ඓතිහාසික වාර්තා තැබූ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

ඓතිහාසික වාර්තා තැබූ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ

 

අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ

ඓතිහාසික වාර්තා තැබූ මිනිසුන් සහිත අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ

යානා හා මිනිසුන් රහිත චන්ද්‍ර ගවේෂණ යානා ගමන් කිහිපයක් .

යානයේ නම, ගමනේ දිනය, අදාළ ඓතිහාසික සිද්ධිය/ අගය   අදාළ රට හා ගමන පිළිබද මුලික තොරතුරු.

ලුනා 1 Luna 1                                                                                                              රුසීයාව

1959 (මිනිසුන් රහිත යානකකි)                                                                    බැටරි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක විය. බර 361 kg.

චන්ද්‍රයා අසලින් ගිය ප්‍රථම පෘථිවි චන්ද්‍ර ගවේෂණ යානය.                                        අභ්‍යවකාශ ගත කර පැය 34 දී චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨයට 4500 Km ලගින්

සුර්යා වටා ගිය ප්‍රථම කෘතීම ග්‍රහයා බවට පත් වූ අභ්‍යවකාශ  යානය.                          දින 450කට වරක් කක්ෂගත වූ කෘතීම ග්‍රහයකු බවට පත් විය.

 

ලුනා 2                                                                                                               රුසියාව

1959 සැප්තැම්බර් 13 (මිනිසුන් රහිත යානයකි)                                               මෙම යානය චන්ද්‍රයාගේ ආකිමිඩිස් ආවාටය හෙවත් නරාව

චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨය මතට පතිත වූ මිනිසුන් රහිත ප්‍රථම චන්ද්‍ර ගවේෂණ යානය.                     අසලදී කෙලින්ම චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨය මතට කඩා වැටින

වෙනත් ලොවක් කරා ලගා වූ ප්‍රථම කෘතීම වස්තුව.

 

ලුනා 3 (Luna 3 )                                                                                               රුසියාව

1959 ඔක්තෝබර් 4 (මිනිසුන් රහිත යානයකි )                                     කැමරාවක් රැගෙන ගිය මෙම යානය මිනිත්තු 40 ක් තිස්සේ චන්ද්‍රයාගේ

චන්ද්‍රයා අපට නොපෙනන සැගවුණු මුහුණත ජයාරූප ගත කල                       සැගවුණු පෘෂ්ඨයෙහි ජයාරූප ගත්තේය.

ප්‍රථම අවස්ථාව

 

වොස්ටොක් (Vostok 2 )                                                                                    රුසියාව

1962 අගෝස්තු 6                                                                        ගර්මන් ටිටෝෆ් (Gherman Titov)

අභ්‍යවකාශය්ව්හි බර රහිත තත්වය අත් විදිමින්                                        පැය 25මිනිත්තු  18ක් තුල පෘථිවිය වටා කක්ෂගත

අහාර අනුභවය, වැඩ හා නිදීම යන කටයුතු වල නිරත වූ ප්‍රථම                     17 ක් සම්පුර්ණ කළේය.

මිනිසා.

 

ම’මාරි (Mercury)                                                                                  ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

1962  පෙබරවාරි 20                                                            ජෝන් ග්ලෙන් ( John Glenn)

පෘථිවිය වටා කක්ෂයක ගමන් කළ                                              පාදමෙ පළල 1.8ක් ද උස මීටර් 2.7ක්ද වූ මෙ සීනු හැඩති යානය

ප්‍රථම ඇමෙරිකානු ජාතික අජටාකාෂගාමියා                                   විවිධ අවයව 10000ක් පමණ ද 10 km කම්බිද විය.

 

 1 වොස්ටොක් 3                                                                        රුසියාව                        

 2 වොස්ටොක් 4                                                       ඇන්ඩ්‍රියස් නිකොලයෆ් Andrias Nikolayev

1962 අගෝස්තු 11                                                   පවෙල් පොපොවිච් Pavel Popovich

අභ්‍යවකාශයේ සිට ප්‍රථම රැපවාහිහි දර්ශනය                       නිකොලයරෆ් කක්ෂගත වී දිනකට පසුව පොපොවිච් ඔහුට එක්විය.

