ජෛව විවිධත්වයේ වැදගත් කම - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

ජෛව විවිධත්වයේ වැදගත් කම

ජෛව  විවිධත්වය සංරක්ෂණය

       

ජෛව විවිධදත්වයේ වැදගත් කම

 

පරිසර පද්ධතිය තුල  ජෛව  විවිධත්වය තුන් ආකාරව පවතී.

1 පරිසර පද්ධති වශයෙන් පවතින විවිධත්වය.

 වනාන්තර, තණබිම්, පොකුණු, මුහුදු වෙරල

2 පරිසර පද්ධතියක ජීවින් වර්ග වශයෙන් පවතින විවිධත්වය

ශාක, අපෘෂ්ඨවංශි සතුන්, පෘෂ්ඨවංශි සතුන්, අන්වික්ෂිය ජීවින්.

3 පරිසර පද්ධතියක ජීවි විශේෂ තුල පවතින විවිධත්වය. එකම වර්ගයේ උවත් විවිධාකාර ජීවින් දක්නට ඇත.

සමනලයා, බළලුන්,වද,රෝස

 

ජෛව  විවිධත්වය හා ආරක්ෂාව

 

මෙම කෘමියා බැලුබැල්මට හදුනා ගත හැකිද?

උගේ ශරීරයේ හැඩය හා වර්ණය හැඩය මෙම සතා සිටින ශාක පත්‍රය හා සමාන බවක් දක්නට ලැබෙනවා.

 

මෙම සිව්පා සතා ශරීර වර්ණය අවට පරිසරය සමග මුසුවී ඇති බව පැහැදිලි වේ.

යම් සත්වයකුගේ වර්ණය, වර්ණ රටාව, හැඩය, අනෙකුත් ශරීර ලක්ෂණ එම සත්ත්වයා ජිවත් වන පරිසරයයට

මුසු වී සතා පරිසරයෙන් වෙන් කර හදුනා ගැනීමට අසීරු වන සේ පිහිටීම වෙශාන්තරණය ලෙස හැදින්වේ.

 

පිහිනන මත්ස්‍යකුගේ ශරීරයේ උඩුපැත්ත අදුරු පැහැයක් ගන්න බව ඔබ දැක තිබේද? මත්ස්‍යයාට ඉහලින් සිට බලන ජලාශයේ අදුරු පසු බිම නිසා

මත්ස්‍යයා පැහැදිලිව නොපෙනේ පිහිනන මත්ස්‍යකුගේ ශරීරය යටි පැත්ත සුදුපැහැයක් ගනී.

ජලය යට සිට බලන විට පසුබිමහි සුදු පැහැය  නිසා මත්ස්‍යයව පැහැදිලි නොපෙනේ.

 

ගිරවා කොළ පැහැති නිසා ගසක වසා සිටියදී පැහැදිලිවම නොපෙනේ.

විවිධ සතුන් පරිසරයට මුසුවූ ශරීර අංග හා හැඩ තිබීම නිසා අන්සතුන්න්ගේ ගොදුරු බවට පත් වීමෙන් ආරක්ෂා වේ.

 

ජෛව විවිධත්වය හා ආහාර තරගය

සැම සතෙක්ම එකම ආහාරය මත යැපෙන්නේ නැත විවිධ පක්ෂීන්ගේ හොට සැකසී ඇත්තේ ආහාර විවිධාකාර ආහාර වර්ග ලබාගැනීම සහාය

ඇතැම් සතුන්ගේ ජිවන චක්‍ර විවිධය නිදසුන් ලෙස සමනලගේ ජිවන චක්‍රය බිත්තරය, කීටයා (දලබුවා), පිලවා, සමනලයා.යන අවස්ථා හතරකින් සමන්විතය.

 

 මෙහිදී ලැබූ අවස්ථාවේ උගේ ආහාරය ශාක පත්‍ර  වන අතර සමනල අවස්ථාවේ මල්වල රෝන්ය.

 

ජෛව විවිධත්වය හා පරිසරය සදහා  තරගය

පක්ෂීන්ගේ ශරීරයේ සැකැස්ම බලන්න එය අනාකුල හැඩයකින් යුක්තය.

 පිහටුවලින් වැසි ඇත. සැහැල්ලුය, පුර්ව පාද යුගල පියා පත් ලෙස සකස්වි ඇත.

මෙවැනි විවිධත්වයකින් සමන්විත නිසා පක්ෂීන්ට වායු පරිසරයක පහසුවෙන් ජිවත් විය හැකිය.

 

මත්ස්‍යකුගේ දේහ විවිධත්වය මිට වඩා වෙනස්ය කොරල් වලින් වැසි ඇත.

