සාමාන්‍යපෙළ සාමාන්‍ය දැනුම

සාමාන්‍ය දැනුම 03

 1. ලෝකයේ දිගම ගංගා
 • ආමුර් ගංගාව                  - දිග කිලෝ මීටර 8780
 • නයිල් ගංගාව                 - දිග කිලෝ මීටර 6671
 • ඇමර්සන් ගංගාව             - දිග කිලෝ මීටර 6473
 • යැංකිසි ගංගාව               - දිග කිලෝ මීටර 6379
 • ලීනා ගංගාව                  - දිග කිලෝ මීටර 4400
 • පැරාණා ගංගාව              - දිග කිලෝ මීටර 3999
 • යුප්‍රටීස් ගංගාව                - දිග කිලෝ මීටර 3591

 

 1. ලෝකයේ කාන්තාර
 • උතුරු අප්‍රිකාවේ සහරා කාන්තාරය - වර්ග කිලෝ මීටර 777 0000
 • චීනයේ ගෝබී කාන්තාරය  - වර්ග කිලෝ මීටර 129 5000
 • නැම්බියාවේ නම්බී කාන්තාරය  - වර්ග කිලෝ මීටර 287 000
 • සෝවියට් දේශයේ කරාකුම් කාන්තාරය  - වර්ග කිලෝ මීටර 284 900
 • එක්සත් ජනපදයේ මොහෑව් කාන්තාරය  - වර්ග කිලෝ මීටර 38 850
 • චිලී රටේ අටකාමා කාන්තාරය 

 

 1. ලෝකයේ ප්‍රධාන ගුවන් සේවාවන්
 • ස්විස් එයාර්                    - ස්විස්ටර්ලන්ත ගුවන් සේවය
 • තායි එයාර් වේස්             - තායිලන්ත ගුවන් සේවය
 • කුවයිට් එයාර් වේස්         - කුවේට් ගුවන් සේවය
 • පී.අයි.ඒ.                    - පකිස්ථාන් ගුවන් සේවය
 • කැකේ පැසිපික්              - හොංකොං ගුවන් සේවය
 • එන්.අයි.ඒ.                     - සිංගප්පූරු ගුවන් සේවය
 • ජේ.ඒ.එෆ්.                     - මැලේසියා ගුවන් සේවය
 • ගරුඩා                           - ඉන්දුනීසියා ගුවන් සේවය
 • ජී.ඒ.එල්.                       - ජපන් ගුවන් සේවය      
 • සිල් නිපොන්                  - ජපන් ගුවන් සේවය      
 • යූ.පී.සී.                          - ප්‍රංශ ගුවන් සේවය
 • ක්ස් අලී                         -  දකුණු කොරියා ගුවන් සේවය
 • ඇම්.ඒ.ඇස්.                   - මැලේසියා ගුවන් සේවය
 • ශ්‍රී ලංකා එමීරේට්              - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය
 • අලිතාලියා                     - ඉතාලි ගුවන් සේවය

 

 1. රට රටවල් ලැබූ විරුද නාම
 • පෙරදිග මුතු ඇටය          - ශ්‍රී ලංකාව
 • පෙරදිග දොරටුව             - සිංගප්පූරුව
 • සදාකාලික නගරය          - රේමය
 • යුරෝපයේ රෝගියා        - තුර්කිය
 • අදුරු මහද්වීපය               - අප්‍රිකාව
 • ආසියාවේ අභිමානය       - ජපානය
 • යුරෝපයේ කෙළිබිම       - ස්විස්ටර්ලන්තය

 

 1. ජාත්‍යන්තර දිනයන්
 • ලෝක ආගමික දිනය                  -           ජනවාරි 15
 • ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය             -         මාර්තු 08
 • ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගික දිනය        -           මාර්තු 15
 • ලෝක සෞඛය දිනය                 -           අප්‍රේල් 07
 • ජගත් මිහිතල දිනය                   -           අප්‍රේල් 22
 • ලෝත කම්කරු දිනය                -           මැයි 01
 • ලෝක විදුලි සංදේශ දිනය           -           මැයි 17
 • ලෝක ජෛව විවිධත්ව දිනය       -           මැයි 22
 • ලෝක පරිසර දිනය                 -           ජුනි 05
 • ලෝක දියවැඩියා දිනය             -           ජුනි 27
 • ජාත්‍යන්තර පුරාවිද්‍යා දිනය         -           ජූලි 07
 • ලෝක ජනගහන දිනය              -           පූලි 11
 • ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී දිනය   -           සැප්තැම්බර් 01
 • නොබැදි ව්‍යාපාර දිනය                -           සැප්තැම්බර් 01
 • ලෝක ආබාධිතයන්ගේ දිනය      -           සැප්තැම්බර් 03
 • ඕසෝන් ස්ථරය රැක ගැනීමේ දිනය-         සැප්තැම්බර් 03
 • ලෝක ළමා දිනය                       -           ඔක්තෝබර් 01
 • ලෝක අමද්‍යප දිනය                   -           ඔක්තෝබර් 03
 • ජාත්‍යන්තර සරණාගත දිනය        -           ඔක්තෝබර් 04
 • ලෝක ගුරුවරුන්ගේ දිනය          -           ඔක්තෝබර් 06
 • සුදු සැරයටි දිනය                        -           ඔක්තෝබර් 15
 • ලෝක ආහාර දිනය                    -           ඔක්තෝබර් 16
 • එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය              -           ඔක්තෝබර් 24
 • ලෝක ඒඩ්ස් දිනය                   -           දෙසැම්බර් 01
 • මානව අයිතිවාසිකම්දිනය            -           දෙසැම්බර් 10

 

 1. ලෝකයේ ගිනිකදු
 • ඉක්වදොරයේ ඩිම්බරසෝ ගිනි කන්ද         -           උස මීටර 6267
 • චිලී රටේ ගුලාටරි ගිනි කන්ද                     -           උස මීටර 6060
 • චිලී රටේ ලස්කාර් ගිනි කන්ද                    -           උස මීටර 5990
 • ඉක්වදොරයේ කොටාපැක්සි ගිනි කන්ද      -           උස මීටර 5897
 • ටැන්සානියාවේ කලිමන්ජාරෝ ගිනි කන්ද-           උස මීටර 5894
 • මෙක්සිකොවේ සිට්ලල්ටෙපෙක් ගිනි කන්ද   -           උස මීටර 5700
 • චිලී රටේ ටුපන් ගාට්ටෝ ගිනි කන්ද           -           උස මීටර 5640
 • පේරු රටේ මිස්ට් ගිනි කන්ද                      -           උස මීටර 5821

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
ගයාන් මධුශාන්ත


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,ගයාන් මධුශාන්ත

සාමාන්‍යපෙළ සාමාන්‍ය දැනුම

අනෙකුත් ලිපි