විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 4 කොටස ) , - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 4 කොටස ) ,

විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 4 කොටස ) ,

ලෝහ වර්ග

කැටායන සාදන මූල ද්‍රව්‍ය ලෝහ නම් වේ. මේ වන විට ලෝහ වර්ග 80ක ට වඩා සොයාගෙන අැත . නිසග ලෝහ මෙන්ම සංයෝග ලෙස ද ලෝහ ස්වාභාවික ව පවතී .

  ලෝහවල ට පොදු ලක්ෂණ පහත දැක්වේ .

 • ලෝහ දිස්නයක් තිබීම
 • ගැටීම් වල දී රැව් දෙන හඩක් නැංවීම
 • සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දී ඝන ලෙස පැවතීම
 • තුනී තහඩු බව ට තැලිය හැකි බව
 • කම්බි බව ට පත් කිරීමේ හැකියාව
 • ඉතා හොද තාප සන්නයන හැකියාවක් තිබීම
 • ඉතා හොද විද්‍යුත් සන්නයන හැකියාවක් තිබීම
 • ඉතා ම ඉහල ඝනත්වයක් තිබීම
 • ඉතා ම ඉහල ද්‍රවාංකයක් තිබීම
 • ඉතා ම ඉහල තාපාංකයක් තිබීම
 • ධන අයන සෑදීම
 • ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර භාෂ්මික ඔක්සයිඩ සාදයි
 • එම ඔක්සයිඩ ජලයේ දිය වී භාෂ්මික ද්‍රාවණ සාදයි

කාණ්ඩයක ඉහල සිට පහල ට යත් ම ලෝහ ගුණ වැඩි වේ.

ලෝහ වර්ග කිහිපයක් පහත දැක් වේ .

 • ලිතියම්
 • බෙරලියම්
 • සෝඩියම්
 • මැග්නීසියම්
 • අැලුමිනියම්
 • පොටෑසියම්
 • කැල්සියම්
 • ගැලියම්
 • සර්කෝනියම්
 • ඉන්ඩියම්
 • ටින්
 • රුබ්ඩියම්
 • රත්තරන්
 • රිදී
 • රසදිය / ම`කරි
 • අයන් / යකඩ
 • ප්ලැටිනම්

එදිනෙදා හමුවන ලෝහ කීපයක ප්‍රයෝජන

01.අැලුමිනියම්     

 • ගුවන් යානා කොටස් නිපද වීම ට
 • සංයුක්ත තැටි නිපදවීම ට
 • ජනෙල් නිපදවීම ට
 • බීම අසුරන නිපදවීම ට
 • විදුලි රැහැන් නිපදවීම ට
 • අාහාර පිසින බදුන් නිපදවීම ට
 • ඉනිමං නිපදවීම ට
 • තුනී පත්‍ර නිපදවීම ට
 • අැසුරුම්කරණ ද්‍රව්‍ය නිපදවීම ට
 • ඩියුරැලුමීන් මිශ්‍ර ලෝහය නිපදවීම ට
 • අැල්නිකෝ මිශ්‍ර ලෝහය නිපදවීම ට
 1. අයන් / යකඩ   
 • වානේ  මිශ්‍ර ලෝහය නිපදවීම ට
 • පාලම් නිපදවීම ට
 • රේල් පීලි නිපදවීම ට
 • ගොඩනැගිලි නිපදවීම ට
 • යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිපදවීම ට
 • අායුධ නිපදවීම ට
 • හැදි ,ගෑරුප්පු නිපදවීම ට
 • අැණ , කම්බි දැල් නිපදවීම ට
 • චුම්බක නිපදවීම ට
 • විද්‍යුත් චුම්බක නිපදවීම ට

 

 1. කොපර් / තඹ
 • පිත්තල  මිශ්‍ර ලෝහය නිපදවීම ට
 • ලෝකඩ  මිශ්‍ර ලෝහය නිපදවීම ට
 • පියුටර්  මිශ්‍ර ලෝහය නිපදවීම ට
 • කැරට් 22  මිශ්‍ර ලෝහය නිපදවීම ට
 • ස්ටර්ලිං සිල්වර්  මිශ්‍ර ලෝහය නිපදවීම ට
 • කම්බි නිපදවීම ට

අලෝහ වර්ග

අැනායන සාදන මූල ද්‍රව්‍ය අලෝහ නම් වේ. මේවා ද නිසග හා සංයෝග ලෙස පවතී .

