2020 සා.පෙළ විද්‍යාව අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රය - සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව

2020 සා.පෙළ විද්‍යාව අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රය

1)ස්වාභාවික බහුඅවයවකයක් නොවන්නේ?

1.D N A  2.රබර්   3.නයිලොන්   4.සෙලියුලෝස් 

2)රෙප්ටීලියෙකු වන්නේ කුමන ජීවියා ද?

1.ගෙම්බා  2.ඉබ්බා   3.කූඩැල්ලා   4.ගැඩවිල් පණුවා

3)1dm3 ක් සමාන වන්නේ ?

1.1m3   2.1L  3. 1000cm3   4.1000ml

4)සජීවී පදාර්ථයේ වඩාත්ම බහුල සංයෝගය වන්නේ ?

1.ජලය  2.ලිපිඩ  3.කාබෝහයිඩ්‍රේටි   4.ප්‍රෝටීන්

5)අඩුම ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තියක් ඇත්තේ .

1.Na  2.f  3.Cl   4.Si

6)ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය බාහිර සාධකයක් නොවන්නේ,

1.හරිතප්‍රද     2. ජලය   3. හිරැඑළිය  4. co2

7)පිරිසිදු රුධිරය ගමන් කරන රුධිර නාලයක් වන්නේ ,

1.අධර මහා ශිරාව   2.වෘක්කීය ශිරාව   3.පුප්ඵුසීය ශිරාව     4.යාකෘතික ප්‍රතිහාර ශිරාව

8)උත්තල දර්පණයක් ඉදිරියේ ඇති වස්තුවක් නිසා සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බයේ ලක්ෂණයක් නොවන්නේ ,

1.කුඩායි   2.අතාත්විකයි   3.තාත්විකයි  4 උඩුකුරුයි 

9)හරිතාගාර වායුවක් ලෙස නොසලකන්නේ,

1.CFC  2.CO2   3.SO2  4.NH3

10)සජීවී පදාර්ථය තැනීමට දායකවන කාබනික සංයෝගයක් වන්නේ ,

1.වායු  2. ලිපිඩ 3. ජලය 4. ඛණිජ ලවණ

11)ජීර්ණය සම්පූර්ණ වූ ආහාරවල පෝෂක උරාගන්නේ ,

1.මහා අන්ත්‍රය   2.ආමාශය  3.ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රය  4.ග්‍රහණිය

12)ආම්ලික ඔක්සයිඩය කුමක්ද ?

1.Mgo   2.Zno   3.Al2o3   4.So2

13) මේවා අතරින් සමජාතිය මිශ්‍රණයක් නොවන්නේ ,

1.කහ ද්‍රවණය   2.මැටි ජලය  3.පිත්තල    4.වාතය

14)ලිපිඩ ජීර්ණය සඳහා උපකාරීවන පිත්යුෂ නිපදවන ග්‍රන්ථිය වන්නේ ,

1.අක්මාව    2.වෘක්ක    3.අග්න්‍යාශය   4.පිත්තාශය 

15)Caco3 යනු හුණුගල් වේ.හුණුගල්වල මවුලික ස්කන්ධය වන්නේ ,(ca=40, C=12 ,O=16)

1.   100gmol-1    2.    49gmol-1         3.   57gmol-1;                 4.   1000gmol-1

16)යකඩ නිස්සාරණයට යොදා නොගන්නේ ,

1.Caco3    2.Fe2o3   3.H     4.Casio3

17)වාහනයක් නැගෙනහිරට 650m ක් ගොස් දකුණට හැරී තව 375m ගමන් කර ඉන්පසු බටහිරට හැරී තවත්   650m ක් ගමන් කලේ නම් එහි ව්ස්ථාපනය වන්නේ ,

1.උතුරට 340m   2.නැගෙනහිරට 400m   3.බටහිරට 650m   4.දකුණට 375m

18)අස්නායුක සමායෝජනයට වැදගත් වන්නේ ,

1 .ජලය   2.මේදය    3.හෝමෝන  4.එන්සයිම 

19)අරීය සමමිතික සත්වයෙකු වන්නේ ,

1.මුහුදු මල    2.කකුළුවන්   3. සලමන්දරා   4.කූඩැල්ලා 

20)ගම්‍යතාවයේ ඒකක වන්නේ ,

1.pa   2.ms-1    3.N    4.kgms-1

21)​ශෙලම වාහිනීවප පමණක් ඇති සෛල වර්ගය කුමක්ද ?

