ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් බෝග වල පළිබෝධ පාලනය - 12-වසර කෘෂිකර්මය

ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් බෝග වල පළිබෝධ පාලනය

ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් බෝග වල පළිබෝධ පාලනය

 

වෙළෙදපොලේ බහුලවම පවතින කෘෂී රසායනික වර්ග ප්‍රධාන ආකාර 03කි.එනම්,

 1. කෘමි නාශක
 2. දිලීර නාශක
 3. වල් නාශක ය.

වෙළෙදපොලේ පළිබෝධනාශක විවිධ සංයෝග වශයෙන් ඇත. එනම්,

 • තෙත්කළ හැකි කුඩු මිශ්‍රිත ද්‍රාවණ
 • වතුරෙහි දියවන සාන්ද්‍රණ
 • තෙත් කළ හැකි කැට
 • වියළි කුඩු
 • කැට
 • වතුරෙහි දියවන සාන්ද්‍රණ
 • සාන්ද්‍ර තෛලෝදකාරක

 

පළිබෝධනාශකයන් පරිහරණයේදී පිළිපැදිය යුතු කරැණු

 • පළිබෝධනාශකයක් තෝරා ගැනීමේදී වල් මර්ධන අවශ්‍යතාවය වැළදී ඇති රෝගය හෝ කෘමි හානිය අනුව තීරණය කළ යුතුය.
 • පළිබෝධනාශක විශ සහිත බැවින් පරිහරණයේදී මෙන්ම ගබඩා කිරීමේදීත් ආහාර ද්‍රව්‍ය කුඩා ළමුන් ආදියෙන් ඈත් වන ලෙස තැබිය යුතු අතර උස් ස්ථානයක හෝ ඒ සදහා වූ බහාලුවක් තුළ අගුල් දමා තැබිය යුතුය..
 • පළිබෝධනාශක මිශු කිරීමේදී හා ක්ෂේත්‍රයට යොදන අවස්ථාවේදී අත් වැසුමි පා වැසුම්, මුහුණ ආවරණයක් හා ශ්වාසකයක් පැළදිය යුතුය.
 • පළිබෝධනාශක චර්මයේ හෝ ශරීරගත වීම හානිදායකයි. ක්ෂේත්‍රෙය් පළිබෝදනාශක යෙදූ පසුව යෙදීමට ශාවිතා කල ස්ප්‍රේ යන්ත්‍ර හොදින් සෝදා තබන්න තවද ඇදි වස්ත්‍රය හොදින් සේදාය යුතු අතර සබන් ගා ස්නානය කළ යුතුය.
 • පළිබෝධනාශක යෙදීමෙන් පසුව හිස් බදුන් නැවත පරිහරණයට නොගෙන වලලා දැමිය යුතුය.
 • කිසිවිටෙක මෙම බදුන් ගෙදර පරිහරණට නොගත යුතුය.
 • සෑම පළිබෝධනාශකයකම එල්. ඩී. 50 අගය මත තීරණය කරන ලද වර්ණ තීරුවක් සහිතය. එ
 • ක් එක් ලේබලයෙහි පහත දැක්වෙන ආකාරයට පළිබෝධනාශකයේ විශ බාවය අනුව රතු පාටින් , කහ පාටින් , නිල් පාටින්, කොළ පාටින් වර්ණ තීරු මුද්‍රණය කර ඇත.
 • රතු පාට වර්ණ තීරුව සමග අනතුරුදායකයි ලෙසද, කහ පාට වර්ණතීරැව සමග හානිදායකයි යනුවෙන්ද , නිල් පාට වර්ණ තීරුවත් සදග අවදානම් සහිතයි ලෙස වැකි සදහන්ව ඇත.