අලෝහවල පොදු ලක්ෂණ පහත දැක් වේ.

 • ලෝහ දිස්නයක් නො තිබීම
 • ගැටීම් වල දී රැව් දෙන හඩක් නොනැංවීම
 • සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ දී ඝන ලෙස නො පැවතීම
 • තුනී තහඩු බව ට තැලිය නො හැකි බව
 • කම්බි බව ට පත් කිරීමේ නො හැකියාව
 • ඉතා හොද තාප සන්නයන හැකියාවක් නො තිබීම
 • ඉතා හොද විද්‍යුත් සන්නයන හැකියාවක් නො තිබීම
 • ඉතා ම ඉහල ඝනත්වයක් නො තිබීම
 • ඉතා ම ඉහල ද්‍රවාංකයක් නො තිබීම
 • ඉතා ම ඉහල තාපාංකයක් නො තිබීම
 • ඍණ අයන සෑදීම
 • ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර අාම්ලික ඔක්සයිඩ සාදයි
 • එම ඔක්සයිඩ ජලයේ දිය වී අාම්ලික ද්‍රාවණ සාදයි

කාණ්ඩයක ඉහල සිට පහල ට යත් ම අලෝහ ගුණ අඩු වේ.

අලෝහ වර්ග කිහිපයක් පහත දැක් වේ .

 • කාබන්
 • නයිට්‍රජන්
 • ඔක්සිජන්
 • ෆ්ලූවුරීන්
 • පොස්පරස්
 • සල්ෆර්
 • ක්ලෝරීන්
 • බ්‍රෝමීන්
 • අයඩීන්

එදිනෙදා හමුවන අලෝහ කීපයක ප්‍රයෝජන

01.සල්ෆර්

 • රබර් වල්කනයිස් කිරීම ට
 • ගිනි කූරු ,අහස් කූරු , රතිඤ්ඤා ,වෙඩි බෙහෙත් අාදිය නිපද වීම ට
 • ඔෟෂධ වර්ග නිපද වීම ට
 • සල්ෆියුරික් අම්ලය නිපද වීම ට
 • දිලීර නාශනය කිරීම ට

 02.කාබන්

 • පැන්සල් කූරු නිෂ්පාදනය ට
 • ඉලෙක්ට්‍රෝඩ නිෂ්පාදනය ට
 • විවිධ යන්ත්‍ර කොටස් නිෂ්පාදනය ට
 • වානේ  මිශ්‍ර ලෝහය නිපදවීම ට

 03.ඔක්සිජන්

 • ස්වායු ශ්වසනයේ යෙදෙන ජීවීන්ගේ ශ්වසනය ට
 • ද්‍රව්‍ය දහනය කිරීම ට
 • ලෝහ පෑස්සීම සඳහා
 • කඳු නගින්නන් ට රැගෙන යාමට
 • කිමිඳුම් කරුවන් ට රැගෙන යාමට
 • අභ්‍යවකාශගාමීන් ට රැගෙන යාමට  

 

  04.නයිට්‍රජන්

 • බල්බ නිෂ්පාදනයේ දී පිරවුම් වායුවක් ලෙස
 • යූරියා වැනි පොහොර නිපදවීම ට
 • කල්තබා ගත යුතු අාහාර ද්‍රව්‍ය අැසුරුම්කරණය ට
 • පුපුරන ද්‍රව්‍ය නිපදවීම ට