ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න. - උසස්පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න.

ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න.

 

පරිපූරක වැය ඇස්තමේන්තුව යනු කුමක්ද?පහදන්න.

අමාත්‍යංශයකට හෝ දෙපාර්තමේන්තුවකට විසර්ජන පනතින් වෙන්කර ඇති මුදල් පුමාණයයට අමතරව තවත් අතිරේක මුදල් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට ඉදිරිපත් කරන්නකි

 

ශුද්ධ මූල්‍ය හිගය යනු කුමක්ද?

ගිණුම්කරණ ප්‍රවේශය ඔස්සේ ණය වාරික ආපසු ගෙවීම් ඇතුලත් නොකොට ගණනය කරනුලබන අයවැය හිගයයි

 

ණය සේවාකරණ පිරිවැය යනු කුමක්ද?

ගත් ණය ආපසු ගැනීමට හා පොළී ගෙවීමට වාර්ෂිකව වැය කල යුතු මුදල් ප්‍රමාණයයි

 

සාපේක්ෂ පිරිවැය න්‍යාය පදනම් කර ගනු ලැබූ උපකල්පන තුනක් නම් කරන්න.

1.පූර්ණ සාධක සංචලතාව
2.ස්ථාවර පරිමාණුකූල ඵල
3.ප්‍රවාහන පිරිවැයක් නොමැති වීම

 

විදේශ විනිමය අනුපාතිකය යනු කුමක්ද?පහදන්න

දේශීය මුදල් ඒකකයක් විදේශීය මුදල් ඒකකයක් බවට පත් කිරීමටත් විදේශීය මුදල් ඒකකයක් දේශීය මුදල් ඒකකයක් ඉවටත් පරිවර්ථනය කිරීමේ අනුපාතයයි.

 

නාමික විනිමය අනුපාතිකය යනු කුමක්ද?

රටවල් 2 ක මිල මට්ටම් අතර වෙනස්කම් සදහා ගලපන ලද  විනිමය අනුපාතිකයයි.

 

විනිමය අනුපාතිකයේ වැඩි වීම යනු කුමක්ද?

දේශීය මුදල් ඒකකයක මිල විදේශ මුදලින් ඉහල යාමයි.

 

සඵල විනිමය අනුපාතිකය යනු කුමක්ද?

දේශීය මුදල් ඒකකයේ විදේශීය අගය වෙනත් රටවල මුදල්වලට සාපේක්ෂව වෙනස් ආකාරයෙන් හැසිරෙන විට එම වෙනස්කම් වල මධයහන අගය ගනනය කිරීමයි

 

ස්ථාවර විනිමය අනුපාතිකයේ වාසි තුනක් ලියන්න

1.විනිමය අනුපාතිකය නිතර නිතර වෙනස් වීමේ අවධානම ඉවත් වේ.
2.ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන අයෝජිකයන්ට හිතකරය
3.නිෂ්පාදන පිරිවැය පහල මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට හැකිවීම

 

ස්ථාවර විනිමය අනුපාතිකයේ අවාසි මොනවාද?

1.බාහිර සමුතුලිතතාවය වෙනුවෙන් අභ්‍යන්තර සමතුලිතතාවය කැප කිරීමට සිදු වීම
2.දැඩි ආරක්ෂනවාදී ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කිරීමට සිදු වීම
3.ගෙවුම් ශේෂ අසමතුලිතතාවයන්ට මූණ දීමට සිදු වීම.
4.ගෙවුම් ශේෂ අසමතුලිතතාවයන්ට මූණ දීමට සිදු වීම නිසා අපනයන අධෛර්යමත් වේ.ආනයන ධෛර්යමත් වේ.

 

විනිමය අනුපාතිකය ක්ෂය වීම යනු කුමක්ද?

දේශීය මුදල් ඒකකයක මිල විදේශ මුදලින් පහළ යාමයි.

 

තැන් විනිමය අනුපාතිකය යනු කුමක්ද?

වර්ථමානයේ හුවමාරු වන විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සදහා බලපවත්වනු ලබන විනිමය අනුපාතිකයයි.එය කිසියම් ගනුදෙනු අවස්ථාවකට පමණක් සීමා වේ. තැන් විනිමය අනුපාතිකය නිතර වෙනස් වේ.