 01.කෘෂි රසායනික වර්ගය - කෘමි නාශක

 • වෙළද නාමය - මැක්ෆොස්
 • රසායනික නාමය - ක්ලෝර්පයිරිෆෝස්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය - ක්ලෝර්පයිරිෆෝස් 20%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - මිලී ලීටර් 30 ජලය ලීටර් 15 – 26 සමග
 • විශ ප්‍රමාණය - හානිදායකයි
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය/ කෘමි හානිය - වී වගාවේ පුරුක් පණුවන් ,ගොඩවෙල්ලන්, කොළ හකුලුවන්නන්, හා කොපු සාදන පණුවන් මර්ධනයට/ ළුණු වගාවේ ළුණු දළඹුවන් / බෝංචි හා කවුපි වගාවේ කරල් විදින පණුවන් මර්ධණයටත්/ අර්ථාපල් වගාවේ මුල් කන කුහුඹුවන් / කම්බිලි පණුවන් මර්ධණයට/ තේ වගාවේ කම්බිලි පණුවන් මර්ධනයට/පොල් වගාවේ වේයන් මර්ධනයට
 • වෙනත් කරුණු - මෙය සාන්ද්‍ර තෛලෝදකාරකයකි. සපර්ශගත , ආමාශගත හා ස්වසනයෙන් යන ත්‍රිවිද ආකාරයෙන්ම ක්‍රියා කරයි

 02.කෘෂි රසායනික වර්ගය - කෘමි නාශක

 • වෙළද නාමය - CIC ප්‍රොෆෙනොෆොස්
 • රසායනික නාමය - ප්‍රොෆෙනොෆොස්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය - ප්‍රොෆෙනොෆොස් ග්‍රෑ. ලී 500
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - මිලීලීටර්20ජලයලීටර්20සමග
 • විශ ප්‍රමාණය - අධික ලෙස අන්තරාකාරියි
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය/ කෘමි හානිය - ගෝවා - ගෝවා දළඹු සංකීර්ණය, ගෝවා ශාකයේ කියත් පණුවන් මර්ධනයට, තක්කාලි ශාකයේ කියත් පණුවන් මර්ධනයට, කුකබිටේසියේ කුළයේ බෝග වලට හානි කරණු ලබන ගඩු මැස්සන් හානිය මර්ධනයට, මිරිස්,මාළු මිරිස් වල කොළ කොඩ වීම පතුරවන පැළ මැක්කන් කුඩිත්තන් හා සුදු මැස්සන් මර්ධනයට , අන්නාසි වල පිටි මකුණන් මර්ධනයට හා අබ වල දියමන්ති සලබයන් මර්ධනය සදහා යෝග්‍ය වේ.
 • වෙනත් කරැණු - ඕගනෝපොස්පේට් කාන්ඩයට අයත් සංස්ථානික නොවන කෘමින්ට ස්පර්ශ හා ආමාශික විශ ඇති කරන සාන්ද්‍ර තෛලෝදකාරක සංයෝගයකි.

 03.කෘෂි රසායනික වර්ගය - කෘමි නාශක

 • වෙළද නාමය - මැක්තොඒට්
 • රසායනික නාමය - ඩයිමෙතොඒට්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය - ඩයිමෙතොඒට් 40%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - මි.ලී 30ක් ජලය ලීටර් 5 – 27
 • විශ ප්‍රමාණය - අධික ලෙස අන්තරායකාරීය
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය/ කෘමි හානිය - වී වගාවේ පැළ මැක්කන් මාංශ බෝග වල පත්‍ර කීඩෑවන්/සුදු මැස්සන්/කුඩිත්තන් පිටි මකුණන් හා කොරපොතු කෘමින් මර්ධණයට. වම්බටු වල පිටි මකුණන් හා කොරපොතු කෘමින් මර්ධණයට. අල වගාවේ කොළ පැහැති කුඩිත්තන් /අඹ වගාවේ පත්‍ර කීඩෑවන්/ ඇට ගුල්ලන් / හා පත්‍ර කපන ගුල්ලන් මර්ධනයට.
 • වෙනත් කරුණු - මෙය සාන්ද්‍ර තෙලෝදකයකි. සංස්ථානික කෘමිනාශකයකි. යුෂ උරාබොන කෘමින් මර්ධනයට විශේෂිතය මී මැස්සන් හා මසුන්ට විශ දායකය. සමේ තැවරුණහොත් විශදායක වේ.

