මොකක්ද මේ සංඛ්‍යානය ? - 12-වසර ගණිතය

මොකක්ද මේ සංඛ්‍යානය ?

 

සංඛ්‍යානය යන විෂය අවුරුදු සිය ගණනක් පැරණි වුවත් එය වර්තමානයේ පුළුල් ක්ෂේත්ත්‍රයක් තුල දිවයයි.කෙටියෙන් කියතොත් මෙම විෂය අපගේ එදිනෙදා ජිවිතයේ කොටසක් බවට පත්ව තිබේ.දිනපතා පුවත්පත්,සගරා ආදී සන්නිවේදන මාධ්‍යයන් තුලින් විවිධාකාර සංඛ්‍යානමය තොරතුරු අපට අසන්නටත් දකින්නටත් ලැබේ.එවැනි සංඛ්‍යානමය තොරතුරු අපගේ ජිවිත වලට ඉතා වැදගත් වන අතර එවැනි තොරතුරු මගින් අපට සිතීමටත්,තීරණ ගැනීමටත් අවකාශ සලසයි.සංඛ්‍යානයේ විශේෂත්වය වන්නේ සියලුම තොරතුරු සංඛ්‍යාත්මකව ලැබීමයි.

නිදසුන් :

පසුගිය වසරේ ලංකාවේ අපරාධ අනුපාතිකය ඉහළ ගොස් ඇති බව රූපවාහිනියෙන් ප්‍රකාශ කලත් එහි සංඛ්යනයක් නැත.මෙම අපරාධ අනුපාතිකය 10% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ප්‍රකාශ කළහොත් එහි සංඛ්‍යානය ඇති බව පැහැදිලි වේ.එසේම ලංකාවේ උද්දමන අනුපාතිකය ඉදිරි වසර පහ තුල 4% කට වඩා අඩු මට්ටමක පවතී යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.කම්කරුවන්ගේ මාසික සාමාන්‍ය ආදායම රුපියල් 7000 ක් බව හෙළිදරවු වේ යන වැකි ගත විට අපට පෙනෙන්නේ ඒවා විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාල සංඛ්‍යාත්මක නිගමනයන් බවත් එසේම සංඛ්‍යානයේදී විවිධ වූ සංඛ්‍යා එනම් ජාතික ආදායම හා ජාතික වියදම ,නිෂ්පාදනය හා රටක ජනගහනය,පරිභෝජනය,ඉතිරි කිරීම්,අපනයනය,ඉල්ලුම,සැපයුම,උපත්,අලෙවිය,සිදු වන අනතුරු සංඛ්‍යාව ආදී තොරතුරු සියල්ලම සංඛ්‍යාත්මකව රැස්කළ හැක.මෙම තොරතුරු වලට සම්බන්ද සංඛ්‍යා ,සංඛ්‍යාන වගු ප්‍රස්ථාර හෝ සිතියම් ආදියෙන්ද නිරුපණය කරයි.එමෙන්ම ඇතැම් තොරතුරු සංඛ්‍යාමය වාර්තා ලෙස තබා ඇත.මේ නිසා සංඛ්‍යානය මුලික වශයෙන් සමීක්ෂණ හා පරීක්ෂණ වලින් රැස්කර ගත සංඛ්‍යානමය දත්ත සමග සම්බන්ධ වේ.මේ අනුව සංඛ්‍යානය විෂය ක්ෂේත්‍රය පහත සදහන් කරුණු පහ මත සම්බන්ධ වේ.

  1. දත්ත රැස් කිරීම

සංඛ්‍යානය විශ්ලේෂණ හා තීරණ ප්‍රධාන වශයෙන්ම පදනම් වන්නේ සමීක්ෂණ මගින් රස කර ගත අමු දත්ත මගිනි.එවැනි දත්ත ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.මෙම දත්ත ඉතා නිවැරදිව රැස් කිරීම හා වාර්තා  කිරීමද ප්‍රවෙෂමයෙන් කල යුතුය.වැරදි ක්‍රම මගින් රැස් කර ගත දත්ත වල අවසන් ප්‍රතිඵලය වන්නේ අධ්‍යනයට සම්බන්ධ අප ගන්න නිගමනයන් වැරදි නිගමනයන් වීමයි.අද්යනයකදී ප්‍රාථමික දත්ත වලට අමතරව ද්විතික දත්තද රස කර ගත හැකිය.

 

  1. දත්ත සංවිධානය හා වර්ගීකරණය

අප රැස් කර ගන්න දත්ත සංස්කරණය කල යුතුය.එනම් රැස් කර ගත් දත්ත වල අදාල නොවන දෑ අපැහැදිලි දෑ මෙන්ම දත්ත වාර්තා කිරීමේදී ඇති වූ අත්වරදිම්ද තිබිය හැකිය.මෙවැනි තත්වයක් නිවැරදි කිරීම මෙහිදී මුලිකවම සිදු වන අතර ඉන් අනතුරුව දත්ත වර්ග කිරීමට සුදුසු යැයි හැගුනු විට විවිධ ලක්ෂණ අනුව දත්ත වර්ගීකරණය කිරීම මගින් දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම ඉතා පහසු වනු ඇත.

නිදසුන් : ලංකාවේ සිටින ජන ගහනය සම්බන්ධ දත්ත වයස් කහඳ වාර්ෂික ආදායම රැකියා තත්වය අද්යාපන මට්ටම ආදී විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍ර යටතේ වර්ගීකරණය කල හැකිය.

 

  1. දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම

දත්ත සංවිධානය කල පසු එම දත්ත වගු ප්‍රස්ථාර හෝ රුප සටහන් මගින් ඉදිරිපත් කල හැකි අතර මේ තුලින් දත්ත තේරුම් ගැනීම හා විශ්ලේෂණය ඉතා පහසු වනු ඇත.

 

  1. දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම

මෙහිදී ගණිතමය ශිල්ප ක්‍රම යොදා ගනී.

නිදසුන් : කේන්ද්‍රීය ප්‍රවණතා මිනුම්,අපකිරණ මිනුම්,ප්‍රතිශත ගණනය කිරීම් ආදී සරළ සංඛ්‍යානමය ශිල්ප ක්‍රම භාවිත කල හැකි අතර සහ සම්බන්ධතාවය ,ප්‍රතිපයනය,කාල ශ්‍රේණි විශ්ලේෂණය,අපරමිති පරික්ෂ ආදී ශිල්ප ක්‍රමයන්ද දත්ත විශ්ලේෂණය සදහා යොදා ගත හැකිය.

 

  1. දත්ත අර්ථ නිරුපණය කිරීම

මෙහිදී සිදු වන්නේ අප රැස් කර ගත දත්ත වලින් නිවැරදි නිගමනයන්ට එලබිමයි.

 

සාරාංශය : සංඛ්‍යානය කරුණු පහක් මත පදනම් වේ.

1.දත්ත රැස් කිරීම

2.දත්ත සංවිධානය හා වර්ගීකරණය

3.දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම

4.දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම

5.දත්ත අර්ථ නිරුපණය කිරීම

 

 සංඛ්‍යානය A/L Statistics

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)