එවීම                                                                       මෙ යානා කක්ෂ දෙකෙන් එක් ස්ථානයයක දී යානා දෙක 5 km පමණ ලං විය.

මිනිසකු බැගින් රැගත් අභ්‍යවකාශ ගවේශන යානා

දෙකක් ප්‍රථම වරට එකට ලංවීම.

 

 

වොස්ටොක් 6                                                                     රුසියාව

1963 ජුනි 16                                                          වැටලෙන්ටිනා තෙරෙශ්කෝවා (valentina Tereshkva)

අභ්‍යවකාශයට ගිය ප්‍රථම කාන්තාව.                                  පැය70 මිනිත්තු 50ක් තුල 48 වරක් පෘථිවිය වටා ගමන් කලාය.

 

රේන්ජර්  7 (Ranger 7 )                                                                          ඇමෙරිකා එක්සත් ජන පදය

1964 ජුලි 28 (මිනිසුන් රහිත යානයකි)                         මෙම යානය අභ්‍යවකාශය තුල පැය 63 පසු එය චන්ද්‍රයාගේ වලාකුළු

ප්‍රථම වරට චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨයෙහි සවිස්තරාත්මක                      සයුරේ ගැටෙන්නට පෙර මිනිත්තු 17කට පෙර එහි රුපවාහිනි කැමරා 6

ජයාරූප එවීම                                                             තප්පර දෙකහමාරකට 1 බැගින් චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨයේ ජයාරූප එවන ලදී.

 

රේන්ජ් 8  (Ranger 8)                                                                 ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

1965 පෙබරවාරි 17 (මිනිසුන් රහිත යානයකි)                           චන්ද්‍රයාගේ නිසල සයුරාහී ජයාරූප

ඇපලෝ චන්ද්‍ර යානා හදට ගොඩබැස්සිමට                                    7137ක් පොලවට එවිය.

අපේක්ෂිත වූ නිසල සයුරෙහි ජායාරූප එවීම

 

වොස්කොඩ් 2 Voskod 2                                                            රුසියාව

1965 මාර්තු 18

අජටාකාෂගාමියා ප්‍රථම වරට අභ්‍යවකාශයෙහි ඇවිදීම                     ඇලේක්සි ලියනොෆ් (Alexei Leonov)

“විශ්වය එහි සකල ශ්‍රී විභූතිය ම  මම දිටිමි                                     පවෙල් බෙල්යයෙෆ් (pavel Belyayev)

 මට දැනුනේ  පෘතුවියේ දැවැන්ත සිතියමක්                                   මේ යානයෙහි තිබු වා අගුලින් රිංගා ගොස්

 උඩින් මා පියබා ගියාක් මෙනි”                                                    ප්‍රථම වරට අවකාශයෙහි ඇවිද්දේ ඔහුයි.

      ඇලෙක්සි ලියොනොෆ්

 

ජෙමිනි 3 Gemini3                                                           අමරිකා එක්සත් ජනපදය

1965 මාර්තු 23                                                                ජෝන්යන් (John Young)

ප්‍රථම පරිගකයක් අභ්‍යවකාශයට රැගෙන ගිය                              ගස් ග්‍රීසොම් (GusGrissom)

 මිනිසුන් දෙදෙනකු සහිත ගවේෂණ යානය.                       මෙම යානයෙහි පරිගණකට අභ්‍යවකාශ ගමන් මං 7000ක් ගණනය කළහැකි විය.

 

ජෙමිනි 6                                                                       ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

ජෙමිනි 7                                                                       වෝල්ට් ශිරා (Walter Schira) ටොම් ස්ටැෆඩ් (Tom stafford)

1965 දෙසැම්බර් 15                                                       ෆරැන්ක් බෝමන් (Frank Borman) ජිම් ලොවෙල් (jim Lovell)

මිනිසුන් සහිත අභ්‍යවකාශ යානා                                      නොයෙක් බධා මැද්දේ මේ යානා දෙක එකක් අනෙකට 30Km ආසන්නව

දෙකක් අභ්‍යවකාශයේදී එකට ලංවීම.                                ගමන් කළේය.