 

04.කෘෂි රසායනික වර්ගය -  කෘමි නාශක

 • වෙළද නාමය - සෙවින්
 • රසායනික නාමය - කාබරිල්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය - කාබරිල් 85%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - ග්‍රෑමි 30ක් ජලය ලීටර් 19 – 27
 • විශ ප්‍රමාණය - අධික අන්තරාදායකයි
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය/ කෘමි හානිය - වී වගාවේ පැළ මැක්කන්, ළූණු වගාවේ පැළ මැක්කන්, වම්බටු වල ගෙඩි හා කරටි විදින පණුවන්,කුකබිටේසියේ කුළයේ බෝග වල ගඩු මැස්සන්/ අවුලකපෝරා කුරුමිණියන්, අර්ථාපල් අල සලබයන් අබ වගාවේ කොළ කල කුරුමිණියන් , බණ්ඩක්කා වගාවේ ගෙඩි හා කරටි විදින්නන්, කොළ බුදින්නන්, හා රතු කපු මකුණන් මර්ධනයට
 • වෙනත් කරුණු - මෙය තෙත් කළ හැකි කුඩකි. කෘමීන් විශාල පරාසයක් දීර්ඝ කාළයක් තුළ මර්ධනය කරයි. මද වශයෙන් සංස්ථානික කෘමිනාශක ගුණයක්ද ඇත.

 05.කෘෂි රසායනික වර්ගය - කෘමි නාශක

 • වෙළද නාමය - මැක්සෝ 5% කුඩු
 • රසායනික නාමය - පෙන්තොඒට්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය - පෙන්තොඒට් 5%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - අක්කරයට කිලෝ ග්රෑම් 6
 • විශ ප්‍රමාණය - හානිදායකයි
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය/ කෘමි හානිය - වී වගාවේ ගොයම් මැස්සන් මර්ධනයට.
 • වෙනත් කරුණු - උදෑසන මල් පිපීමට පෙර යොදන්න.

 06.කෘෂි රසායනික වර්ගය - කෘමි නාශක

 • වෙළද නාමය - ඇක්ටාරා 25
 • රසායනික නාමය - තයෝමෙතොක්සාම්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය - තයෝමෙතොක්සාම් 25%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - ග්රෑම් 5 ලීටර 10
 • විශ ප්‍රමාණය - අන්තරායකාරීයි.
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය-

වී වගා දුඹුරු පැළ කීඩෑවන් හා පැළ මැක්කන්, කුකබිටේසියේ කුළයේ බෝග වල පැළ මැක්කන්, බටු ශාකයේ සුදු මැස්සන්, අන්නාසි/ පැපොල් පිටි මකුනන් මල් හා කැපුම් මල් වගාවේ සුදු මැස්සන් , පැළ මැක්කන්,කුඩිත්තන් , එනසල් වගාවේ පැළ මැක්කන්, අඹ වගාවේ පත්‍ර කීඩෑවන් අර්තාපල් කුඩිත්තන්, මිරිස් මාළු මිරිස් වගාවේ කොළ කොඩ වීම පතුරවන කෘමින් වන පැළ මැක්කන් කුඩිත්තන්, සුදු මැස්සන්. උක් වගාවේ වූලි කුඩිත්තන් මර්ධනය සදහා වඩාත් සුදුසුය.

 • වෙනත් කරුණු - මෙය ජලයේ විසිර විය හැකි කැට ආකාරයේ පවතින සංයෝගයකි.නව පරම්පරාවේ නියෝනිකොට්නයිඩ් කාණ්ඩයට අයත් කෘමින්ට ස්නායු විශ ඇති කරන සංස්ථානික කෘමි නාශකයකි.07.කෘෂි රසායනික වර්ගය - කෘමි නාශක/ දිලීර නාශක
 • වෙළද නාමය - මැක්සල්මයික්‍රොතයෝල් විශේෂ
 • රසායනික නාමය - සල්ෆ
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය- සල්ෆ 80%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - ග්‍රෑම් 30ක් කෘමි නාශක දියරයේ ලීටර් 5ක් සමග
 • විශ ප්‍රමාණය - අධික ලෙස අන්තරායකාරීයි.
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය - මිරිස් වම්බටු අරතාපල් කොළ කොඩවීමේ රෝගය බෝ කරන මයිටාවන් මර්ධනය කරයි. කැරට් බීට් මාළු මිරිස් වම්බටු තක්කාලි කව්පි මිදි හා රෝස වගාවන්හි යටි පුස් පිටි පුස් මලකඩ රෝගයන් මර්ධනය.
 • වෙනත් කරුණු - මයිටානාශකයක් හා දිලීර නාශකයකි. ඉතා සියුම් අංශු සහිත බැවින් පත්‍ර හා ශාක කොටස් සමග හොදින් බැද තබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතී.

