කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 2 වන ලිපිය - 12-වසර කෘෂිකර්මය

කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 2 වන ලිපිය

කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 2 වන  ලිපිය

මිදි වැලකින් ගෙඩි ලබාගැනීමට වැල් කප්පාදු කළ යුතු ම ද? ඒ සඳහා නියමිත කාලයක්‌ තිබේ ද?

මිදි වගාවේ දී හොඳ ගෙඩි නිෂ්පාදනයක්‌ ලබා ගැනීම සඳහා කප්පාදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මිදි ගෙඩි හටගන්නේ අලුත් දලුවලින් නිසා කප්පාදු කිරීම ඉතා වැදගත් ය. කප්පාදු කිරීමේ දී සියලු ම අතු කපා ඉවත් කරන නිසා වැලෙහි වර්ධනයට බාධාවක්‌ යෑයි බොහෝ දෙනෙක්‌ සිතති. එහෙත් ක්‍රමවත් කප්පාදුවකින් සිදු වන්නේ අලුත් දලු රිකිලි වැඩි ප්‍රමාණයක්‌ ඇති කර ගැනීම ය. අප රටේ වගා කරන මිදී වර්ගවලට සරල කප්පාදු ක්‍රමයක්‌ යෙදීම සෑහෙයි. කප්පාදු කරන දිනවල වර්ෂාව හෝ ජල සම්පාදනය මගින් වැල්වලට ජලය ලැබේ නම් කැපුම් තලවලින් දියර වෑස්‌සීමට පටන් ගනී. එවිට වැල් මැරී යැමට ඉඩ තිබේ. මේ නිසා ප්‍රධාන කප්පාදු වාර දෙකක්‌ අප රටේ හඳුනාගෙන ඇත. ඒ වාර දෙක නම් ජුනි මස මැද සහ දෙසැම්බර් මස අග ය. මේ කාලවල දී වුව කප්පාදුවට සතියකට පෙර ජල සම්පාදනය නතර කළ යුතු ය. මිදී වැලේ වර්ධනය අධික නම් මුල් කප්පාදුවක්‌ කිරීම අවශ්‍ය ය. ඒ සඳහා මිදී වැලේ මුල සිට මීටර් 1 ක්‌ දුරින් වැල වටේට සෙන්ටි මීටර්  30 ක්‌ පළල හා සෙන්ටි මීටර්  30 ක්‌  ගැඹුරු කාණුවක්‌ කපා ඊට දින පහකට පමණ පසු මිදී වැල් කප්පාදුව සිදු කළ යුතු ය.

මිදී වැල කප්පාදු කරන ආකාරය පිළිබඳව සහ  එම මිදී වැල්  නිසි පරිදි කප්පාදුව සිදු කරන ආකාරය ද මිදී බෝග වගාකරුවන් අනොවාර්යයෙන්ම දැනගෙන සිටීම අත්‍යවශය කරුණකි. හොඳින් මේරූ පැන්සලයකට වඩා මහත මිදී අතුවල (පසුගිය වසරේ ඇති වුණ) මල් අංකුර ගැට 4 ක් හෝ 5ක්‌ හෝ ඉතිරි වන සේ අතු සහ සියලු කොළ කපා ඉවත් කළ යුතු ය. කොළපාට සියලු ම කොටස්‌ මේ ආකාරයට කපා ඉවත් කර ගත යුතුය. මෙසේ කපන විට මිදී වැලෙහි ගැටයට සෙ.මී. 1 1/2ක්‌ පමණ ඉහළින් එම කැපුම සිදු කළ යුතු ය. අමතර දඬු තිබේ නම් ඉදිරියේ දී සැකිල්ල සෑදීමට අවශ්‍ය රිකිලි ලබා ගැනී සෙන්ටි මීටර්  ම සඳහා ගැට එකක්‌ හෝ දෙකක්‌ හෝ තබා කපා ඉවත් කරන්න. සමහර විට දලු ලා තිබේ නම් කැපුම අසල දල්ල පමණක්‌ ඉතිරි කරන්න. අලුත් දල්ලේ තුන හා පහ වැනිවට ඇති ගැටවල ඇති පහුරු බොහෝ දුරට මල් කිනිති බවට පත් වේ. කප්පාදු කිරීමට පෙර ශුෂ්ක වූ අංකුර ඇතුළත මල් සලකුණු වී තිබේ. කප්පාදුවේ දී සිදු වන්නේ එම ශුෂ්ක අංකුර වැඩීම උත්තේජනය කිරීම ය. කප්පාදු කර දින 07කට පසු වැලට පොහොර යෙදිය යුතු ය. බොහෝ දෙනකු සිදු කරන්නේ අතු කප්පාදුව කර ගෙඩි ලබා ගැනීම ය. එහෙත් උසස්‌ තත්ත්වයේ ගෙඩි ලබා ගැනීමට මල් හා ගෙඩි කප්පාදුව සිදු කිරීම ද අවශ්‍ය ය.

එක රිකිල්ලක මල් පොකුරු 2ක් හෝ 3ක්‌ හෝ ඇති වන ආකාරයට ඉතිරි මල් ඉවත් කිරීම සුදුසු ය. කුඩා මල් පොකුරු ද ඉවත් කිරීම මඟින් ඉතිරි මල් පොකුරු විශාල වීමත් පොකුරක වැඩි ගෙඩි ප්‍රමාණයක්‌ හට ගැනීමත් සිදු වේ. ගෙඩි හටගත් පසුව ද දුර්වල හා අමතර මල් පොකුරු ඉවත් කිරීමෙන් තිබෙන ගෙඩි විශාල වේ. ගෙඩි හටගත් පසුව වුව ද ළපටි පොකුරේ අග ගෙඩි ඇති කොටස්‌ ඉවත් කිරීමෙන් තිබෙන ගෙඩි ප්‍රමාණයෙන් විශාල කරගත හැකි ය.