ව්‍යවසායකයා සහ ව්‍යවසායකත්වය - සාමාන්‍යපෙළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

ව්‍යවසායකයා සහ ව්‍යවසායකත්වය

වර්ථමානයේ නොයෙක් අධ්‍යාපන ආයතන, විශවවිද්‍යාල හා පර්යේෂණ ආයතන වශයෙන් ව්‍යවසායකත්වය හා ව්‍යවසායකයන් පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ සිදු කරයි. සම්පත් සීමා වීමත් මිනිස් අවශ්‍යතා වැඩි වීමත් සමග රටවල ආර්ථික වර්ධනය සදහා ව්‍යවසායකත්වය සංවර්ධනය ස්ත්‍යවශ්‍යතාවක් වී ඇත. ව්‍යවසායකයා පිළිබඳ හැදින්වීමේදී විවිධ විද්වතුන් විවිධ හැදින්වීම් හා අර්ථකථන සපයා ඇත. ව්‍යවසායකයකු පිළිබඳ ව පොදු අර්ථදැක්වීමක් පළ කිරීමට විද්වතුන් අසමත් වී ඇති වූවද මේ පිළිබඳ ව අවබෝධ කර ගැනීම සදහා පහත දක්වා ඇති අදහස් සලකා බැලීම වැදගත් වෙයි. 

 

ව්‍යවසායකයා

ව්‍යවසායකයා වැටුපට වැඩ නොකරන, ස්වයං සේවාවක නියුක්ත (රිවර්ඩ් කැන්ටිලන් - (1734)

ව්‍යවසායකයා යනු ආර්ථික සම්පත්, අඩු ඵලදායකත්වයක සිට වැඩි ඵලදායකත්වයකට පත් කරන්නෙකි. ( ජේ.බී.සේ. (1803)

ව්‍යවසායකයා යනු ව්‍යාපාර අවස්ථා හදුනා ගැනීමේ දෂතාව ඇති, එම අවස්ථා ව්‍යාපාරික මට්ටමින් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට අවශ්‍යවන සම්පත් එකතු කරගත හැකි හා උචිත උපායමාර්ග හා උපක්‍රම මගින් සාර්ථකත්වයක් ලබන පුද්ගලයෙකි. ( සිං - (1943)

ජෝශප් ෂින්ටර් (1950) ව්‍යවසායකයා අර්ථ ගන්වා ඇත්තේ වෙළදපොළ අවස්ථා ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ අරමුණින්  යුතුව තාක්ෂණික  හා  උචිත උපාය මාර්ග හා උපක්‍රම මගින් සාර්ථකත්වයක් ලබන පුද්ගලයෙකි  (සිං - (1943)

ව්‍යවසායකයා යනු ප්‍රථිපල අත්පත්  කර ගැනීමේ අධික පෙලඹීම ඇති, අවදානම් දරන පුද්ගලයෙකි  ( ඩේවිඩ් මැක්ලෙල්න්ඩ් - (1961)

ව්‍යවසායකයා යනු වෙනස්කම් සොයමින්, ඒවා හදුනාගෙන, අවස්ථානුකූල ව ඒවායේ ඉහළ ප්‍රථිපල ලබන්නෙකි ( පීටර් ඩකර් (1964)

ව්‍යවසායකයා යනු වෙනත් තැනක සේවයේ නියුක්ත නොවන, ව්‍යාපාරයක  ප්‍රධාන හිමිකරැවා හා කළමනාකරු වන පුද්ගලයෙකි. (බ්‍රෝහවුස් (1982))

ව්‍යවසායකයා යනු ව්‍යාපාරික අවස්ථා දැක, එය දියුණු කර ඉදිරියට ගෙන යෑම සදහා සංවිධානයක් ගොඩනගන පුද්ගලයෙකි. ( බයිග්‍රේඩ් ( 1993))

මේ අර්ථ දැක්වීම්වලට අනුව ව්‍යවසායකයකු යනු නව සොයා ගැනිම් සාර්ථක ලෙස නව නිපැයුම් බවට පරිවර්තනය කිරීමට කැමැත්ත හා හැකියාව ඇති පුද්ගලයෙකි. මොහුට විශාල සිහින ඇත. ඔහු විශාල ලෙස අවදානමක් බාර ගෙන නව අඅදහස්  ව්‍යාපාර බවට පත් කරයි.

ව්‍යවසායකයෝ සිහින මවන්නෝ වෙති. ඔවුහු අවදානම් දරන්නෝය. දැඩි ආත්ම ශශක්තියකින් හා ආත්ම විශ්වාසයකින් එම සිහින යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නෝය. ව්‍යවසායක ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන අවස්ථා හතරකින් සමන්විත වේ.

එනම්,

 

               1.  නව්‍යතා සම්පාදනය.

               2.  ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම.

               3.  ක්‍රියාත්මක කිරීම.

               4. වර්ධනය.

 

1) නව්‍යතා සම්පාදනය :

මෙයින් අදහස් වනූයේ නව ව්‍යාපාර අදහසක් ව්‍යවසායකයකු තුළ ඇති විය යුතුය යන්නය. එම ව්‍යාපාර අදහසට අනූව භාණ්ඩ හා සේවා සම්පාදනය සහ බෙදාහැරීම මගින් ව්‍යාපාරය කල යුතුය

 

2) ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම :

මෙයින් අදහස් වනුයේ නව ව්‍යවසායකයක් බිහි කිරීමට පසුබිම සාධක සම්පූර්ණ කිරීම ය.

 

3)  ක්‍රියාත්මක කිරීම :

මෙයින් අදහස් කරනුයේ නව ව්‍යාපාරික අදහස් ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත් කිරීම වේ.

 

4) වර්ධනය:

මෙහිදී  බිහිකළ ව්‍යාපාරය දිනෙන් දින දියුණු කිරීමට කැපවිය යුතු බව අදහස් කරනු ලැබේ.

 

ව්‍යවසායකයකුගේ පෞරුෂ ලක්ෂණ 

ව්‍යවසායකයකු පිළිබඳ විවිධ අර්ථ දැක්වීම්වලට අනූව ව්‍යවසායකයකු යනු නව අදහස් හා නව සොයා ගැනිම් සාර්ථක ලෙස නව නිපැයුම් බවට පරිවර්තනය කිරීමට කැමැත්තක් හා හැකියාවක්  ඇති පුද්ගලයෙකි. මොහුට විශාල සිහිනයක් ඇත. විශාල අවදානමක් යටතේ වුවද නව අදහස් ව්‍යාපාර බවට පත් කරයි. එසේම ව්‍යවස්ථායකයෝ සිහින මවන්නෝය. අවදානම් දරන්නෝය. දැඩි ආත්ම ශක්තියකින් හා ආත්ම විශ්වාසයකින් එම සිහින යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නෝය. ව්‍ය්වසාය සංවර්ධනය වීම සදහා විවිධ සාධක හා ව්‍යවසායකයාගේ පෞරුෂ ලක්ෂණ බලපාන බව මේ පිළිබඳ හැදෑරූ විද්වතුන් විසින් පෙන්වා දී ඇත.