 

ඉදිරි විනිමය අනුපාතිනය යනු කුමක්ද?

එකග වූ දිනෙක එකග වූ විනිමය අනුපාතිකයක් යටතේ දේශීය මුදල් වෙනුවට විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීම හෝ සැපයීම පිණිස ඇති කර ගත් එකගතාවයකි.

 

මූල්‍ය ව්‍යුත්පන්න උපකරණ  වෙළදපල යනු කුමක්ද?

අරමුදල් වෙළදාම සම්බන්ධ මූල්‍ය උපකරණ වල වටිනාකම අනාගතයේදී වෙනස් වීම නිසා අලාභ ලැබීමට ඇති අවධානම ආවරණය කිරීමට යොදා ගනු ලබන ගිවිසුම්ය

 

මූල්‍ය ව්‍යුත්පන්න උපකරන පහක් නම් කරන්න

1.ඉදිරි ගිවිසුම්
2.හුවමාරු ගිවිසුම්
3.පොළී අනුපාතික හුවමාරු ගිවිසුම්
4.ඔප්ෂන්ස්
5.අනාගත ගිවිසුම්

 

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ආයතන මොනවාද?

1.ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
2.අතරමැදි මූල්‍ය ආයතන
3.මූල්‍ය සේවා සපයන ආයතන
4.මූල්‍ය නියාමන ආයතන

 

විවට වෙළදපලේ ලක්ෂණ තුනක් නම් කරන්න

1.පොලී අනුපාතික කොරිඩෝව
2.නිත්‍ය පහසුකම්
3.වට්ටම් හා ප්‍රති වට්ටම් පවත්වා ගෙන යාම

 

මහ බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ සඵල්‍යතාව සීමා කරන සාධක හතරක් නම් කරන්න

1.ඉහල අයවැය හිගය
2.වානිජ බැංකු අධි සංචිත පවත්වා ගෙන යෑම
3.මූල්‍ය හා ප්‍රාථමික වෙළදපලේ නොදියුණු බව
4.මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන කාලය තුල ඇතිවන බාහිර කම්පන

 

ණය ශේනිගත කිරීම යනු කුමක්ද?

පුද්ගලයෙකුට සමාගමකට හෝ රටකට ණය ලබා ගැනීමට ඇති යෝග්‍යතාව තක්සේරු කිරීමයි.

 

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ලබා ගත් ආයතනයකට හිමිවන වරප්‍රසාද මොනවාද?

1.ආයතනයේ කීර්ති නාමය වර්දනය වේ
2.අරමුදල් පිරිවැය අඩු වේ
3.මූල්‍ය සම්පාදනය පහසු වේ
4.බැංකු වගේ ආයතන වලට තැන්පතු ගලා ඒම වැඩිවේ.

 

සෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම සදහා බලපාන දෑ කවරේද?

1.ආර්ථික වෘද්ධිය
2.ජාත්‍යන්තර ණය බර
3.දේශපාලනික ස්ථාවරත්වය
4.ඒක පුද්ගල ආදායම ආදිය සලකා බලයි.

 

ණය ශ්‍රේනිගත කිරීමේ විදේශ ආයතන මොනවාද?

1.ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇන්ඩ් පුවර්
2.මුඩිස්
3.ෆිජ් රේටීන්

 

මිල ස්ථායීතාවය යනු කුමක්ද?

උද්ධමනයකින් හා අවධමනයකින් තොරව මිල මට්ටම පවත්වා ගෙන යාම

 

මිල ස්ථායීතාවයේ වැදගත්කම කුමක්ද?

1.ආර්ථික වර්ධනය වේගවත් වීම
2.ආර්ථික කාරකයන්ට විශ්වාසයෙන් තීරණ ගත හැකි වීම
3.දිගුකාලීන ඉතුරුම් ආයෝජන ධෛර්යමත් වීම
4.ආර්ථිකයේ සම්පත් කාර්යක්ෂම වීම

 

මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය යනු කුමක්ද?

මුදල් සැපයුමත් ණය සැපයුමත් පොළී අනුපාතිකයත් ආර්ථිකයට උචිත අයුරින් පවත්වා ගෙන යාමයි.