කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 1 වන ලිපිය - 12-වසර කෘෂිකර්මය

කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 1 වන ලිපිය

කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 1 වන  ලිපිය

ගම්මිරිස්‌ අස්‌වැන්න නෙළාගත් පසු ඒවා සකස්‌ කිරීම සඳහා කළ යුතු දේ විස්‌තර කරන්න.

ගම්මිරිස්‌ අස්‌වැන්න ලැබෙන ප්‍රධාන කාල සීමාවන් දෙකක්‌ අප රටේ හඳුනාගෙන ඇත. සාමාන්‍යයෙන් වැඩි අස්‌වැන්නක්‌ බලාපොරොත්තු විය හැකි කාලය ලෙස නොවැම්බර් සිට ජනවාරි අතර කාලය හඳුන්වා දිය හැකි ය. ගම්මිරිස්‌ කරල් හටගෙන ක්‍රමයෙන් මේරීමට පටන්ගනී. මේරීමේ අවසානය වන විට කරලෙහි ඇටයක්‌ කහ පැහැයට හැරෙයි. එමෙන්ම ඊළඟට රතු පැහැයට හැරෙයි. මෙසේ ඇට කිහිපයක වර්ණය වෙනස්‌ වන විට පහළ කොටසෙහි ඇට ද අතින් පොඩි කිරීමට නොහැකි තරමට තද ගතියකින් යුක්‌ත වේ. ගම්මිරිස්‌ වැලකින් මල් හටගෙන මේ අවස්‌ථාවට පැමිණීමට සාමාන්‍යයෙන් මාස 6-8 අතර කාලයක්‌ ගත වේ. ගම්මිරිස්‌ වැලක්‌ නිසි පරිදි මේරීමට ලක්‌ වූ කරල් පමණක්‌ තෝරා බේරා කඩාගැනීමට වගබලාගත යුතු ය. මේ සඳහා ආධාරක යොදාගත යුතු ය. වැල්වලට හානි නො වන ආකාරයටත්, කරල් තෝරා බේරාගෙන කඩාගැනීමටත් කටයුතු කිරීම එතරම් පහසු නො වනු ඇත. මේ සඳහා සකස්‌ කළ ඉනිමං භාවිත කිරීම යෝග්‍ය ය. කරල් කඩාගන්නා විට එකතු කිරීම සඳහාත් බිම වැටෙන කරල් එක්‌ කිරීම සඳහාත් භාජන තබා ගත යුතු ය. වැල්වලට හානි නො වන ලෙස කරල් කඩා ගැනීමට උනන්දු වීම වැලෙහි සාරවත් බව ආරක්‍ෂා කරගැනීමට උපකාරී වේ. අස්‌වැන්න පිරිසිදු ආකාරයට එකතු කිරීම අවශ්‍ය වේ. බිම වැටෙන කරල් වෙන ම එකතු කර සෝදා ගැනීමටත් කෘමිනාශක, පළිබෝධනාශක යෙදු වගාවක්‌ නම් එම කරල් ද හොඳින් සෝදා ගැනීමටත් කටයුතු කළ යුතු ය.

අස්‌වැන්න නෙළාගත් පසු කළ යුතු කාර්යයන් මෙන්ම අස්‌වැන්න නෙළා ගැනීමේ දී ඉහත ක්‍රම අනුගමනය මගින් ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයක්‌ සකස්‌ කර ගැනීමට පුළුවන. නෙළාගත් කරල් පැය 12 - 24 කාලයක්‌ ගොඩගසා තැබීම හෝ භාජනය තුළ ම තබා ගැනීම හෝ කළ යුතු ය. එවිට ඇට වෙන් කිරීම පහසු වනු ඇත. මේ ගොඩගසා තබන කාලය දින 2 ඉක්‌මවා ගිය හොත් එය නිපදවන ගම්මිරිස්‌වල ගුණාත්මය පහළ වැටීමට හේතු වනු ඇත. ඇට වෙන් කිරීම සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් යන්ත්‍රයක්‌ හඳුන්වා දී ඇත. මූලික වියදම අධික නිසා කණ්‌ඩායම් වශයෙන් හෝ මේ යන්ත්‍ර වලට හුරු වන්නේ නම් කාලයත්, ශ්‍රමයත් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වන අතර ගුණාත්මයෙන් ද උසස්‌ නිෂ්පාදනයක්‌ සකස්‌ කර ගැනීමට හැකි වනවා ඇත.

අස්‌වනු සකස්‌ කිරීමේ දී කළු ගම්මිරිස්‌ වශයෙන් හෝ සුදු ගම්මිරිස්‌ වශයෙන් හෝ සකස්‌ කරගත හැකි ය.

 

කළු ගම්මිරිස්‌ සකස්‌ කිරීම

මේ සඳහා හොඳින් පැසුණු තද කොළ පැහැති මේරූ ගම්මිරිස්‌ යොදා ගත යුතු ය. කරල අග පිහිටි බීජ අතින් පොඩි කිරීමට නොහැකි විය යුතු ය. මේ තරමට මේරූ ගම්මිරිස්‌ කි.ග්‍රෑ 3කින් වියළි ගම්මිරිස්‌ කි.ග්‍රෑ. 01ක්‌ සකස්‌ කරගත හැකි ය. නැවතත් අවධානය යොමු කළ යුතු වන්නේ හොඳින් පැසුණු කරල් පමණක්‌ කඩා ගත යුතු ය යන උපදේශයට ය.

අපනයන තත්ත්වයට ගම්මිරිස්‌ නිපදවන්නේ නම් ඇට වෙන් කළ අස්‌වැන්න ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු ය. කාබනික වගා පිළිවෙත් කන්න කිහිපයක්‌ සිදු කරන විට රෝග පළිබෝධ ගහනය ක්‍රමයෙන් අවම වී යනු ඇත. රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිත කරමින් වගා කළ බිමක්‌ එක්‌වර ම කාබනික වගාවට සකස්‌ නො වන බව අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කිරීම මගින් කන්න කිහිපයක්‌ වගා කරන විට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ළඟා කරගත හැකි වනු ඇත.