විචාර ලිවීමේදී උපදෙස් - සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්

අ.පො. ස (සා. පෙළ) විචාර ලිවීමේදී සිහි ගබා ගත යුතු වැදගත් කරුණු

 

සාහිත්‍ය රසාස්වාදයේ විශේෂා අංගයක් වන්නේ එම සාහිත්‍ය කෘතිය පිළිබඳව විචාරය කිරිමයි. යම් සාහිත්‍ය නිර්මාණයක් පිළිබඳ විධිමත් හා බුද්ධිගෝචර විග්‍රහ කිරීමක් විචාරය කිරීමක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකි ය. හොඳ විචාරයකින් එම සාහිත්‍ය කෘතිය  පිළිබඳ ව මනා අවබෝධයක් ලැබිය හැකි වනු මෙන් ම, එම සාහිතය කෘතියේ රසය විඳ ගැනීමට පහසුවක් ද එමගින් ඇති කරවයි.

විචාරයක් සිදු කිරීමේදී පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව පොදුවේ සලකා බැලේ.

  1. කතෘගේ ආකල්පය හා හැඟීම් පැහැදිලි කිරීමට ගත් ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද?
  2. ඒවා සාර්ථක වි ඇත් ද?
  3. අසාර්ථ වී ඇත්නම් ඒ මොනවාද?
  4. ඊට හේතු මොනවාද?
  5. යොදා ගත් භාෂාවේ ප්‍රබලතා සහ දුබලතා මොනවාද?

   මේ ආදී ලෙස සාහිත්‍ය කෘතිය පිළිබඳ ව විවරණය කිරීමේදී එම කරුණු හේතු සාධක සහිතව සද් භාවයෙන් පෙන්වා දිය යුතු ය. එනම් උදාහරණ ආදිය උපුටා දක්වමින් පැහැදිලි කිරීම් කළ යුතු වේ.

 

සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම

 සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීමේදී ඔබගෙන් ඉහත පරිදි පෘථුල විචාරයක් ලිවීම අපේක්ෂා නොකරනු ලැබේ. තව ද, සෑම විචාරයක් ම අදාළ කෘතියේ සාධනීය ලක්ෂණ ඔස්සේ විවරණය කිරීමට හැකි වන සේ ප්‍රශ්න සකස් වනු බව පෙනේ. එනිසා, යම් කෘතියක අඩුපාඩු සාකච්ඡා කරමින් විදාරයක යෙදිය යුතු අවස්ථා ඔබට හමු නොවේ.

 

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී දෙයාකාරයක විචාර අපට හමු වේ. එනම් වචන 125ක් බැගින් ලිවිය යුතු විචාර 02ක් සහ වචන 100ක් වන පරිදි ලිවිය යුතු විචාර 01කි.

 

වචන 125ක් බැගින් ලිවිය යුතු විචාර 02ක් ඇත. එම විචාරයක් තුළ සිසුවාගෙන් කරණු 02ක් පිළිබඳ ව විචාරය කිරීම අපේක්ෂා කර ඇත. එහිදී එම එක් එක් කරුණට අදාළ ව උදාහරණ 02ක් බැගින් දක්වමින් නිදසුන් මගින් කරුණු පැහැදිලි කළ යුතු වේ. එනම්, අදාළ කරුණු සනාථ කළ යුතු ය. මෙහිදී සිහි කටයුතු වැදගත් ම කාරණය නම්, අදාළ කරුණූ දෙක පැහැදිලි ව වෙන් වෙන් ව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ප්‍රශ්නයේ ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණ සනාථ කිරීමට ඔබ විසින් ගෙනහැර පාන උදාහරණය පැහැදිලිව දක්වා තිබිය යුතු ය. යම් උපුටා ගැනීමක් සඳහන් කරන විට එම උදාහරණය යුගල උඩුකොමා තුළ දැක්විය යුතු ය. එවිට විචාරයට ඉතා අලංකාරව ඔබට ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

 

අනෙක් වර්ගයේ විචාරය සඳහා අපේක්ෂා කරන්නේ වචන 100ක් පමණි. උදාහරණ 03ක් අදාළ කරුණ සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. පෙර පරිදි ම, යුගල උඩු කොමා තුළ ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන උපුටනයන් දැක්විය යුතු වේ.

 

පොදු වශයෙන්, ඔබට කිවයුතු වැදගත් කරුණක් නම්, ඔබගේ විචාරය ආරම්භයේදී ඉතා කෙටි ඡේදයකින් හැඳින්වීමක් සමග එක එල්ලේ ම විචාරය කරන කරුණට බැස ගැනීම සුදුසු ය. එම විචාරය අඩංගු පොත පත පිළිබඳ ව අනවශ්‍ය විස්තර හෝ ග්‍රන්ථ රචයන්ගේ නම හැරුණූ කොට අනෙකුත් විස්තර ආදී අනවශ්‍ය විස්තර විචාරයේ හැඳන්වීමට ඇතුළත් කිරීම නොකිරීම මනා ය. එසේ වුවහොත් ඔබගේ වචන ප්‍රමාණය අනවශය පරිදි සනාථ කළ යුතු කරුණුවලට නොව ඉන් පරිබාහිර කරුණූ සඳහා වැය වේ. ඒ කෙරෙහි ලකුණු දීමේදී අවධානය යොමු වනු ඇත.

 

තව ද, ඔබ විසින් විචාර ඉදිරිපත් කිරිමේදී දී ඇති වචන ගණනට සීමා නොවී ලිවීම වරදක් නොවේ. එහෙත්, අනවශ්‍ය පරිදි කාලය දික් කර ගැනීම උචිත නොවේ. ඔබට සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා ලබා දී ඇත්තේ පැය 02ක කාලයක් බැවින් හා මෙම විචාර ලිවීමට අමතරව, තවත් ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකකට පිළිතුරු සැපයිය යුතු බැවින්, කාලය කළමනාකරණ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

 

ශාස්ත්‍රපති උදාර ධනංජය පල්ලියගුරු