සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ

 

                                                       අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ

අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ යනු කෙටි කතාවකි.

 1. කෙටිකතාව යනු ජීවිතයෙන් පෙත්තකි.

                                                                                                -අැන්ටන් චෙකොෆ්

 1. ජීවිතය ට සමීප රූපයක් .

                                                                                                -දයාසේන ගුණසිංහ

 

 1. කිසියම් සමාජයක බිංදු මාත්‍රයක් විදහාපාන්නා වූ කතාව කෙටි කතාව යි.

                                                                                                -මහාචාර්ය එ්. වී. සුරවීර

මේ අතර කෙටිකතාව සදහා වන පොදු නිර් වචනය ක් පහත දැක් වේ. 

කෙටි කතාව වූ කලී අනෙක් සියලු සිද්ධීන් අභිබවා සිටින එක් ප්‍රබල සිද්ධියක් හා එක් ප්‍රධාන චරිතයක් අාවරණය කරන්නා වූ ද , කැටි වී සිටින කතා වින්‍යාසය කින් යුක්ත වූ ද , මනා අවයව සංවිධානයක් අැත්තා වූ ද , එ්කීයත්වයකින් යුක්ත ධාරණාවක් අැත්තා වූ ද , කෙටි වූ කල්පිත අාඛ්‍යානයකි .

 

 

කෙටි කතාව පිළිබද විස්තර

 • ලංකාව තුළ කෙටි කතාව අාරම්භ වීම පිළිබද විවිධ මත පවතී . මේ ඉන් ප්‍රධාන මත කිහිපයකි .
  1. පෙරදිග කතාවේ විකාශනය අැසුරින් ලංකාව තුළ කෙටි කතාව  බිහි විය.
  2. බටහිර සාහිත්‍ය අැසුරින් ලංකාව තුළ කෙටි කතාව බිහි විය .
  3. පෙරදිග කතාවේ විකාශනය තුළින් හා බටහිර සාහිත්‍ය අැසුරින් ලංකාව තුළ කෙටි කතාව  බිහි විය .
 • ලංකාවේ ප්‍රථම කෙටි කතාව ලෙස සැලකිය හැක්කේ මාටින් වික්‍රමසිංහ සූරීන් විසින් 1924 දී රචිත ගැහැණියක් නම් කෙටි කතාව යි .
  • මාටින් වික්‍රම සිංහ සූරීන් විසින් විශාල කෙටි කතා හා නව කතා ප්‍රමාණයක් සිංහල සාහිත්‍යය ට දායාද කර තිබේ.
  • එමෙන් ම මාටින් වික්‍රමසිංහ සූරීන් ලංකාව් මුල් කාලීන කෙටි කතා කරුවෙක් ලෙස ද සැල කේ.
  • මොහු කොග්ගල නම් වූ ග්‍රාමයේ උපත ලැබීය.
  • සිය දක්ෂතාවය නිසාම මොහු කොග්ගල මහා ප්‍රාඥයා යන අන්වර්ථ නාමය ට ද හිමිකම් කියයි.

 

 • අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ යන කෙටි කතාව මහාචාර්ය එ්. වී. සුරවීර මහතා විසින් රචනා කර තිබේ.
 • මහාචාර්ය එ්. වී. සුරවීර මහතා විසින් 1973 දී රචනා කරන ලද ගොදුරු ලොබ නම් කෙටිකතා සංග්‍රහයෙ තුළ මෙම කෙටි කතාව අැතුළත් වේ.
 • මහාචාර්ය එ්. වී. සුරවීර මහතා විසින් නිර්මාණ කරණයේ දී පර්යේෂණාත්මක බස් වහරක් භාවිත කර තිබේ.

 

මහාචාර්ය එ්. වී. සුරවීර මහතා විසින් රචිත කෙටි කතා සංග්‍රහ කිහිපයක් පහත දැක් වේ.

 1. කාටත් මා එපා වෙලා
 2. පෑදි දිය ට බොර දිය
 3. බව තිමිර

මහාචාර්ය එ්. වී. සුරවීර මහතා විසින් රචිත කෙටි කතා සංග්‍රහ කිහිපයක් පහත දැක් වේ.

 1. හෙයියම් මාරුව
 2. නොයන් පුතුනි ගම හැර දා
 3. අදුර දුරලන රැස්
 4. අත්ත බිදෙයි පය බුරුලෙන්

 

 

 

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
S
sandeepa sandaruwan


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,sandeepa sandaruwan

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

අනෙකුත් ලිපි