08.කෘෂි රසායනික වර්ගය - කෘමි නාශක

 

 • වෙළද නාමය - කෘෘසර්
 • රසායනික නාමය - තයෝමෙක්සාම්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය-තයෝමෙක්සාම් 70%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - ග්‍රෑම් 20ක් බිත්තර වී කි.ග්‍රෑම් 100කට, ග්‍රෑම් 15ක් බෝංචි බීජ කිලෝ 10කට යොදන්න.
 • විශ ප්‍රමාණය - අධික ලෙස අන්තරායකාරීයි.
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය - වී වගාවේ පැළමැක්කන් මර්ධනයට
 • වෙනත් කරුණු - නියොනිකොටිනොයිඩ් කාණ්ඩයට අයත් කෘමින්ට ස්නායු විශ ඇති කරණ තෙත් කළ හැකි පල්ප ආකාරයේ සංයෝගයකි.

 

09.කෘෂි රසායනික වර්ගය - කෘමි නාශක

 

 • වෙළද නාමය - ප්‍රොක්ලෙයිම් 05 එස්. ජී
 • රසායනික නාමය - ඉමමෙක්ටින් බෙන්සොඒට්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය-ඉමමෙක්ටින් බෙන්සොඒට් 5%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - ග්‍රෑම් 4ක් වතුර ලීටර් 10ක
 • විශ ප්‍රමාණය - අවදානම් සහිතයි
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය- බී ළූණු /රතු ළූණු /ගෝවා/ මල් ගෝවා/රාබු/ නෝකෝල්/ වගාවේකොළ කන දළඹුවන් මර්ධනයට.
 • වෙනත් කරුණු - කෘමීන්ට ස්පර්ෂ හා ආමාශ විශ සහිත බෝගයේ පත්‍ර තුලින් විනිවිද ගමන් කළ හැකි සංස්ථානික නොවන කෘමි නාශකයකි. ජලයේ දිය කළ හැකි කැට ආකාරයේ සංයෝගයකි. බෝගයට දළඹු හානිය පැමිණි විට ප්‍රථම හෝ මුල්ම හානිය දුටු විට යොදන්න.සම්පූර්ණ බෝගයම තෙමී යන සේ යොදන්න. බෝගයේ පත්‍ර මගින් ගලා යන සේ නොයොදන්න.

 