 

 

ලුනා 9 Luna 9 1966 ජනවාරි                                                    රුසියාව                         

(මිනිසුන් රහිත යානය )

චන්ද්‍ර ගවේෂණ යානයක් ප්‍රථම වරට                                  මිනිත්තු 4 තප්පර 10 චන්ද්‍රයාගේ කුණාටු සයුරෙහි රැදී  සිට

චන්ද්‍රයා මතට සීරුවෙන් බැසීම.                                        රැපවාහිනී කැමරාවක් මගින් චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨය ලොවට පෙන්විය.

 

 

  ජෙමිනි 8                                                                                 අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය

ඇජේනා රොකටය Agena Rocket                                               නිල් ආම්ස්ට්‍රෝන් (Neil Armstrong)

1966 මාර්තු 16                                                                          ඩේවිඩ් ස්කොඩ් (David Scott)

ප්‍රථම වරට මිනිසුන් සහිතව අභ්‍යවකාශ යානයක්                            එකට ගැටීමෙන් මිනිත්තු 27 කට පසු ඇජෙනා පාලන තෙරපනයක් ක්‍රියාවිරහිත වීම.

කක්ෂයේ දී රොකට් එකක් සමග එකට එක් වීම.                             මහත් ආයාසයෙකින් යානය වෙන් කරගැනීමට නිල්ආම්ස්ට්‍රෝන් සමත්විය

 

සර්වේයර් 1 Surveyor 1                                                               අමරිකා එක්සත් ජනපදය

1966 මැයි 30 (මිනිසුන් රහිත් යානයක් )                                      සති 9 ක්‍රියාත්මක වූ මෙ යානය එහි රූපවාහිනි කැමරා මගින් චන්ද්‍ර පෘෂ්ඨයෙහි ජයාරූප

චද්‍රයා පෘෂ්ඨය මතට  සීරුවෙන් බසින  ලද                                     11240 පොලවට ඒවි.

 අමරිකානු චන්ද්‍ර ගවේෂණ යානය

 

ලුනා ඔර්බිටර් 1 Luna orbiter 1                                               ඇමරිකා එක්සත් ජනස පදය

1966 අගෝස්තු 10 (මිනිසුන් රහිත යානයකි)                    ඇපලෝ සද ගමන් සදහා මංපෙත් සෙවීම මෙහි අරමුණ විය.

චන්ද්‍රයා සිතියම් ගත කල ප්‍රථම චද්‍රයා ගවේෂණ යානය

 

ඇපලෝ 8 Apollo 8                                                      අමරිකා එක්සත් ජන පදය

1968 දෙසැම්බර්                                                            ෆ්රැන්ක් බොර්මන්  (Frank Borman)

චන්ද්‍රයා වටා කක්ෂයක ගමන් කල                                    ජිම් ලොවෙල් (Jim Lovell) , බිල් ඇන්ඩර්ස් (Bill Anders)

මිනිසුන් සහිත ප්‍රථම චන්ද්‍ර ගවේෂන යානය            චන්ද්‍රයා වටා කක්ෂයක පැය 20ක් ගිය මේ යානය මෙවර ගත්මුලු කාලය දින 6කි.

 

ඇපලෝ 11                                                                   ඇමරිකාව

1969 ජුලි 21                                                     මෙය මිනිසකුගේ එක් පුංචි පියවරකි එහෙත් මනුෂ්‍ය

සද මත පා තැබූ  ඓතිහාසික සිදුවීම                     වර්ගයාට යෝධ ඉදිරි පිම්මකි.නිල් ආම්ස්ට්‍රෝන් සද මත පා තැබුවේය.                                                                                                                                                                      

 

 

ලිපියේ යම් දෝෂයක් ඇති නම් සමාවෙන්න. සුභ දවසක්.