සාමාන්‍යපෙළ සංගීත පෙරදිග

නූර්ති කලාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය කලාවක් වශයෙන් නූර්ති කලාව හැඳින්විය හැකි ය. නූර්තිවල විකාශනය සඳහා K.M.බලිවාලා නමැති පර්සියානු නාට්‍ය ශිල්පියා ප්‍රධාන වී ඇත.

1880 දී උතුරු ඉන්දියාවේ නාට්‍ය සංගමයක් වූ බොම්බායේ 'එල්පින්ස්ටන්' නාට්‍ය සංගමයේ කලාකරුවන් පිරිසක් ලංකාවට පැමිණ මෙරට තුළ නූර්ති විකාශනයට දායක විය. නාඩගම් හා සමීප මෙම නාට්‍ය ශෛලියට ලාංකීය ජනයා වඩාත් සමීප විය.

සිංහල නූර්ති නූර්ති කලාවේ පුරෝගාමියා වූයේ C. දොන් බස්තියන් නම් පුද්ගලයෙකි. 1884 වර්ෂයේ දී රොම්ලින් හෙවත් දිව්‍ය කුසුම යනු නූර්තිය ඔහු ඉදිරිපත් කළේ ය. ඔහුට අමතරව පසු කාලීන නූර්ති රචකයන් වශයෙන් W.C.පෙරේරා, සයිමන් ද සිල්වා, ජෝශප් ද සිල්වා, D.S.අබේරත්න, ජේම්ස් පීරිස් යන පුද්ගලයන් සටහන් වේ.

TOWER HALL යුගය ශ්‍රී ලංකාවේ නූර්ති කලාවේ සුවිශේෂීම යුගය ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි ය.


නූර්තිවල ලක්ෂණ

1. වරුවක කාලයකින් වේදිකාගත කිරීම.

2. නාට්‍යයේ ජවනිකා වෙන් කිරීමට චිත්‍ර ඇදි තිර භාවිතා කිරීම.

3. ඉන්දියානු ශෛලියක් අනුගමනය කිරීම .

4. අවස්ථා නිරූපනයට අවශ්‍ය යාන්ත්‍රික උපකරණ නූර්තිය පුරාම යොදාගැනීම .

 

මෙරට මුල් කාලීන ප්‍රසිද්ධ නූර්ති කිහිපයක් හා ඒවායේ කාලයන්

රොම්ලින් 1884
රෝමියෝ සහ ජුලියට් 1884
ප්‍රෑන්ක්ලෝ සහ ඉංගර්ලි1884
පෝටියස් සහ වැලන්ටයින් 1884
ලියොනයින් සහ එම්ලින් 1885
සිංහබා 1888
ෂූලා හෙවත් කපටි බෑනා 1888
ස්වර්ණතිලකා 1898
සුදාස සහ ශාලනී 1888

 

ලංකාවේ ජනප්‍රිය නූර්ති ගී කිහිපයක්

හේමමාලා නූර්තිය

ලෝනා මුනි රාජගේ
ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී ...//

මාගෙ හිසකේ ගර්භයෙහී//
සඟවාගෙන ආ සාදරෙන්
මාගෙ හිසකේ ගර්භයෙහී

සඟවාගෙන ආ සාදරෙන්
සඟවාගෙන ආ සාදරෙන්

ලෝනා මුනි රාජගේ
ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී ...//

අත්ලට ස්‌වාමිගේ වඩවමී //
දාඨාදා අප දියනා ගේ

අත්ලට ස්‌වාමිගේ වඩවමී
දාඨාදා අප දියනා ගේ
දාඨාදා අප දියනා ගේ

ලෝනා මුනි රාජගේ
ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී ...//

මුල් ගායනය - ඉවංකා පීරිස්
පද - නීතිඥ චා(ර්)ල්ස් ඩයස්
සංගීතය - වික්ටර් වික්‍රමගේරාමායනය නූර්තිය ( ජෝශප් ද සිල්වා )

අඹ දඹ නාරං කෙසෙල් දෙල්
පනා කකා මේ වනා සැපා ලබනෙම්//

ගංගාවේ ඕලු ඇත්තෙ ඒවාගේ කෑම නැත්තෙ
ඇත්තෙ පුෂ්ප අත්තෙ අත්තෙ ඒවා පිපේ//

අඹ දඹ නාරං කෙසෙල් දෙල්...//

පක්ෂි නාදේ රෑත් ඇසේවී
හීන් හඬම දෙත්මැයි//
මල්ලිකා වැල් බොහෝ තිබෙන්නා//
විසාල මේ වනේ මං
ප්‍රවේසම් බොහොම වෙලා ඉන්නෙම්
ප්‍රවේසම් බොහොම වෙලා ඉන්නෙම්
වාසෙ සොඳා බැද්දෙ මෙදා
ප්‍රීති සදා වෙයි නිබඳා
බෝ මාදං ඇත්තෙ මේ ගසේ//

අඹ දඹ නාරං කෙසෙල් දෙල්...//


ශ්‍රී වික්‍රම නූර්තිය

නාට්‍ය‍ය‍ - ශ්‍රී වික්‍රම (නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා)
ගායනය - එඩ්වඩ් ජයකොඩි

ද‍න්න වංහුං අප කන්නසාමි රාජ ධූරයේ//
රාජ ධූර රාජ ධූර රාජ ධූරයේ//
ද‍න්න වංහුං අප කන්නසාමි රාජ ධූරයේ//

රකී බුද්ධ ධර්ම සීලේ පූර්වේ රජුන් ලෙසේ//
අධර්මිෂ්ඨ නීච ක්‍රියා යයි මැකී ලකේ//
යයි මැකී යයි මැකී යයි මැකී ලකේ
ද‍න්න වංහුං අප කන්නසාමි රාජ ධූරයේ//

දනී සිංහලුන්ගෙ ශාස්ත්‍ර ආගම් මනා ලෙසේ//
ඉතින් ප්‍රීති වෙන්න යමවු ඒ තුමා වෙතේ//
ඒ තුමා ඒ තුමා ඒ තුමා වෙතේ//

ද‍න්න වංහුං අප කන්නසාමි රාජ ධූරයේ//
රාජ ධූර රාජ ධූර රාජ ධූරයේ//
ද‍න්න වංහුං අප කන්නසාමි රාජ ධූරයේ//වෙස්සන්තර නූර්තිය

අද වෙස්සන්තර රාජ පුතා මන්ද්‍රී කුමාරි බඳී
දේවෝපකාර වේවා සෑදී සෙත්//
රට වැස්සන්ගේ කාලේ හොඳා දුර්භීක්ෂ යාය සිඳී
මංගල්ලේ සාර වේවා සෑදී සෙත්...//

බෝම ප්‍රීතී ඝෝෂා ඇසෙන්නා මේ සිව් දිසා//
සෙත අත්පත් වේවා මන්ද්‍රී කුමරී හට දැන්//
රාජ සම්පත් නොමින් දේය රාජා උතුම්//
කුමරාගේ පිනක් මැයි වාසනාවෝ වාසනාවෝ...

අද වෙස්සන්තර...

බෝම ප්‍රීතී ඝෝෂා...

අද වෙස්සන්තර...


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
G
Gihan Mayadunna


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Gihan Mayadunna

සාමාන්‍යපෙළ සංගීත පෙරදිග

අනෙකුත් ලිපි