 1. කෘෂි රසායනික වර්ගය - කෘමි නාශක
 • වෙළද නාමය - වර්ටැකෝ
 • රසායනික නාමය - තයමෙතොක්සාම්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය- තයමෙතොක්සාම් 20% + ක්ලෝරැන්ට්‍රනිපෝල්20%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - ගෑම් 25ක් වතුර ලීටර් 10 ක.
 • විශ ප්‍රමාණය - අධික ලෙස අන්තරායකාරීයි.
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය- වී වගාවේ දුඹුරු පැළ කීඩෑවන් කොළ හකුලවන දළඹුවන් මර්ධනය.
 • වෙනත් කරුණු - වර්ටැකෝ යනු කෘමින්ට ස්පර්ශ හා ආමාශික විශ ඇති කරන කෘමි නාශක දෙකක් අඩංගුව ඇති ද්විත්ව ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් යුක්ත කෘමිනාශකයකි. මෙමගින් යුෂ උරාබොන හා සපාකන යන කාණ්ඩ දෙකේම පළිබෝධකයන් එකවර මර්ධනය කරයි. තෙත් කළ හැකි කැට ආකාරයේ සංයෝගයකි.
 1. කෘෂි රසායනික වර්ගය - දිලීර නාශක
 • වෙළද නාමය - මැක්ඩසිම්
 • රසායනික නාමය - කාබෙන්ඩසිම්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය- කාබෙන්ඩසිම් 50%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - ගෑම් 30ක් වතුර ලීටර් 43ක.
 • විශ ප්‍රමාණය - අධික ලෙස අන්තරායකාරීයි.
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය- වී වගාවේ කොළ පාළු රෝගය, රනිල කුළයේ බෝග වල/සොළනේසිය් බෝග වල/කෘෂිපරේසියේ බෝග වල මිදි හා පළතුරු පිටි පුස්, සෙලනේසියේ බෝග වල ඇන්ත්‍රැක්නෝස්
 • වෙනත් කරුණු - මෙය තෙත් කළ හැකි කුඩකි. සංස්ථාපනික දිලීරනාශකයකි. බෝගයට උරා ගන්නා බැවින් පහසුවෙන් සේදී නොයයි. විසිරුම් කාරක ගුණයක්ද ඇත.
 1. කෘෂි රසායනික වර්ගය - දිලීර නාශක
 • වෙළද නාමය - CIC මැන්කොසෙබ්
 • රසායනික නාමය - මැන්කොසෙබ්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය- මැන්කොසෙබ් 80%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - ග්‍රෑම් 20ක් ජලය ලී 10ක
 • විශ ප්‍රමාණය - අවදානම් සහිතයි
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය- කැරට්/කෘෂිෆරේසියේ බෝග/කුකබිටේසියේ බෝග වල ඕල්ටනේරියා අංගමාරය, ළූණු දම් පුල්ලි රෝගය,මිරිස් මල් අංගමාරය, අර්ථාපල් හා තක්කාලි පෙර/පසු අංගමාරය
 • වෙනත් කරුණු - ඩයිතයෝකාබමේට් කාණ්ඩයට අයත් ස්පර්ශ ක්‍රියාකාරී ආරක්ෂක දිලීරනාශකයකි. එය ජලයේ තෙත් කළ හැකි තෙත් කළ හැකි කුඩු ආකාරයේ සංයෝගයකි.
 1. කෘෂි රසායනික වර්ගය - දිලීර නාශක
 • වෙළද නාමය - CIC මැන්කොසෙබ්+ මෙටලැක්සිල්
 • රසායනික නාමය - මැන්කොසෙබ්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය- මැන්කොසෙබ් 64% + මෙටලැක්සිල් 8%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - ග්‍රෑම් 5ක් ජලය ලී 10ක
 • විශ ප්‍රමාණය - අවදානම් සහිතයි
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය- වී වගාවේ හැර දුම්කොළ / ළූණු/ බෝංචි කුකබිටේසියේ බෝග/කෘෂිපරේසියේ බෝග/තක්කාලි රෝස ඇතුළු සියළු බෝග වල යටි පුස් රෝගය, තක්කාලි/අර්ථාපල් පූර්ව හා පශ්චිම අංගමාරය.,ගර්කින් යටි පුස් රෝගය, රබර් පොතු කුණු වීම.
 • වෙනත් කරුණු - පුළුල් ක්‍රියාකාරී ආරක්ෂක හා නිවාරණ ආකාරයේ දිලීර නාශකයකි.තෙත් කළ හැකි කුඩු ආකාරයේ සංයෝගයකි.කන්නයක් තුලදී යොදන වාර ගණන සීමා කරන්න. වර්ශාව නොමැති වියලි කාළයේ යොදන්න.ප්‍රතිරෝධී ප්‍රෙබ්ධ ඇති වීම වැළැක්වීම සදහා මාරැවෙන් මාරුවට වෙනත් දිලීර නාශකයන් යොදන්න.

 

 1. කෘෂි රසායනික වර්ගය - දිලීර නාශක
 • වෙළද නාමය - ෆොලිකර්
 • රසායනික නාමය - ටෙබ්යුකොනසෝල්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය- ටෙබ්යුකොනසෝල් 250%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - මි.ලී. 10ක් ජලය ලී 10ක
 • විශ ප්‍රමාණය - අවධානම් සහිතය.
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය - ගොයමේ කොළ පාළු රෝගය මර්ධනයට
 • වෙනත් කරුණු - අදාලපළිබෝධ හානිය දුටු විටදි යොදන්න.
 1. කෘෂි රසායනික වර්ගය - දිලීර නාශක
 • වෙළද නාමය - මොන්සරීන්
 • රසායනික නාමය - පෙන්සිකියුරෝන්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය- පෙන්සිකියුරෝන් 25%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - මි.ලී. 10ක් ජලය ලී 3-4ක
 • විශ ප්‍රමාණය - අවධානම් සහිතය.
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය - ගොයමේ කොපු අංගමාරය දිලීර රෝග මර්ධනයට
 • වෙනත් කරුණු - අදාලපළිබෝධ හානිය දුටු විටදි යොදන්න

