආර්ථික වර්ධනයකට හා සංවර්ධනයකට ඉවහල් වේ.

 

ඵලදායිකත්වයට හා තක්ෂණයට

ව්‍යවසායකයා නිරන්තරයෙන්ම නව අදහස් නව භාණඩ හා සේවා බිහි කරයි.   මෙහිදී ඵලදායිකත්වයට හා තාක්ෂණයට මුල්තැනක්  දෙමින් නවව්‍යාපර ඇති කරන නිසා එයද රටකට ඉතා වැදගත් වේ

ඵලදායිතාවය : අඩු යෙදවුම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි නිමවුමක් ලබා ගැනීමට හෝ වැඩි නිමවුමක් සඳහා යෙදවුම් අඩුවෙන් භාවිතා කිරීම මින් අදහස් කරයි.

තාක්ෂණයට : නව්‍යතා සම්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන ලද නවවිද්‍යාත්මක දැනුම ප්‍රායෝගික භාවිතයට ගැනීම තාක්ෂණය ලෙස හඳුන්වයි.

 

නිෂ්පාදනයට හා සේවා වර්ධනයට

කිසියම් ව්‍යාපාරයක් හෝ ව්‍යාපාරිකයෙක් නවව්‍යාපාර අවස්ථාවක් බිහිආ කිරීම මගින් භාණ්ඩ හා සේවා බිහි කරයි.එනම් නිෂ්පාදනය සිදුකරයි.

එම නිෂ්පාදන බෙදා හැරීමට වෙළඳපොලට පත් කිරීමට අනෙකුත් සේවාවන්ද අවශ්‍ය වේ.එමගින් වෙළඳපොල ප්‍රසාරණයක් සිදුවේ.

එක් ව්‍යවසයකයකු විසින් පරිඝණකය සොයා ගැනීමත් සමගම ඒ වටා වෙනත් ව්‍යාපාරික  අවස්ථා ගණනාවක් බිහිවී ඇත. ඒවා නම්

 • පරිඝණක දෘඩාංක නිෂ්පදනය
 • පරිඝණක මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය
 • පරිඝණක පුහුණුකරුවන්
 • පරිඝණක වැඩසටහන් සම්පාදකවරුන්
 • පරිඝණක අලුත්වැඩියාව
 • පරිඝණක සගරා
 • පරිඝණක චිත්‍රපට
 • පරිඝණක කාටුන්
 • අන්තර්ජාලය
 • විද්‍යුත් තැපෑල
 • සංයුක්ත තැටි යනාදී ව්‍යාපාර අවස්ථා බිහිවී ඇත.

මීට අමතරව ශ්‍රම සූක්ෂම නිෂ්පාදන අවස්ථා බිහිවන  නිසා නව රැකියා අවස්ථා බිහිවීම භාණ්ඩ හා සේවා වල මිල පහළ යන නිසා රටේ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය ඉහල යාම භාණ්ඩ හා නිෂ්පාදනය වැඩිවීම යනාදිය දැක්විය හැකිය

 

රටකට සැලසෙන සේවා

 • සමාජ අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටුකිරීමට
 • නිෂ්පාදන සේවා නියුක්තිය ඉහල නැංවීමට
 • ආර්ථික සම්පත් හා හිග සම්පත් ආරක්ෂා කිරීමට
 • ආර්ථිකයට නව්‍යතා බිහිකිරීමට
 •  නව්‍යතාවයන් බිහිවීම යනු ආර්ථිකයට නව දෙයක් හදුන්වාදීමයි.නව්‍යතාවයන් කිහිප ආකාරයකින්ම හැදින්විය හැකිය.
 • මෙතෙක් බිහිනොවි ඇති භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් බිහිකිරීම
 • පවතින  භාණ්ඩයක ගුණාත්මක තත්වය ඉහළ නැංවීමට
 • නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකරමින් ශිල්පීය හෝ කලමනා කරන ක්‍රමයක් සොයා ගැනීම.

 

ව්‍යවසාය ව්‍යාපරයක දැකිය හැකි ලක්ෂණ

 • ලාභ ලැබිම හෝ ලාභ නොයිපයිම
 • සුලු පරිමාණ හෝ මහා පරිමාණ වීම
 • භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම
 • ප්‍රාදේශිය,දේශීය හෝ අන්තර්ජාතික විය හැක.

 

රටක ව්‍යවසයකත්වය වර්ධනය වීම එම රටේ ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනයට බෙහෙවින් බලපායි.ව්‍යවසයකත්ව කුසලතා පිබිදීමට හිතකර වාතාවරණයක් රටක තිබිය යුතුය ඒ සඳහා රජයකට ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ග ගණනවකි.

 • පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • නව ව්‍යාපාර බිහි කිරීමට අවශ්‍ය ආයෝජන ලබා දීමට සුදුසු මූල්‍ය පරිසරයක් හෝ මූල්‍යමය දිරිදීම් රජය විසින් ඇති කිරීම
 • ආයතනික පහසුකම් සලසා දීම
 • වෙළඳ ප්‍රදර්ශන ආදිය හදුන්වාදීම
 • ආර්ථික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
 • යෝග්‍ය බදු ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • විවිධ පර්යේෂණ අවස්ථා සම්පාදනය
 • ව්‍යවසායකත්ව ඇගයුම් ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම නිදසුන් ජනාධිපති සම්මාන පිරි නැමීම
 • ව්‍යවසයකයාගේ ආරක්ෂාව තහවුරුවන පරිදි නීති ප්‍රතිපත්ති සැකසීම

 

ව්‍යවසායකුගේ කාර්යයන්

 • නිෂ්පාදන තීරණ ගැනීම
 • නිෂ්පාදන පිරිවැය පාලනය කිරීම
 • නිෂ්පාදන ශිල්පිය ක්‍රම තීරණය කිරීම
 • නවෝත්පාදන බිහිකිරීම.
 • ව්‍යවසායකත්වය සම්බන්ධයෙන් රජයේ  වගකීම

රටක ව්‍යවසයකයින් බිහිවීමට යෝග්‍ය ආර්ථික සමාජ හා දේශපාලන පරිසරයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයකි.මෙම කරුණු යහපත් මට්ටමක පවතින විට නව ව්‍යවසායකයින් බිහිවන අතර එය රටෙහි සංවර්ධනයට හේතු වෙයි.එම පරිසර සාධක ඇතිනොවන විට ව්‍යවසායකයින් අඩපන වන අතර රටෙහි ආර්ථික පිරිහීමට එය හේතුවක් වේ.

 

ව්‍යවසායකත්වය සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය පුහුණු වැඩ පිළිවෙලවල් තිබිය යුතුයි.ඒ සඳහා පුහුණු කිරීම් වෙනුවෙන් රජය මැදිහත් වි හෝ වෙනත් ආයතන මගින් එය සිදුකල යුතුය.එවැනි ආයතන ලෙස

 • කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය
 • ජාතික තරුණ සේවා සභාව
 • කාර්මික විද්‍යාල
 • ජාතික ආදුනිකත්ව හා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය

 

.