විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 1 කොටස ) - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 1 කොටස )

විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 1 කොටස ) ,

හැදින්වීම හා ප්‍රවේශය

innocentවිශ්වය තැනී අැත්තේ පදාර්ථය හා ශක්තිය එක් වීමෙනි.  පදාර්ථය , ශක්තිය බවටත් ශක්තිය , පදාර්ථය පරිවර්තනය වේ.

innocentපදාර්ථය හා ශක්තිය සංස්ථිතික වේ.  එනම් පදාර්ථය හා ශක්තිය මැවිය නොහැක. එමෙන්ම පදාර්ථය හා ශක්තිය විනාශ කිරීම ද කළ නොහැක.

innocentමේ පිළිබද ව ස්කන්ධ සංස්ථිති නියමයෙන් හා ශක්ති සංස්ථිති නියමයෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

innocentඝන , ද්‍රව හා වායු ලෙස පවතින පදාර්ථය පරමාණුවලින් තැනී අැත .

මූල ද්‍රව්‍ය

මූල ද්‍රව්‍ය යනු එකම වර්ගයේ පරමාණුවල එකතුවකි .

සංයෝග

සංයෝග යනු විවිධ වර්ගයේ පරමාණුවල එකතුවකි .

 මේ වන විට මූල ද්‍රව්‍ය 118 ක් පමණ හදුනාගෙන අැත. මේ වන විට සංයෝග ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් හදුනාගෙන තිබේ .

මූල ද්‍රව්‍ය සදහා සංකේත භාවිත කිරීම

  මූල ද්‍රව්‍ය සදහා සංකේත භාවිත කිරීම ක්‍රි.පූ. 7 වන සියවස දක්වාම දිව යයි.එකල ඊජිප්තු ජාතිකයන් බාල ලෝහ රත්තරන් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කර අැත. මෙම ක්‍රමය කෙමියා ලෙසත් එහි නිරත වූවන් අැල්කෙමිස්ට් ලෙසත් හැදින විය. සිය පරීක්ෂණ සගවා තැබීමට ඔවුහු සංකේත භාවිත කළහ.

       මූල ද්‍රව්‍ය සංකේතවත් කිරීමට අද භාවිත වන ක්‍රමය හදුන්වා දී අැත්තේ ජේ. ජේ . බසිලියස් ය .

මෙහි නීති කීපයකි .2

  1. මූල ද්‍රව්‍යය නම් කිරීමට එක ඉංග්‍රීසි අකුරක් යොදා ගන්නා විට එය කැපිටල් අකුරක් විය යුතු ය .

උදා:- C , H ,O , N , B , P , S , I  , W . . . . .

02.මූලද්‍රව්‍ය  කීපයක් එකම අකුරෙන් අැරබේ නම් දෙවන අකුර සිම්පල් විය යුතු ය.

උදා:- Al , Cl , Mg ,Ca , He , Li , Be , Ne , Na , Si , Ar ,Fe ,Pb ,Au , Ag , Hg . . . . .

  1. මුල අකුර සමාන වුව ද දෙවන අකුර කිසි විටෙක සමාන නොවේ .

උදා:- Cl , Co ,Ca , Cr , Cd , Cs . . . . .

  1. සමහර මූල ද්‍රව්‍ය සදහා පමණක් වෙනත් භාෂාවල නම් යොදා ගනී.

උදා:- Cu , Na , K , W , Sn , Pb , Ag , Au , Hg . . . . . .

  මෙසේ භාවිත කරන සංකේත සංයෝග දැක්වීමේ දී ද ප්‍රයෝජනවත් වේ.

උදා :- H2O  - ජලය ( පානය කිරීම ට වැදගත් ය .)

 CO2 - කාබන් ඩයොක්සයිඩ්

 CO - කාබන් මොනොක්සයිඩ් (විෂ වායුව කි.)

 SO2 - සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්

 SO - සල්ෆර් මොනොක්සයිඩ්

 NaCl -සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්  ( සාමාන්‍ය ලුණු )

 MgCl2 - මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් (තිත්ත රස සහිත ය.)

 CaCl2 - කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ්

 KCl - පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ්

 NaOH - සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් (කෝස්ටික් සෝඩා - රෙදි සේදීම ට යොදා ගනී. )

 KOH - පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් (කෝස්ටික් පොටෑෂ් )

 BeO - බෙරලියම් ඔක්සයිඩ්

MgO -මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්

මේ වන විට ලොව විශාල රටවල් ප්‍රමාණයක් මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග දැක්වීම ට මෙම ක්‍රමය  භාවිත කරයි .

එබැවින් මෙම මූලද්‍රව්‍ය සංකේත පිළිබඳ දන්නා පුද්ගලයෙකු ට ලොව ඔිනෑම තැනක දී එම මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගැනීම ට හැකියාව ලැබේ.