 

 1. කෘෂි රසායනික වර්ගය - වල් නාශක
 • වෙළද නාමය - බස්ටා
 • රසායනික නාමය - ග්ලූෆොසිනේට්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය- ග්ලූෆොසිනේට් ඇමෝනියම් 150 ග්‍රෑ.ලී
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව -මි.ලී 100ක් ජලය ලී 1
 • විශ ප්‍රමාණය - අධික ලෙස අන්තරායදායකයි.
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය - .වී වගාවේ ගැටකොළ වල් වී මර්ධනය
 • වෙනත් කරුණු - වල් පැළ හොදින් තෙමී යන සේ යොදන්න.

 

 1. කෘෂි රසායනික වර්ගය - පළිබෝධ නාශක
 • වෙළද නාමය - ඇඩ්මයර් එස්.එල් 200
 • රසායනික නාමය - ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය- ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 40%
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව -අවු 1ක් ජලය ගැ 6
 • විශ ප්‍රමාණය - අධික විශ සහිතය.
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය - මිරිස් වගාවේ කොළ කොඩ වීම ඇති කරන පැළ මැක්කා, කුඩිත්තන්, සුදු මැස්සන් මර්ධනය
 • වෙනත් කරුණු -වරක් යෙදීමෙන් සති 2 -3 ක් වගාව ඉහත පළිබෝධකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වේ.

 

    8. කෘෂි රසායනික වර්ගය - කෘමි නාශක

 • පොදු වෙළද නාමය - CIC ඇබමෙක්ටින්
 • රසායනික නාමය - ඇබමැක්ටීන්
 • අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය - ඇබමෙක්ටින් 18 ග්‍රෑ/ලී ඊ සී
 • යෙදිය යුතු මාත්‍රාව - මිශ්‍රණ අනුපාතය මි.ලී. 6ක් ජලය ලීටර් 10 දිය කිරීම සුදුසුය.පෙර වර්දන අවධියේදී නම් මි.ලී 190 – 240 හෙක්. 01 / මි.ලී 76 – 96 අක් 01ට. පසු වර්ධන අවධියේදී මි. ලි 300 – 360 හෙක් 01/ මි. ලී 120 – 144 අක් 01ට
 • විශ ප්‍රමාණය - අධික ලෙස අන්තරායකාරීයි.
 • යොදනු ලබන බෝගය/ කෘමි රෝගය/ කෘමි හානිය - මිරිස් කොළ කොඩවීමේ රෝගය පතුරවන පැළ මැක්කන් කුඩිත්තන්, සුදු මැස්සන් , මයිටාවන් මර්ධනය කරයි. අර්ථාපල්/ බීට් වල පත්‍ර කනින්නන් මර්ධනය කරයි. බෝංචි,බටු , කරවිල වැටකොළු වැනි කුකබිටේසියේ කුළයේ බෝග වල මයිටාවන් මර්ධනය කරයි.
 • වෙනත් කරුණු - මෙය සංස්ථානික නොවන කාමි නාශකයක් මෙන්ම ඇකරිනාශකටකි.ස්පර්ශ හා ආමාශික විශ සහිතය, පත්‍ර තළය හරහා ගමන් කරයි. සාන්ද්‍ර තෛලෝද ආකාරයේ සංයෝගයකි. බෝගයන්හි පත්‍ර හොදින් තෙමි යන සේ , බෝගයේ වර්ධනය අනුව හෙක්ටෙයාර් 01ක් සදහා මිශ්‍රණයෙන් ලීටර් 320 – 600 ක් දක්වා යෙදීමෙන් යමපත් ප්‍රතිථල ලබා ගත හැක. පළිබෝධ හායියේ මුල්ම අවධියේදී හෝ උවදුරට පෙර බෝගයේ පත්‍ර මතට වදින සේ යෙදිය යුතුය.