බුද්ධ ධර්මය - 9-වසර බුද්ධ ධර්මය

බුද්ධ ධර්මය

2020 බුද්ධ ධර්මය 9 ශ්‍රේණිය

නිවාඩු කාලීන පැවරුම්

කෙටි පිළිතුරු ලියන්න

 

  • බුදුන් වහන්සේ සතර මහාපදේස දේශනා කළේ කොහිදීද?
  • ආළාර කාළාම තවුසාගේ ගෝලයාගේ නම කුමක්ද?
  • ථූපාර්හ පුද්ගලයෝ කවරහුද?
  • ඒකාසන භෝජනය යනු කුමක්ද?
  • දෙමාපියන්ගේ අවසරයකින් තොරව දරුවන් පැවිදි නොකරන්නැයි ඉල්ලුවේ කවුද?
  • සතර අගති මොනවාද?
  • උතුම් රත්න තුන කුමක්ද?
  • ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සෘජු පිළිවෙත පුරන නිසා මහා සංඝරත්නය හැඳින්වෙන්නේ?
  • සිවුපසය නම් කරන්න
  • ජේතවන දාගැබේ ආගමික වැදගත් කම කුමක්ද?
  • කතරගම කිරි වෙහරෙ පිහිටියේ කුමන පළාතේද?
  • බුදුරදුන්ගේ ඌර්ණ රෝම ධාතුව තැන්පත් කර ඇත්තේ කොහේද?
  • ආනාපානසති යන්නෙහි තේරුම ලියන්න.
  • භාවනා යනු කුමක්ද?
  • රෝහිණී නදියෙහි ජලයට අරගල කළේ කවරහුද?
  • ප්‍රජාපතී ගෝතමිය පැවිදි වූයේ කොහිදීද?
  • චතු අප්පමඤ්ඤා යනු කුමක්ද?
  • මහා සංඝරත්නය උදේසා ඉටුකරන සාමීචි කර්ම පහක් ලියන්න
  • භාවනා කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන දෙකක් ලියන්න
  • යශෝධරාවට කියන තවත් නම් මොනවාද?