තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 06 කොටස ) - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 06 කොටස )

තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 06 කොටස )

 (මෙම ලිපි පෙළ  පාසල් පෙළ පොත්  , පුවත් පත් , අතිරේක පොත් හා අන්තර්ජාලය අැසුරින් සැකසුණි.)

 2. ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම

 

කාර්මික විප්ලවයත් සමග භාවිත වන ඉන්ධන ප්රමාණය ඉහළ යාම නිසා පෘතුවිය ට හරිතාගාර වායු නිකුත් වීම වැඩි විය. මෙම වායු මගින් පෘතුවිය ට පැමිණෙන සූර්ය තාපය යළි අභ්යවකාශය ට පරාවර්තනය වී යාම වළකියි. එ මගින්  පෘතුවිය ට පැමිණෙන සූර්ය තාපය පෘතුවිය තුළම රැඳෙයි. එවිට ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සිදුවී නොයෙක් පාරිසරික ගැටළුවල ට මග පාදයි.

3. අාහාර හිඟය

ලෝකය ට දරා ගත නොහැකි  ජනගහන වර්ධනයක් අැති වීම නිසා පෘතුවිය තුළ වසන මිනිසු         න් ප්‍රමාණය ට සරිලන පරිදි අාහාර නිපදවීම ට පෘතුවිය තුළ අැති වෙමින් පවතින අාහාර හිඟය ද පෘතුවිය ජීවීන් ට වාසය කිරීම සඳහා නුසුදුසු ග්රහලොවක් බව ට පත් වීම ට   බලපායි.

4.ජල හිඟය

පෘතුවියෙන් හතරෙන් තුනක් පමණ ජලයෙන් පිරී පැවතුණ ද ඉන් පානය සඳහා සුදුසු වන්නේ සියය ට එකකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයකි. මෙය ද පෘතුවිය ජීවීන් ට වාසය කිරීම සඳහා නුසුදුසු ග්රහලොවක් බව ට පත් වීම ට   බලපාන නමුත් මෑතක දී පෘතුවි අභ්‍යන්තරය තුළ පවතින විශාල ජල නිධියක් හමු වීමත් සමඟ මෙය තරමක් දුර ට කල් යනු අැත. එහෙත් යම් දිනක එම ජල නිධිය ද අවසන් විය හැකිය. මෙනිස ජල හිගය ද මිනිසා  අභ්‍යවකාශය තුළ ජනාවාස පිහිටුවීම ට යොමු වීම ට බලපායි.

5.ඔ්සෝන් වියන විනාශ වීම

ඔ්සෝන් වියන ඔ්සෝන් වායුවෙන් සමන්විතය. මෙය O3 ලෙස සංකේතවත් කරයි. ඔ්සෝන් වියන තුනී කරන විවිධ ද්‍රව්‍ය නිසා මෙම වියන ක්‍රමයෙන් විනාශ වෙමින් පවතී. CFC , හේලෝන් මේ සඳහා උදාහරණ වේ. ඔ්සෝන් වියන සිදුරු වීම තුළින් අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ පෘතුවිය ට අැතුළු වේ. එම කිරණ මගින් අැසේ සුද මතු වීම ,චර්ම පිළිකා වැනි රෝග තත්ත්ව අැති කරයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම තත්ත්ව අවම කර ගැනීම සඳහා වියානා සම්මුතිය සහ මොන්ට්‍රියල් කෙටුම්පත අැති කර ගෙන තිබේ.

මෙවැනි තත්ත්ව ද මිනිසා  අභ්‍යවකාශය තුළ ජනාවාස පිහිටුවීම ට යොමු වීම ට බලපායි.

6.සාගර ජල මට්ටම ඉහළ යාම

ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නිසා ධ්‍රැව අාසන්න ප්‍රදේශවල අයිස් දියවේ. මෙසේ අයිස් දිය වීම නිසා දූපත් ජලයෙන් යට වී යා හැකිය. මෙනිසා මිනිසුන්ට පෘතුවිය තුළ ජීවත් වීම ට ස්ථාන නොමැති වීම ද මිනිසා  අභ්‍යවකාශය තුළ ජනාවාස පිහිටුවීම ට යොමු වීම ට බලපාන හේතුවකි.

7.වනාන්තර විනාශ කිරීම

කාර්මික විප්ලවය අාරම්භයේ දී ශාක ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිත කළ නිසා වනාන්තර වේගයෙන් විනාශ වන්න ට විය. නමුත් ගල් අඟුරු ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිත කිරීම අාරම්භ වීම නිසා වනාන්තර අාරක්ෂා විය. කෙසේ වෙතත් ලෝකය ට දරා ගත නොහැකි  ජනගහන වර්ධනයක් අැති වීම නිසා පෘතුවිය වනාන්තරවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් විනාශ වන්න ට විය. මෙමගින් ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම ,අාහාර හිඟ වීම අාදිය අැතිවිය හැකි ය. මෙවැනි අවදානම් සහිත තත්ත්වද මිනිසා  අභ්‍යවකාශය තුළ ජනාවාස පිහිටුවීම ට යොමු වීම ට හේතු ලෙස දැක්විය හැකි ය.