13-වසර භූගෝල විද්‍යාව

කෙපන්ගේ දේශගුණික වර්ගීකරණය

උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අදාල වේ. 

 

වායුගෝලයේ විශාල ප්‍රදේශයක දිගු කාල පරිච්චේදයක් තුලදී සිදුවන වෙනස්වීම් හෙවත් හැසිරීම දේශගුණය ලෙස හැදින්වේ.

දේශගුණික වර්ගිකරණයක දී යොදා ගන්නා නිර්ණායක කිහිපයක් ඇත.එනම්,

1.දේශගුණික අංගයක් හෝ අංග කිහිපයක්

නිදසුන් : උෂ්ණත්වය, වර්ෂණය, සුළග, ආර්ද්‍රතාව

 

2.දේශගුණ පාලන කාරකයන් හෝ කිහිපයක්

නිදසුන් : අක්ෂාංශ, උන්නතාංශය, මුහුදේ සිට ඇති දුර

 

3.දේශගුණික අංග සහ පාලන කාරක වල එකතුවක්

නිදසුන් : අක්ෂාංශ, උන්නතාංශය හා වර්ෂණය

 

4.වෙනත් දර්ශනයක්

 

කෙපන්ගේ දේශගුණික වර්ගීකරණය

නිදසුන් : ස්වභාවික වෘක්ෂලතා, පස

විස්තර :

මොහු ජර්මන් ජාතිකයෙකි.මොහුගේ මුල්ම දේශගුණික වර්ගීකරණය 1884 දී ඉදිරිපත් කරන ලදී. 1931 වන විට ලෝකයේ දේශගුණික වර්ගීකරණ අතුරින් කෙපන්ගේ වර්ගීකරණය විශිෂ්ටතම වර්ගීකරණය විය .මොහුගේ දේශගුණික වර්ගීකරණය තුල ප්‍රධාන දේශගුණික වර්ග 5 ක් ද, අතිරේක දේශගුණික වර්ගය ක් ද, උප දේශගුණික වර්ග රැසක් ද වේ.

ප්‍රධාන දේශගුණික වර්ග 5

1.නිවර්තන ආර්ද්‍ර දේශගුණය ( ආර්ද්‍ර නිවර්තන දේශගුණය ) - A

2.වියලි දේශගුණය - B

3.ආර්ද්‍ර මාධ්යෝෂ්ණ දේශගුණය - C

4.ආර්ද්‍ර අල්පොශ්ණ දේශගුණය - D

5.ධ්‍රැව දේශගුණය - E         

අතිරේක දේශගුණික වර්ගය - වර්ග නොකළ උස්බිම් / කදුකර දේශගුණය - H

 

1.නිවර්තන ආර්ද්‍ර දේශගුණය ( ආර්ද්‍ර නිවර්තන දේශගුණය ) - A

ලක්ෂණ : අධික උණුසුම් සහිත සහ වැසි සහිත දේශගුණයකි.මෙම දේශගුණයේ දී කිසිදු මාසයක උෂ්ණත්වය සෙ.ග්‍රේ.18 ට අඩු නොවේ.මෙහි උප වර්ග තුනකි.එනම්,

1.නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර වර්ගය ( නිවර්තන තෙත් ) - Af

2.නිවර්තන මෝසම් සුළං වර්ගය  - Am

3.නිවර්තන තෙත් හා වියලි හෙවත් සැවනා වර්ගය - Aw / As

 

2.වියලි දේශගුණය - B

ලක්ෂණ :  ජල හිගයක් ඇති දේශගුණික කලාපයකි.වශ්පිකරණය ඉහල වේ.එනම් වශ්පිකරණය වර්ෂණය ඉකමවනු ලබයි. මෙහි උප වර්ග හතරකි.එනම්,

1.පහල අක්ෂාංශ කාන්තාර වර්ගය ( පහල අක්ෂාංශ ශුෂ්ක ) - Bwh

2.පහල අක්ෂාංශ ස්ටෙප් වර්ගය ( පහල අක්ෂාංශ තෘණ ) - Bsh

3.මධ්‍ය අක්ෂාංශ කාන්තාර වර්ගය ( මධ්‍ය අක්ෂාංශ ශුෂ්ක ) - Bwk

4.මධ්‍ය අක්ෂාංශ ස්ටෙප් වර්ගය (මධ්‍ය අක්ෂාංශ තෘණ ) - Bsk

 

3.ආර්ද්‍ර මාධ්යෝෂ්ණ දේශගුණය - C

ලක්ෂණ : උණුසුම් සෞම්‍ය වැසි සහිත දේශගුණයකි.කෙටි ශිත ඍතුවක් ඇත. මෙහි උප වර්ග තුනකි.එනම්,

1.වියලි ගිම්හාන උප නිවර්තන වර්ගය / මධ්‍යධරණී දේශගුණය - Cs

2.ආර්ද්‍ර උප නිවර්තන වර්ගය / චීන වර්ගය / උණුසුම් සෞම්‍ය නැගෙනහිර වෙරළබඩ වර්ගය - Ca

3.සාමුද්‍රික වර්ගය / බ්‍රිතාන්‍ය වර්ගය / සිසිල් සෞම්‍ය බටහිර වෙරළබඩ වර්ගය - Cb / Cc

 

4.ආර්ද්‍ර අල්පොශ්ණ දේශගුණය - D

ලක්ෂණ : ශිත හිම සහිත දේශගුණයකි.දිගු ශිත ඍතුවක් ඇත.මෙහි උප දේශගුණික වර්ග 3 කි.එනම්,

  1. ආර්ද්‍ර මහද්වීපික උණුසුම් ගිම්හාන වර්ගය - Da
  2. ආර්ද්‍ර මහද්වීපික සිසිල් ගිම්හාන වර්ගය - Db
  3. 3.උප ආක්ටික් වර්ගය - Dc / Db

 

5.ධ්‍රැව දේශගුණය - E         

ලක්ෂණ : මෙම දේශගුණික කලාපයේ දී කිසිම මාසයක උෂ්ණත්වය සෙ.ග්‍රේ.10 ට වඩා වැඩි වන්නේ නැත.ඉතා දිගු ඍතුවක් හා කෙටි ගිම්හානයක් ඇත. මෙහි උප දේශගුණික වර්ග 2 කි.එනම්,

1.තුන්ද්‍රා වර්ගය - Et

2.අයිස් වැස්ම - Ef

 

ඔබේ අමතර දැනුමට : දේශගුණික වර්ගීකරණ අතුරින් මුල්ම හා පැරණිතම දේශගුණික වර්ගීකරණයක් කරන ලද්දේ ඈත අතීතයේ විසු ග්‍රීක ජාතිකයන් වේ.මොවුන් ලෝකය දේශගුණික කලාප 3 කට බෙදන ලදී.එනම්,

1.උෂ්ණ කලාපය

2.සෞම්‍ය කලාපය

3.ශිත කලාපය වශයෙනි.

 

දේශගුණික වර්ගීකරණ ඉදිරිපත් කළ වෙනත්  පුද්ගලයින් :

1.සුපාන්

2.රුබ්නර්

3.හෙට්නර්

4.ඩි.කැන්ඩොල්

 

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
S
Samith Alwis


TOP MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Samith Alwis

13-වසර භූගෝල විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි