ව්‍යාපාර, අවශ්‍යතා හා වුවමනා - සාමාන්‍යපෙළ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාර, අවශ්‍යතා හා වුවමනා

මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටු කරන ඕනෑම කටයුත්තක් ව්‍යාපාර ලෙස සරලව හැඳින්විය හැකි ය. ව්‍යාපාර බිහිවන්නේ මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා (Needs and Wants)තුළිනි.

මිනිස් අවශ්‍යතා යනු මූලික තෘප්තීන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා මිනිසා තුළ ඇති පෙළීමේස්වභාවය යි. ආහාර, ඇදුම් පැළඳුම්, නිවාස මූලික අවශ්‍යතා ලෙස හඳුන්වන අතර පසුකාලයේ දී අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, ආරක්ෂාව වැනි දෑ ද වැදගත් අවශ්‍යතා ලෙස සලකනුලබයි.

ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට විටෙකබත් ආහාරයට ගන්නවා විය හැකි ය. එසේ නැතහොත් තේ පානය කිරීමට පෙළඹෙනුඇත. එනම්, ආහාර අවශ්‍යතාව නිසා බඩගින්න, පිපාසය ඇතිවන අතර එයසංසිඳුවා ගැනීමට  විවිධ දේ යොදාගනියි  මෙසේ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට යොදාගන්නා විවිධස්වරූප වුවමනා ලෙස හඳුන්වයි. වුවමනා සංකීර්ණ වන අතර පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාටද විවිධ වේ. තව ද මිනිසාගේ ආර්ථීක හා සමාජ තත්ත්වය අනුව ද වුවමනා විවිධ විය හැකිය.

අවශ්‍යතා  වුවමනා
ආහාර ධාන්‍ය ආහාර, ශාක ආහාර, මාංශ හා මත්ස්‍ය ආහාර
ඇඳුම් පැළඳුම් කාන්තා ඇඳුම්, ආභරණ, පාවහන්
නිවාස මහල් නිවාස, තට්ටු නිවාස
අධ්‍යාපනය අන්තර්ජාලය, පාසල්, ගුරුවරු, පරිගණක
සෞඛ්‍යය වෛද්‍යවරු, පෞද්ගලික රෝහල්, ඛෙහෙත් වර්ග
ආරක්ෂාව පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවා, රක්ෂණය, රැකියාව

#Businesses needs and wants
#o/l

#Entrepreneurship Study