අනාගත අභ්‍යාවකාශ නගර - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

අනාගත අභ්‍යාවකාශ නගර

 

               

මිනිස් ඉතිහාසයේ වැඩි කොටසක ජනග‍හන වර්ධනය ඉතා සෙමින් සිදුවිය. මිනිසා කෘෂිකර්මාන්තය පටන් ගත් ක්‍රි.පු. 8000 වන විට ලොවපුරා මිනිස් ජනග‍හනය මිලියන 8 ක් පමණ විය. ක්‍රි.පු 8000 දී කෘෂිකාර්මික විප්ලවය ආරම්බ වීමත් සමග මුල් ම ජනාවාස බිහි විය. මිනිසුන්ගේ සැප සම්පත් ලෙඩ රෝග වලට බෙහෙත් ආදිය වැඩිපුර ලැබීම නිසා ක්‍රමයෙන් ආයුෂ වැඩිවිය. මේ අන්දමට මානව ජනගහනය ක්‍රි. පු එක් වන විට මිලියන 300 දක්වා වර්දනය විය. ඒම ජනගහනය සීමාව 1650 දී මිලියන 500 ඉක්ම වූ අතර 1850 දී පළමුවෙනි බිලියනය දක්වා වර්දනය විය. එය  බිලියන දෙකක් වීමට ගත වූ කාලය තව අවුරුදු 80 කි.
එනම් 1930 දී එය බිලියන දෙකේ සීමාවට ළගාවිය. මේ අන්දමට වැඩි වූ මිනිස් ජනගහනය 1960 දී තුන්වන බිලියනය ද 1975 දී හතර වන බිලියනය ද ඉක්මවා ගියේ ය. 2000 වන විට මිනිස් ජනගහනය ලොව පුරාම ගත් කළ හයවන බිලියනටත් ආසන්න විය. විද්‍යාඥයින්ගේ අනාවැකි අනුව දසවන බිලියන දක්වා වැඩිවීමට 2050 දී සිදුවනු ඇත. මෙලෙස වැඩිවන ජනගහනයට අවශ්‍ය අහාර ද්‍රව්‍ය සහ ජලය සැපයීම අපගේ සියලුම වනාන්තර වලට හා වගා කළ හැකි බිම්වලට නොහැකි වනු ඇත. අවශ්‍ය අනෙකුත් සම්පත් ලබා ගැනීමට එකිනෙකා අතර දැඩි තරගයක් ඇතිවනු ඇත.

විශේෂයෙන් ම මිනිසුන්ට ජිවත් වීමට ඇති ඉඩකඩ ප්‍රමාණය අවම වනු ඇත. එකිනෙකා විවිධ  සම්පත් භාවිතා කරන නිසා ද එකිනෙකා විසින් පිට කරනු ලබන කැළිකසල, මළ මුත්‍ර සහ අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය නිසා බොහෝ අනාගත නගර පරිසර දුෂණයෙන් පිරී පවතිනු ඇත. එම නිසා පෘථිවිය මත ඇති අධික තරගයත් පරිසර දුෂණයත් නිසා ජිවත් වීම සදහා අවශ්‍ය ඉඩකඩ සෙවීමට අනාගත මිනිසා පෙලබෙනු ඇත. එය අභ්‍යාවකාශය නගර සංකල්පයේ ආරම්බයයි.

දැනට අවභ්‍යාකාශ විද්‍යාඥයින්ට අනුව මිනිසාට අවශ්‍ය ඉඩකඩ සොයා ඔවුන් අවභ්‍යාකාශයට පියමං කරනු ඇත. එහි දී ඔවුන් තනනු ලබන අභ්‍යාවකාශ නගර තුල අනාගත මිනිසාට අවශ්‍ය ඉඩකඩ ලැබෙනු ඇත. දැනට අභ්‍යාවකාශ විද්‍යාඥයින් පලකළ මතවලට අනුව මිනිසා විසින් ආකාර දෙකක අභ්‍යාවකාශ නගර තනනු ඇත. ඉන් එක්  ආකාරයක් වන්නේ කරත්ත රෝදයක් වැනි ව්‍යුහයකි.                                                                                               මෙහි මැද අක්ෂයට එම නගරයේ පාලන මධ්‍යස්ථානය වන අතර වටා ඇති විශාල කුහරයන් හෝ චලනයන් එම මැද අක්ෂයට සම්බන්ධ කරනු ලැබ ඇත්තේ විවිද අර වලට විහිදුනු ශක්තිමත් අක්ෂ රාශියකිනි. වටා ඇති විශාල රෝදය නැතිනම් වලය තුල මිනිසුන් ජිවත් වනු ඇත. මෙම අනාගත අභ්‍යාවකාශ නගර තුල ගෘහ නිර්මාණය කරන ලද භූමි මනා ලෙස වගා කරන ලද ශාක වර්ග සහ ක්‍රමවත් ව සකසන ලද නිවස තිබෙනු ඇත. එම නගරය තුල කාලගුණය සහ වාතය විද්‍යාත්මක ව පාලනය කරනු ලබන අතර මෙම තත්වය තුල ශාක ස්වභාවික ව වර්ධනය ඇත. මෙම නගර තුල සියලු ම ක්‍රියාකරිත්වය ස්‌වයංක්‍රීය ව පරිගණක මගින් පාලනය වන ආතර එය තුල වාසය කරන මිනිසුන් හා ශාක වඩා නිරෝගී ව වැඩෙනු ඇත. එයට ප්‍රදාන හේතුව වන්නේ මෙම නගර තුල පරිසර දුෂණයට ඉඩකඩ නොමැති වීමයි.