පාද වෙනුවට වරල් ඇත මෙ නිසා මොවුන්ට ජල පරිසරයේ ජීවත්වීම පහසුය.

මෙවැනි දේහ විවිදත්වය නිසා සතුන් හැට විවිධ පරිසර ජිවත් වීමේ හැකියාව ඇත

එම නිසා විවිධ පරිසර අත් පත් කරගැනීමට සතුන් අතර ඇති තරගය අඩුවේ.

 

මෙතෙක් අප සාකච්චා කලේ  ජෛව වීවිධත්වය නිසා යම් යම් අවශ්‍යතා සදහා සතුන් අතර ඇති තරගය අඩුවන ආකාරයයි.

අපි දැන් බලමු ජෛව විවිධත්වය ශාක අතරද තරගය අඩුවන අවස්ථා පිලිබදව

 ජෛව විවිධත්වය හා ආලෝකය සදහා තරගය

සිංහ රාජ වැනි නිවර්තන තෙත් වනාන්තරයක උසට වැඩෙන වෘක්ෂ වල ස්තරිභවනයක් ඇති වන බව අපි දනිමු.

වෘක්ෂ මෙසේ ස්තර ලෙස පිලියෙල වීම නිසා ඒවාට හිරුඑළිය ලබා ගැනීම සදහා තරගය අඩුවේ.

මෙම වෘක්ෂවල අතු බෙදීම නිසා කදේ ඉහළ කොටසට සිමා විමෙන් වෘක්ෂ අතර ඉඩකඩ සදහා ද තරගය අඩුවේ.

වෘක්ෂවල ඉහල අතුවල සවිවී ඇති අපිශාක තිබීමද වෘක්ෂවල කඩන එති ආරෝහණ ශාක ඉහලට වැඩිම ද නිසා ආලෝකය සදහා එම ශාක අතර තරගය අඩුවීම.

 

ජෛව විවිධත්වය හා පරිසර තල්‍යතාවය

පරිසරයක් ජිවත්වන විවිධ ජිවිහු විවිධාකාර අහාර ලබා ගනී.

හරිත ශාක ප්‍රභාසංස්ලේෂණයෙන් ඒවාට අවශ්‍ය අහාර සාදා ගනී.එහින් හරිත ශාක ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන වේ.

 

ශාක කොටස් පමණක් ආහාරයට ගන්න සතුන් ශාක භක්ෂක ජීවින් වේ.

   නිදසුන් : මි මැස්ස, ගවයා, හාවා, ලේනා.

සත්ව කොටස් පමණක් ආහාරයට ගන්න සතුන් මාංශභක්ෂක ජීවින් වේ.

නිදසුන් : කොටියා, සිංහයා, උකුස්සා, බකමුනා.

ශාක හා සත්ව කොටස් දෙවර්ගයම  ආහාරයට ගන්න සතුන් සර්ව භක්ෂක ජීවියෝ වෙති.

නිදසුන් : මිනිසා, බල්ලා, බළලා,මියා.

 

ස්භාවික පරිසරය තුල වෙසන විවිධ ජීවීන් අතර ඇති මෙවැනි පෝෂණ සම්බන්ධතා

අහාර දාම හා අහාර ජාල (Food chains & food Webs) මගින් නිරුපනය කෙරේ

 

අහාර දාම සංඛ්‍යාව වැඩිවිම හා අහාර ජාල සංකීර්ණ වීම මගින් පරිසරය

 වෙසන ජීවින් සංඛ්‍යාව තුලනාත්මකව පාලනය වෙම්න් ඔහුන්ගේ පැවැත්ම තහයුරුවේ.

ශාක මගින් ස්භාවික ජල චක්‍රය පවත්වා ගැනීමටත්.පස ආරක්ෂා කිරීමටත් පරිසර උස්ණත්වය පාලනය වීමත් සිදුවේ.

ඛනිජ පෝෂක ද්‍රව්‍ය පස තුල තුල තුලනාත්මකවද ස්වභාවිකවද පවත්වා ගැනීමට ක්ෂුද්‍රජීවින් මගින් සිදුවේ.

මෙ අනුව පරිසරයේ දේශගුණික (climatic Factors) භෞමික (Edaphic Producers) හා ජෛව  

සාධයක පාලනය කරමින් පරිසර තල්‍යතාව පවත්වා ගැනීමට ජෛව විවිධත්වය උපකාරීවේ.

 

ජෛව විවිධත්වය අපහට සම්පතකි. ලිපියේ යම් දෝෂයක් ඇති නම් සමාවෙන්න.