තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 05 කොටස ) - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 05 කොටස )

තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 05 කොටස )

 (මෙම ලිපි පෙළ  පාසල් පෙළ පොත්  , පුවත් පත් , අතිරේක පොත් හා අන්තර්ජාලය අැසුරින් සැකසුණි.)

 

  • අතීතයේ තාරකා විද්යාව තුළ නව සොයා ගැනීම් ප්රතික්ෂේප කළ ක්රිස්තියානි පල්ලිය විසින් වර්තමානයේ එ්වා පිළි ගැනීම

අතීතයේ  ක්රිස්තියානි පල්ලිය තාරකා විද්යාව තුළ නව සොයා ගැනීම් ප්රතික්ෂේප කළ ද වර්තමානයේ පාප් වහන්සේ විසින් එ්වා ක්‍රිස්තු ධර්මය ට අනුකූල බව පවසමින් එ්වා පිළි ගැනීම

 

 

  • අැතැම් අාගම් විවේචනය ට ලක්වීම ( බ්රාහ්මණ අාගම )

තාරකා විද්‍යාව දියුණු වූ පසු බ්‍රාහ්මණ අාගම වැනි මැවුම් වාදය මත පදනම් වූ අැතැම් අාගම් බිද වැටී ගියේ ය.

  • අැතැම් අාගම්වල කරුණු සත්ය බව අනාවරණය වීම ( බුදු දහම , ජෙෙන අාගම )

තාරකා විද්‍යාව දියුණු වීමත් සමග බුදු දහම , ජෙෙන අාගම වැන් දර්ශනයක් මත පදනම් වූ අැතැම් අාගම් වල බොහෝ කරුණු නිවැරදි බව සනථ විය.

  • විද්යාව තුළ පැවති අැතැම් මත වාද සංශෝදනයන් ට ලක් වීම (භූ කේන්ද්‍ර වාදය)
  • ජීවය අැතැයි සැක කෙරෙන නව ග්රහලෝක සොයා ගැනීම

 

මිනිසා පෘතුවියෙන් පිටත ජනාවාස පිහිටු වීම ට බලපාන හේතු

තාරකා විද්යාවේ දියුණුවත් සමග මිනිසා පෘතුවියෙන් පිටත ජනාවාස පිහිටු වීම ට උත්සාහ දරයි. ඊට පහත හේතු  බලපායි.

 

  • තාක්ෂණික දියුණුව

 

 පුනරුදය ,කාර්මික විප්ලවය , අැමරිකන් - රුසියන් සීතල යුද්ධය අාදිය නිසා බොහෝ රටවල තාක්ෂණික දියුණුවක් අැති වී තිබේ. මෙනිසා බොහෝ රටවල් අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයේ නිරත වන අතර  පෘතුවියෙන් පිටත ජනාවාස පිහිටු වීම ට ද අවශ්‍ය තාක්ෂණීක දැනුම මේ වන විට අත්පත් කර ගෙන සිටී. මේ අනුව නුදුරු අනාගතය තුළ ම මිනිසා අභ්‍යවකාශයේ ද ජනාවාස පිහිට වනු අැත.

 

  • රටවල් අතර පවතින විවිධ සීතල යුද්ධ

දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු අැමරිකාව සහ සෝවයට් රුසියාව අතර අැති වූ සීතල යුද්ධය 20 වන සියවසේ අග බාගයේ දී සෝවියට් රුසියාව බිද වැටීමෙන් අවසන් වුව ද මේ වන විට චීනය ,ජපානය ,ඉන්දියාව වැනි රටවල් ලොව බලවතුන් බව ට පත් වීම ට විවිධ අාකාරයෙන් උත්සාහ දරයි. මෙම උත්සාහය ට අභ්‍යවකාශයේ ජනාවාස පිහිටු වීම ද අයත් ය.

  • අධික ජනගහන වර්ධනය

සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ පැවති යුද්ධ අවසන් වීම, වෙෙද්ය විද්යාව දියුණු වීම, අාහාර නිෂ්පාදනය වැඩි වීම අාදී සාධක නිසා ලෝකය තුළ අධික ජනගහන වර්ධනයක්  අැති විය. මේ අනුව ලෝකය ට දරා ගත නොහැකි  ජනගහන වර්ධනයක් අැති වීම නිසා පෘතුවියෙන් පිටත ජනාවාස පිහිටු වීම කෙරෙහි මිනිසා උත්සාහ දරයි.

 

  • පෘතුවිය ජීවීන් ට වාසය කිරීම සඳහා නුසුදුසු ග්රහලොවක් බව ට පත් වීම
  1. පරිසරය දූෂණය වීම

කර්මාන්ත ශාලා අප ද්රව්ය ,රථ වාහන දුම් , වනාන්තර විනාශය වැනි මිනිස් කටයුතු නිසා පරිසරය දූෂණය වීම සිදු වේ. කාර්මික විප්ලවයත් සමග යන්ත්ර භාවිතය වැඩි වීම නිසා පරිසරය දූෂණය වීම ශීඝ්රයෙන් ඉහළ ගොස් අැත. මේ නිසා නුදුරු අනාගතයේ දී ම පෘතුවිය මිනිස් වාසය ට නුසුදුසු තත්ත්වය ට පත් විය හැකි ය. මෙ නිසා පෘතුවියෙන් පිටත ජනාවාස පිහිටු වීම කෙරෙහි මිනිසා උත්සාහ දරයි.