සාමාන්‍යපෙළ සංගීත අපරදිග

සංගීත භාණ්ඩ - 04

   සංගීත භාණ්ඩ - සිව්වන කොටස

හින්දුස්ථානී  සරල සංගීතය ක්‍රමය තුළ දී වයලීනය සුසර කිරීම ට සිව්වන තත වන G සඳහා මන්ද්‍ර ම ද ,තුන් වන තත වන D සඳහා මධ්‍ය ස ද, දෙවන තත වන A සඳහා මධ්‍ය ප ද, පළමු වන තත වන E සඳහා උච්ඡ රි ද යොදා ගනු ලබයි.

කර්ණාටක සංගීතය ක්‍රමය තුළ දී වයලීනය සුසර කිරීම ට සිව්වන තත වන G සඳහා මන්ද්‍ර ස ද ,තුන් වන තත වන D සඳහා මන්ද්‍ර ප ද, දෙවන තත වන A සඳහා මධ්‍ය ස ද, පළමු වන තත වන E සඳහා ස ද යොදා ගනු ලබයි.

බටහිර සංගීතය ක්‍රමය තුළ දී වයලීනය සුසර කිරීම ට සිව්වන තත වන G සඳහා මන්ද්‍ර ප ද ,තුන් වන තත වන D සඳහා මධ්‍ය රි ද, දෙවන තත වන A සඳහා මධ්‍ය ධ ද, පළමු වන තත වන E සඳහා උච්ඡ ග ද යොදා ගනු ලබයි.

සංගීත ලෝකය තුළ විවිධ නිර්මාණ උදෙසා වයලීනය නැතුව ම බැරි සංගීත භාණ්ඩයකි.

 

  1. ගිටාරය

ගිටාරය තත් වාද්‍ය භාණ්ඩයකි. වර්තමාන සංගීත නිර්මාණ බොහොමයක් නිර්මාණය කිරීම ට ගිටාරය උපයෝගී කරගනු ලබයි. මෙය යොවුන් පරපුර තුළ ඉතාමත් ජනප්‍රිය සංගීත භාණ්ඩයකි.දේශීය සංගීතය , සරල සංගීතය ,රාගධාරී සංගීතය, බටහිර සංගීතය ,උත්තර භාරතීය සංගීතය සඳහා ගිටාරය භාවිත කරනු ලබයි. ගිාරය ප්‍රධාන වර්ග දෙකක ට බෙදේ.

  • අකොස්ටික් ගිටාර්
  • ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර්

 

ගිටාරය chordophone පවුලේ මෙවලමක් ලෙස සැ ලකිය හැකි ය. ක්‍රි.පූ. 9 වන ශතවර්ෂයේ සිට ගිටාරය පැවති බව ට විවිධ සාධක පවතී.

අකොස්ටික් ගිටාර්

මෙම ගිටාර් වර්ගය ම බොක්ස් ගිටාර් , ස්පැනිෂ් ගිටාර් ,ට්වෙල් ස්ට්‍රින්ග් ගිටාර් ලෙස ද නම් කරනු ලබයි.

කෙසේ වුව ද මේවා අතර ඉතා සුළු වෙනස්කම් නැතුවා ම නොවේ. එහෙත් මේවායේ ස්වරයන් හි ධ්වනි ගුණ , හැඩය හා වාදන ඉරියව් එකින් එක සමාන වේ.මෙම ගිටාර් වර්ග වල ලෝහමය තත් වෙනුවට නයිලෝන් එනම් තංගුස් තත් භාවිතය ,හැඩයේ සුළු සුළු වෙනස්කම් තිබීම , පිහිටන තත් සංඛ්‍යාව (6 / 12) වාදනයේ දී දකුණතේ අැගිලි හසුරවන රටාව අාදී වෙනස් කම් අැත.

ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර්

1930 දී හඳුන්වා දෙනු ලැබූ  ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර්, ඉලෙක්ට්රොනික ව හැසිරවීම ට ස්වරය හා හැඩගස්වා හැකි ය. ශබ්දයේ විපුලතාවය වෙනස් කිරීම ට ඇම්ප්ලිෆයර් ද භාවිත කරයි.මෙම ගිටාර් ක්‍රියා කිරීම ට විදුලිය අවශ්‍ය ය. මෙම ගිටාර් ප්‍රධාන වර්ග තුනක ට බෙදා දක්වනු ලබයි.

  • රිදම් ගිටාර්
  • ලීඩ් ගිටාර්
  • බේස් ගිටාර්

රිදම් ගිටාර් භාවිත කරනු ලබන්නේ තාලය ට කෝඩ්ස් වාදනය කිරීම ට ය. එහි තත් හයක් පවතී. ප්‍රධාන තනුව හා සම්බන්ධ කොටස් වාදනය කිරීම ට තත් හයකින් සමන්විත වන ලීඩ් ගිටාරය යොදා ගනු ලබයි.  පහළ ස්වර වාදනය කළ හැකි බේස් ගිටාරය භාවිතයෙන් රිද්මයක ට අනුව කෝඩ්ස් හා අාශ්‍රිත ස්වර ඛණ්ඩ වාදනය කරයි. මෙහි අැතුළත් වන්නේ තත් 4ක් පමණි.

 ඉතිරි සංගීත භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ඊළඟ ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
මාලිත RSekara


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,මාලිත RSekara

සාමාන්‍යපෙළ සංගීත අපරදිග

අනෙකුත් ලිපි