සංගීත භාණ්ඩ - 04 - සාමාන්‍යපෙළ සංගීත අපරදිග

සංගීත භාණ්ඩ - 04

   සංගීත භාණ්ඩ - සිව්වන කොටස

හින්දුස්ථානී  සරල සංගීතය ක්‍රමය තුළ දී වයලීනය සුසර කිරීම ට සිව්වන තත වන G සඳහා මන්ද්‍ර ම ද ,තුන් වන තත වන D සඳහා මධ්‍ය ස ද, දෙවන තත වන A සඳහා මධ්‍ය ප ද, පළමු වන තත වන E සඳහා උච්ඡ රි ද යොදා ගනු ලබයි.

කර්ණාටක සංගීතය ක්‍රමය තුළ දී වයලීනය සුසර කිරීම ට සිව්වන තත වන G සඳහා මන්ද්‍ර ස ද ,තුන් වන තත වන D සඳහා මන්ද්‍ර ප ද, දෙවන තත වන A සඳහා මධ්‍ය ස ද, පළමු වන තත වන E සඳහා ස ද යොදා ගනු ලබයි.

බටහිර සංගීතය ක්‍රමය තුළ දී වයලීනය සුසර කිරීම ට සිව්වන තත වන G සඳහා මන්ද්‍ර ප ද ,තුන් වන තත වන D සඳහා මධ්‍ය රි ද, දෙවන තත වන A සඳහා මධ්‍ය ධ ද, පළමු වන තත වන E සඳහා උච්ඡ ග ද යොදා ගනු ලබයි.

සංගීත ලෝකය තුළ විවිධ නිර්මාණ උදෙසා වයලීනය නැතුව ම බැරි සංගීත භාණ්ඩයකි.

 

  1. ගිටාරය

ගිටාරය තත් වාද්‍ය භාණ්ඩයකි. වර්තමාන සංගීත නිර්මාණ බොහොමයක් නිර්මාණය කිරීම ට ගිටාරය උපයෝගී කරගනු ලබයි. මෙය යොවුන් පරපුර තුළ ඉතාමත් ජනප්‍රිය සංගීත භාණ්ඩයකි.දේශීය සංගීතය , සරල සංගීතය ,රාගධාරී සංගීතය, බටහිර සංගීතය ,උත්තර භාරතීය සංගීතය සඳහා ගිටාරය භාවිත කරනු ලබයි. ගිාරය ප්‍රධාන වර්ග දෙකක ට බෙදේ.

  • අකොස්ටික් ගිටාර්
  • ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර්

 

ගිටාරය chordophone පවුලේ මෙවලමක් ලෙස සැ ලකිය හැකි ය. ක්‍රි.පූ. 9 වන ශතවර්ෂයේ සිට ගිටාරය පැවති බව ට විවිධ සාධක පවතී.

අකොස්ටික් ගිටාර්

මෙම ගිටාර් වර්ගය ම බොක්ස් ගිටාර් , ස්පැනිෂ් ගිටාර් ,ට්වෙල් ස්ට්‍රින්ග් ගිටාර් ලෙස ද නම් කරනු ලබයි.

කෙසේ වුව ද මේවා අතර ඉතා සුළු වෙනස්කම් නැතුවා ම නොවේ. එහෙත් මේවායේ ස්වරයන් හි ධ්වනි ගුණ , හැඩය හා වාදන ඉරියව් එකින් එක සමාන වේ.මෙම ගිටාර් වර්ග වල ලෝහමය තත් වෙනුවට නයිලෝන් එනම් තංගුස් තත් භාවිතය ,හැඩයේ සුළු සුළු වෙනස්කම් තිබීම , පිහිටන තත් සංඛ්‍යාව (6 / 12) වාදනයේ දී දකුණතේ අැගිලි හසුරවන රටාව අාදී වෙනස් කම් අැත.

ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර්

1930 දී හඳුන්වා දෙනු ලැබූ  ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර්, ඉලෙක්ට්රොනික ව හැසිරවීම ට ස්වරය හා හැඩගස්වා හැකි ය. ශබ්දයේ විපුලතාවය වෙනස් කිරීම ට ඇම්ප්ලිෆයර් ද භාවිත කරයි.මෙම ගිටාර් ක්‍රියා කිරීම ට විදුලිය අවශ්‍ය ය. මෙම ගිටාර් ප්‍රධාන වර්ග තුනක ට බෙදා දක්වනු ලබයි.

  • රිදම් ගිටාර්
  • ලීඩ් ගිටාර්
  • බේස් ගිටාර්

රිදම් ගිටාර් භාවිත කරනු ලබන්නේ තාලය ට කෝඩ්ස් වාදනය කිරීම ට ය. එහි තත් හයක් පවතී. ප්‍රධාන තනුව හා සම්බන්ධ කොටස් වාදනය කිරීම ට තත් හයකින් සමන්විත වන ලීඩ් ගිටාරය යොදා ගනු ලබයි.  පහළ ස්වර වාදනය කළ හැකි බේස් ගිටාරය භාවිතයෙන් රිද්මයක ට අනුව කෝඩ්ස් හා අාශ්‍රිත ස්වර ඛණ්ඩ වාදනය කරයි. මෙහි අැතුළත් වන්නේ තත් 4ක් පමණි.

 ඉතිරි සංගීත භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ඊළඟ ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු