ණ,න,ළ,ල - සාමාන්‍යපෙළ සිංහල හා සාහිත්‍යය

ණ,න,ළ,ල

        ණ,න,ළ,ල

සියබස ජාතියක සතු උතුම් දායාදයක්,සිය බස නිරවුල්ව,නිවැරදිව,ඔදවත්ව,තෙදවත්ව පවතින තාක් එම දැයේ සියත් බවද,අබිමනද රැකීපවතින බව පෙර අපර දෙදිග වියතුන්ගේ අදහසයි.

ණ,න,ළ,ල වහරේ වැදගත්කම නම් අරුත් පැහැදිලි කිරීමට,එනම් ලියන තැනැත්තා අදහස් කරන දෙය හැර අනෙක් අරුතක් කියවන්නාට නොගත හැකි වීම සදහා  ණ,න,ළ,ල භාවිතය ඉවහල් වේ.

කට වහරේදී මෙන් නොව ගත් වහරේදී ණ,න,ළ,ල නොතකා හැරියහොත් සිදුවන හානිය අපරිමාණය. එබැවින ලිවීමේදී මග හැර නොගතයුතු වචන කීපයක් පහතින් දක්වා ඇත.

 

  

1.අතුළ-අතුරනවා යන්නෙහි අතීත කෘදන්තය

   අතුල-අසමාන,අල්ල

2.අළ-අත් හරින ලද,පැමිණි,විවරකරන ලද,පමුණුවන  ලද

   අල- පොළොවේ යට හටගන්නා අල වර්ග -නිද:බතල

3.අවුළ-කටගැස්ම, ව්‍යංජන

   අවුල- පැටැලිල්ල,කලහය

4.අසළ-ඇසුරු කළ

   අසල-සමීප,නුදුරු

5.ආණ-ඇතැම් පුරුෂවාදී ශබ්ද යක් කෙරෙන් ගරු කිරීමට යෙදෙන බහු වචන ප්‍රත්‍යකි.නිද:පුත්‍රයාණ,සිටාණ

    ආන-කැලෑව,ස්ථානය,නිජබිම 

6.ඇළ-ගලා යන දිය දහර

   ඇල- ඇලය,පැත්ත

7.ඉකිළි- බෙර වක්,භාජනය

  ඉකිලි-කලවයේ මුල

8.උරණ-තරහ,කුපිත

  උරන-උරන්නා වු

9.උළ-බත් ඇටය,උල්පත 

    උල-ලී කෝටු ආදියෙහි අග

10.කණ-එක්ඇසක්නොපෙනෙන  

        කන-කර්නය,කෙලෙවර,අයින

11.කරණ-හේතුව,කාරණය ,සිදුකිරීම 

    කරන-කරන්නාවු

12.කළ-කළා වු,දියබදුන,කළගෙඩිය

    කල-කාලය,කාන්තාව ,ප්‍රිය 

13.කළඹ-රස්කැන්

     කලඹ-පිටිය,කලාපය 

14.කැළි-කළු පැහැති 

     කැලි-කල්හි වූ,කාලයේ පැවති

15.කෙළි-ක්‍රීඩා,විහිළු

     කෙලි-බාලිකාව

16.ගණ-සමූහය,හමුදාව

     ගන- ඝනකම,වැහිවලාව

17.ගළ-සමූහය,ගහනය

     ගල-පොළොවේ තියෙන  ගල්,බෙල්ල

18.ගහණ-ග්‍රහණය

      ගහන-ගැවසුනු,පහරදෙන

19.ගැණ-ගණන් කිරීම  

     ගැන-සදහා,නිසා

20.ගිණි- ගණිකාව

      ගිනි-ගින්න

21.තුළ-ඇතුළ,අතුරන ලද

      තුල-මහත්,සමාන

22.තොරණ-අලංකාර ගෙඩි ගෙය,වාසල් දොරටුව 

     තොරන-තෝරනු ලබන

23.දළ-රළු,ගොරෝසු ,දත,ක්‍රීඩාව 

     දල- ජලය ,පත්‍රය, ගින්න

24.දැළි-රැවුල

      දැලි-අගුරු කුඩු,කළු පැහැති 

25.දෙණ-වැස්ස,ඔරුව ,මිනිපෙට්ටිය,මිනීදැවීම සදහා කළ චිතකය,මංජුසාව

      දෙන-දෙන්නා වූ,ගව දෙන

26.නළ-බටය,මලේ නටුව,කකුළුවන් 

     නල-සුලග,ගින්න

27.නුවණ-නුවණැස

    නුවන-ඇස

28.පතළ-පැතිරීගිය,ප්‍රසිද්ධියට  පත්වූ 

      පතල-අඩිය,පදයේ යටිපැත්ත

29.පළ-ප්‍රසිද්ධ තැන

      පල-ගස්වැල් වල හටගන්නා ගෙඩි

30.පළා-බෙදා,බිද දමා

       පලා- කෑමට ගන්නා කොල වර්ග

31.පහණ-ගල

      පහන-එළිය පතුරුවන උපකරය,එළිය ,පැහැදීම,ආලෝකය 

32.පැළ-පිටිපස්ස

     පැල-කුඩාගෙය

33.පිණි-ප්‍රණීත

     පිනි-තණකොල අගෙහි රැදෙන බිදු

34.පිළ-වේදිකාව

      පිල- කණ්ඩායම 

35.පොළ-තැන,එළිමහනේ බඩුබාහිරාදිය විකුණන  තැන,සිරුරේ හැදෙන වණය

     පොල-පොල් ගෙඩිය

36.පොහොණ-පෝෂණය කරන

     පොහොන-ඔරොත්තු දෙන,සමත් වන

37.බණ-බස,දහම්

      බන-බියවන

38.බාණ-ඊය

      බාන-යුවල,කඹය,අල්ලන,පහත්කරන,බියවන

39.බෑණා-සොහොයුරා

     බෑනා-ඇවැස්ස බෑනා හෝ දුවගෙ සැමියා 

40.මණ-මැණික

      මන-සිත,මානය 

41.මහණ-පැවිදි,මුහුද

    මහන-මැහීම කරන(රෙදි)

42.මැණ-රත්නය,මැණික

      මැන-මානා,යෝග්‍ය,යම් දෙයක්  මැන ගැනිම 

43.මුළ-නිකාය,පිරිස,සමූහය,පොදිය

      මුල-පටන් ගැනිම,ගස්වැල්වල ආදියෙහි මුල

44.මෙණ-මැණික

      මෙන-මෙන්,වැනි 

45.යළ-නැවත,ආයේ,තවත් වරක් 

     යල-කාලයක්,අප්‍රධාන කන්නය

46.රුකුළ-කළ,කළා වූ,පටන් ගත්,ඉදිරිපත් කළ

     රුකුල-උපකාරය,කරුව

47.ළකල-සිත්ගන්නා වූ

     ලකළ-අලංකාර කරන ලද

48.ළග- අසල,නුදුරු 

     ලග-ලග්නය,ඇලනු

49.ළද-කාන්තාව

     ලද-ලබ්ධිය,භභක්තිය 

50.ළය-පපුව,හදවත,සිත

       ලය-තාලය,නැතිවීම,කාලය 

51.ළැදි -හිතවත්,විශ්වාස 

     ලැදි-භක්තිමත්

52.වරණ-උතුම්,ඇතා

      වරන-වළකන,නවතින

53.වළ-ආවාටය,ගැඹුරු  තැන 

     වල-වනාන්තරය,වලිය

54.වළදින-බුදිනවා,ආහාර අනුභවය 

     වලදින-වැලදගැනීම

55.වළා-පිටකය,වළකා

      වලා-වලාකුළු

56.වැළි-නැවත,යලි

    වැලි-පස්වල සැහැල්ලු කොටස 

57.වෙණ-වීණාව

     වෙන-අනෙක්,අමුතු,වෙනස් 

58.සණ-සැණය,ක්ෂ්ණික

     සන- හඩ,ලකුණ,සිහිය

59.සරණ-පිහිට

     සරන-හැසිරෙන

60.සිළ-පහන්දැල්ල

      සිල-ශීලය,සිදුර

61.සෙණ-හෙණය

       සෙන-සිනාසෙන

62.සෙවණ-ජයාව

       සෙවන-සේවනය කරන,ඇසුරු කරන,සිනා ගන්වන

63.හළ-බැහැරකල,අත් හැරුණු,අත් හැරදැමු,දුරු කල,

    හල-ශාලාව

64.හෙළ-සිංහල,සුදු

      හෙල-මිටිකන්ද,බෑවුම

65.උණු-උණුසුම

     උනු-අඩු

66.රණ-යුද්ධය

      රන-රත්‍රං

67.බළ-භට

     බල-ශක්තිය

68.කුළ-කූටය,මුදුන

     කුල-වංශය,වර්ගය

69.දළ-දැඩි

     දල-පත

70.වැළ-ඉදුණු,ආවලිය

      වැල-ලතාව

71.තණ-තෘණ,ආසාව

       තන-පියොවුරු,බිලිදා,ධාන්‍ය විශේෂයක්,වැහි වලාව

72.දණ-දණ හිස

      දන-පිලිස්සෙන,ධනය,ජනයා

73.පණ-ප්‍රාණය

      පන-නැවත

74.මළ-මැරුණු,මියගිය 

      මල-පුෂ්පය,කිලිටි

75.තළ-තැලීම

      තල-තල් ගස හෝ තල නැමති ධාන්‍ය  

76.අගළ-පුළුල් ආවාටය 

       අගල-දිග මිනුම් ඒකකයක්

77.අගුළ-දොර වසන උපකරණ 

    අගුල-ඔරු දෙකක් ආදා තැනූ යාත්‍රාව 

78.අණු-ඉතා කුඩා,සියුම්

       අනු-සමහ,සමාන,නොදෙවැනි 

79.අවුළන-පත්තුකරන,දල්වන,මොළවනවා,අමුණනවා,පැට‍ලෙනවා

      අවුලන-එකතුකරන,වෙළන

80.පිළි-රෙදි,නැවත,ස්වර

     පිලි-පැසුණු කෙස්

81.සහළ-මිත්‍ර

      සහල-හාල්

82.හුළ-පන්දම

      හුල-උල