1.මෘදුස්තර    2 .සහචර සෛල   3.වාහකාභ සෛල      4. පෙනේර නල සෛල 

22)ප්‍රතික්‍රියාශීලිත්වය වැඩිම ලෝහය වන්නේ ,

1.Zn     2.Cu     3.S          4.Mg

23)ඝන-ඝන සමජාතිය මිශ්‍රණයක් වන්නේ ,

1.ගල්වැලි මිශ්‍රණය     2.මධ්‍යසාර ද්‍රවණය    3. කහ ද්‍රවණය             4ආභරණ රන්

24)Al+3 අයනයේ ඉලෙක්ට්‍රොන වින්‍යාසය වන්නේ ,

1.     2.8.3     2.   2.8.8.3    3.   2.8    4.    2.8.8

25)බල ඝූර්ණයේ ඒකක වන්නේ ,

1.J    2.m   3.Nm    4.pa

26)මුඛ කුහරය තුළ දී ජීර්ණය ආරම්භ වන පෝෂකය වන්නේ ,

1.ලිපිඩ    2.ඛණිජ ලවණය    3.කාබෝහයිඩ්‍රේටි     4.ප්‍රෝටීන

27)බහිස්ස‍්‍රාවී ඵලයක් වන යූරියා නිපදවනු ලබන්නේ ,

1.අක්මාව   2.වෘක්ක   3.වකුගඩු    4.මුත්‍රාාශය

28)රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ‍්‍රතාව කෙරෙහි සැමවිටම බල නොපාන්නේ,

1.පීඩනය   2.උෂ්ණත්වය    3.සාන්ද්‍රනය   4.භෞතික ස්වභාවය 

29)වෛරස් නිසා ඇතිවන රෝගයකි,

1.පිටගැස්ම   2.ක්ෂය රෝගය   3.නිව්මෝනියාව    4.හෘද්‍යාබාධ

30)ධ්වනි තරංගවල වැඩිම ප්‍රවේගයක් ඇත්තේ ,

1.වායු තුලදීය   2.ඝන තුලදීය   3.රික්තක තුලදීය    4.ද්‍රව තුලදීය 

31)නිරෝගී ස්ත්‍රියකගේ ඩිම්බ මෝචනය සිදුවන්නේ ,

1.දින 56 කට වරක්     2.දින 14 කට වරක් 

3.දින 28කට වරක්    4.දින 42කට වරක් 

32)උෂ්ණත්වය මැනීමේ අන්තර්ජාතික ඒකකය වන්නේ ,

1.K    2.J     3.F     4.C0

33)මස්තිෂ්කය මඟින් පාලනය කරනුයේ ,

1.හෘද ස්පන්දනය     2. චලන සමායෝජනය        3.දේහ උෂ්ණත්වය    4.ශ්‍රවණය 

34)ගම්‍යතාවය 80kgms-1වන වස්තුවක ස්කන්ධය 2kg නම් වසතුවේ චාලක ශක්තිය ,

1.     2500J    2.    5000J     3.  275J    4.   1600J

35)ප්‍රතිපූතිකයක් ලෙස භාවිතා කරන්නේ ,

1.ෆීනෝල්   2.මධ්‍යසාර   3. අයඩීන්    4. ක්ලෝරීන්

36)රබර් වල්කනයිස් කිරීමට යොදා ගන්නේ ,

1.Na  2.H   3.Zn    4.S

37)ලංකාවේ පරිසර සංරක්ෂණයට සම්බන්ධ නීති රීති හා පනත් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන රාජ්‍ය ආයතනයක් නෙ​ාවන්නේ,

1.සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය    2. වන සංරක්ෂණය දෙපාර්තමේන්තුව     3.මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය     4.වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුව 

38)නිශ්චිත කාලසීමාවක දීී නිෂ්චිත භූගෝලීය ප්‍රදේශයක ජීවතවන එකම විශේෂයය අයත් ජීවීන් සමූහයක් හඳුුන්වන්නේ,

1.ගහනය     2.ප්‍රජාව         3.ජෛවගෝලය   4.පරිසර පද්ධතිය 

39)සම්බන්ධක පටකයක් නොවන්නේ ,

1.හෘදයේ බිත්ති     2.රුධිරය      3..කාටිලේජ            4.අස්ථි

40)බල ශක්ති අර්බුදයට හේතුවක් නොවන්නේ ,

1.ජන ගහනය ශීඝ්‍රලෙස වර්ධනය 2.කර්මාන්ත පුර බිහිවීම       3.ශක්තිය අපතේ යැවීම    4.පුනර්ජනනීය ශක්ති සම්පත් යොදා ගැනීම