සාමාන්‍ය දැනුම 02 - සාමාන්‍යපෙළ සාමාන්‍ය දැනුම

සාමාන්‍ය දැනුම 02

01. චෛත්‍යයේ කොටස් වලින් නිරූපනය වන දේවල් මොනවාද?

පදනම - සුවාසු දහසක් ධර්මය

තුන් මල් පේසාව - ත්‍රිවිධ රත්නය

ගර්භය - සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මය

සතරැස් කොටුව - චතුරාර්ය සත්‍ය

කොත් කැරැල්ල - නවාංග සාසනය

කොත - නිවන

 

02. සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් නම් කරන්න.

සතර සතිපට්ඨානය

සතර සම්ප්‍රධාන

සතර සෘද්ධිපාද

පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම

බොජ්ඣංග

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

බල ධර්ම

 

03. සතර පරමාර්ථ ධර්ම මොනවාද?

චිත්ත, චෛතසික, රූප, නිබ්බාන

 

04. සතර සංවර සීලය නම් කරන්න.

ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය

ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය

ආජීව පාරිශුද්ධි සංවර සීලය

ප්‍රත්‍ය සන්නිශ්‍රිත සංවර සීලය

 

05. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් භික්ෂූන් වහන්සේලාට දේශනා කළ සතර මහා උපදේශයන් කවරේද?

යමෙකු මෙය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අසන ලදැයි කී පමණින් නොපිළිගෙන එය බුදු දහම හා ගැළපේද යන්න සොයා බලා පිළිගත යුතුය.

යමෙකු මෙය අදහන ලදැයි කී පමණින් නොඅදහා ත්‍රිපිටක ධර්මය හා ගැළපෙතොත් එය පිළිගත යුතුය

යමෙකු මෙය උගත් තෙරුන් වෙතින් බුදු වදනක් යැයි කියා අසන ලදැයි කී තරමින් නොපිළිගෙන පිටකත්‍රය හා සසදා බලා ගැළපෙතොත් පිළිගත යුතුය

යමෙකු මෙය උගත් තෙර කෙනෙකුගෙන් උගත් බුදු වදනක්යැයි කී පමණින් පිළිනොගෙන එය පිටකත්‍රය හා ගැළපෙතොත් පිළිගත යුතුය

 

06. ත්‍රිවිධ දාන නම් කරන්න.

ආමිස දානය, ධර්ම දානය, අභය දානය

 

07. සතර සතිපට්ඨානය නම් කරන්න.

කායානුපස්සනා

චිත්තානුපස්සනා

වේදානුපස්සනා

ධම්මානුපස්සනා

 

08. සතර කමටහන් ලියා දක්වන්න.

බුද්ධානුස්සති, මරනානුස්සති, මෙත්තානුස්සති, අසුභානුස්සති

 

09. ආනන්ද හිමියන්ගේ ආයාචනා සතර ලියා දක්වන්න.

තමා පිළිගත් ආරාධනා වලට බුදුන් වැඩිය යුතුය.

බුදුන් දැකීම පිණිස පැමිණි කෙනෙකු කැදවාගෙන ඒමට අවසර තිබීම.

තමා නැති තැන දෙසූ දහම් තමාටද දේශනා කළ යුතුය

තමා වෙත සැකයත් පැමිණි විට බුදුන් වෙත යාමට අවසර තිබිය යුතුය.

 

10. තුන් ලොකය නම් කරන්න.

කාම ලෝකය, රූප ලෝකය, අරූප ලෝකය

 

11. සදිසා මොනවාදැයි නම් කරන්න.

පෙර දිසාව, දකුණු දිසාව, බටහිර දිසාව, උතුරු දිසාව, උඩ දිසාව, යට දිසාව

 

12. සප්ත අපරිහානී ධර්ම මොනවාද?

නිතර එක්රැස් වීම

සමගිව කටයුතු කිරීම

පෙර නොපැන වූ නීති නොපැනවීම

පැනවූ නීති නොකැඩීම

මහළු අයට ගරු බුහුමන් දැක්වීම

විවාහක හා අවිවාහක කුමරියන්ට තර්ජන නොකිරීම

රාජ්‍යයේ ආගමික කටයුතු වලට සහභාගී වීම

 

13. නොකළ යුතු වෙළදාම් සතර නම් කරන්න.

මාංශ වෙළදාම, අවි ආයුධ වෙළදාම, වහල් වෙළදාම, මත්පැන් වෙළදාම

 

14. දස කසින මොනවාද?

ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, පඨවි, අකාස, නීල, පීත, ලෝභිත, ඕදාත, ආලෝක

 

15. දස අකැප වස්තු නම් කරන්න.

සිංගිලෝන කප්ප , ද්වාංගුල කප්ප , ගාමන්තර කප්ප , ආචින්න කප්ප , අදසන නිසිදන කප්ප , ජතරූපරජත කප්ප, පටිග්ගහන කප්ප, ආවාස කප්ප ,අනුමති කප්ප

 

16. කෙනෙතු බ්‍රහ්මණයෙකු වන්නේ කෙසේද?

කෙලෙස් ප්‍රහීන කිරීම හේතුවෙන්

 

17. මෙත් වඩන පුද්ගලයෙකු සතුව තිබිය යුතු ගුණාංග මොනවාද?

දක්ෂ බව , සෘජු බව, නිහතමානී බව, ලද දෙයින් සතුටු වීම

 

18. සිද්ධාර්ථ කුමරුට මුල්ම වරට වැන්දේ කවුරුන්ද?

කාලදේව තාපස තුමා

 

19. සිදුහත් කුමරු ලොව පහළ වනවාත් සමගම ලොව පහළ වූ අනෙක් පිරිස කවුද?

යසෝදරා දේවිය, කාළුදායි, ඡන්න ඇමති, කන්ථක අශ්වයා, ශ්‍රී මහා බෝධිය

 

20. බ්‍රහ්මණයන්ගේ ඉගැනවීම අනුව මිනිසාගේ ජීවිත කාලය කොටස් කීයකට බෙදා දක්වනු ලැබුවේද? ඒ මොනවාද?

ශිෂ්‍ය අවධිය, තරුණ අවධිය, වෘද්ධි අවධිය, අවසාන අවධිය

 

21. සිදුහත් කුමරුගේ සුළු මව කවුද?

මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමී දේවිය  

 

22. දුටු ගැමුණු රජතුමා විසින් කරවනු ලැබූ ආමික ස්ථාන මොනවාද?

රුවන්වැලි සෑය, මිරිසවැටිය, ලෝවාමහාපාය

 

23. පොළොන්නරුවේ හැටදාගෙය ඉදිකරනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින්ද?

නිශ්ශංකමල්ල රජු විසින්

 

24. ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය වැඩම කරවාගෙන ඒම සදහා ගිය දූත පිරිසේ නායකත්වය ගෙන කටයුතු කළේ කවුරුන් විස්න්ද?

අරිට්ට කුමාරයා විසින්

 

25. සංඝමිත්තා තෙරණිය ලංකාවට රැගෙන ආවේ ශ්‍රී මහා බෝධියේ කුමන ශාඛාවද?

දක්ෂිණ ශාඛාව