දිළිදුකම පාඩම සම්බන්ධ කෙටි සටහන් - උසස්පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

දිළිදුකම පාඩම සම්බන්ධ කෙටි සටහන්

 

උසස් පෙළ ජය ගන්න පහසු කෙටි සටහන්

දිලින්දන්ට හිතකර ආර්ථික වෘද්ධියක් ලබා ගැනීමට නම්

1.දිළිදු ජනතාවට අයත් මානව හා භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම
2.දිළින්දන්ට අවාසිදායකව ක්‍රියාත්මක වන බදු හා වෙළද ප්‍රතිපත්ති ඉවත් කිරීම
3.කෘෂිකර්මය හා ග්‍රාමීය සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම
4.කෙටි කාලීනව වඩාත් අර්ථවත් ආරක්ෂණ ජාලයක් ලබා දීම

 

මානව දරිද්‍රතාවය යනු අර්ථවත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට පුද්ගලයෙකුට තිබිය යුතු  තේරීම් හා ඉඩ ප්‍රස්ථාව අහිමි කිරීමයි.

මාවන දරිද්‍රතාවයේ පැතිකඩයන් 3 කි.

  • දැනුම නොමැතිකම

  • දීර්ඝ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් නොමැතිකම

  • යහපත් ජීවිතයක් නොමැතිකම

 

දරිද්‍රතා ඉම හෙවත් මායිම යනු පුද්ගලයෙකුට ජීවත් වීමට අවශ්‍ය අවම භාණ්ඩ ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට මාසිකව යන වියදමයි.

ආදායම් ව්‍යාපෘති විෂමතාවය වැඩි වීමට හේතු

1.ඉහළ ආදායම් ලබන්නන් බදු වලින් නිදහස් කිරීම
2.ආණ්ඩුව විසින් පහළ ආදායම් ලබන්නන්ට ලබා දුන් ශුභ සාධන වියදම් කපා හැරීම
3.නිර්බාධ වෙළදාම නිසා ආනයන ආදේශක කර්මාන්ත කඩා වැටීම
4.කෘෂි අංශයේ සේවා නියුක්තිය පහළ වැටීම
5.ප්‍රාදේශිය වශයෙන් සංවර්ධනයේ වසංතුලිතතාවයන් දක්නට ලැබීම

 නිරපේක්ෂ දරිද්‍රතාවය = ආදායම් දරිද්‍රතාවයි

 

සමෘද්ධිය

  1. 1995 සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ආරම්භ විය

  2. සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන අංග 3 කි

  3. සමාජ ආරක්ෂණ වැඩ සටහන

  4. ඉතුරුම් පදනම් කරගත් බැංකු ක්‍රමය

  5. ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය

 

දේශිය කෘෂි අංශය පහත වැටීමට හේතු

1.වගා බිම් කැබලි වීම නිසා අනාර්ථික තත්වයට පත්වීම
2.ස්වාභාවික විපත් වල බලපෑම
3.වියළි කලාපයේ ජලය ප්‍රමාණවත් නොවීම
4.ගොවීන්ට ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් නොතිබීම
5.ඵලදායීතාවය අඩු වීම
6.අලෙවිකරණය පිළිබද ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නොතිබීම

 

ස්ත්‍රී සේවා වියුක්තිය වැඩි වීමට හේතු

1.ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල  උගත් කාන්තාවන්ට යෝග්‍ය රැකියා වර්ධනය නොවීම
2.දරුවන් අතහැර දීර්ඝ කාලයක් වෙනත් ප්‍රදේශ වල රැකියා කිරීමට කාන්තාවන් අකමැති වීම
3.කාන්තාවන් බලාපොරාත්තු වන ආකාරයේ රැකියා නොලැබීම( අර්ධ කාලීන)
4.පෞද්ගලික අංශයේ සේවා නියුක්ත වීමට කාන්තාවන් අකමැති වීම

 

සේවා නියුක්තිය ලබා ගැනීමට අයවැය හිගය යොදා ගත හැකි අයුරු

1.විදේශ ‍සේවා නියුක්තිය දිරි ගැන්වීම
2.විදේශ ආයෝජන දිරිගැන්වීම
3.සංචාරක කර්මාන්තය දිරිගැන්වීම
4.ස්වයං රැකියා අංශය දිරිගැන්වීම
5.අධ්‍යාපනයේ දියුණුවක් ඇති කිරීම

 

නිෂ්පාදන වක්‍ර න්‍යාය යනු නවෝත්පාදන බිහි කිරීමත් හා ඒවා අනුකරණය කොට වෙනත් රටක් සාපේක්ෂ වාසි ලබා ගැනීමේ තත්වයයි.

 

සාපේක්ෂ පිරිවැය න්‍යාය පදනම් කර ගනු ලැබූ උපකල්පන

1.පූර්ණ සාධක සංචලතාව
2.ස්ථාවර පරිමාණුකූල ඵල
3.ප්‍රවාහන පිරිවැයක් නොමැති වීම
4.බාහිරතා හට නොගැනීම

 

ආර්ථික සම්බාධක යනු කිසියම් රටක් හෝ සංවිධානයක් තවත් රටක් අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්ති වලට විරුද්ධව ඉතාම දැඩි සීමාවන් පැනවීමයි

 

ආර්ථික සම්බාධක පැනවීමට හේතු

1.ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කීරීම
2.න්‍යෂ්ටික අවි නිෂ්පාදනය වැළැක්වීමට
3.ත්‍රස්ථවාදය මර්ධනයට
4.මානව අයිතිවාසිකම් රැකීමට

 

විදේශ ආධාර ඌන උපයෝජනයට හේතු

1.අනවශ්‍ය දේශපාලන ඇගිලි ගැසීම්
2.නිලධාරීවාදය
3.නිසි වේලාවට කාර්ය මණ්ඩලය පත්කොට නොතිබීම
4.රජයේ කැපවීම ප්‍රමාණවත් නොවීම
5.ජනතා විරෝධය

 

සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වයේ ප්‍රයෝජන

1.සේවා නියුක්තිය වැඩි වීම
2.දේශීය හා විදේශීය ආයෝජන දිරි ගැන්වීම
3.යහපත් ගෙවුම් ශේෂයක් හට ගැනීම
4.දේශිය මිල මට්ටම ස්ථාවරව පැවතීම

  

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)

දිළිදුකම