ආර්ථික විද්‍යාව යනු - උසස්පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

ආර්ථික විද්‍යාව යනු

ආර්ථික විද්‍යාව මඟින් මිනිසාගේ ආර්ථික කටයුතු මූලිකව විග්‍රහකෙරෙ. ආර්ථික විද්‍යාවේ පියා ලෙස සැලකෙන ඇඩම් ස්මිත්ගෙන් ඇරඹෙන සම්භව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාඥ ගුරුකුලය විසින් මේ විෂය හදුන්වා දී ඇත.  18වැනි සියවස අගභාගයේ එංගලන්තයේ ආරම්භ වූ කාර්මික විප්ලවයත් සමඟ ආර්ථික විද්‍යාව වෙනම විෂයක් ලෙස දියුණුවිය.


"ආර්ථික විද්‍යාව මඟින් මහජනයා සහ රාජ්‍ය යන දෙපාර්ශවයම පොහොසත් කරයි."
ඇඩම් ස්මිත්

"ආර්ථික විද්‍යාව ධනය පාලනය කරන නීතීන් ගැන කෙරෙන විද්‍යාවකි."
ජේ.බී.සේ

"ආර්ථික විද්‍යාව ධනය සම්බන්ධ දැනුම් සම්භාරයකි."
ඩබ්.ඒ.වෝකර්

නව සම්භාව්‍ය ආර්ථික විද්‍යාඥයින්ට අනුව ආර්ථික විද්‍යාව යනු මිනිසාගේ සුබ සාධනයට හේතුවන ආර්ථික කටයුතු හැදෑරීමයි.

"ආර්ථික විද්‍යාව සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික ජීවිතයේදී මිනිස් වර්ගයාගේ හැසිරීම පිළිබඳ කෙරෙන අධ්‍යනයකි."
ඇල්ප්‍රඩ් මාෂල්

නූතන ආර්ථික විද්‍යාඥයින්ට අනුව ඔවුන් මෙම විෂය හිඟය ආර්ථික වෘද්ධිය සහ ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳව විශේෂයින් අවධාරණය කරනු ලබයි. ලයනල් රොබින්ස්, පෝල් ඒ සැමුවෙල්සන් , ඩබ්. ඩබ්. රොස්ටොව් ඒ අතරින් කිහිප දෙනෙකි.

#Economics 

#a/l

#Advanced level