නියම හා වාද - 12-වසර ගිණුම්කරණය

නියම හා වාද

විද්‍යාත්මක උපන්‍යාසයක් අනුභූතික පරීක්ෂණ වලට අනුව සත්‍ය වුවහොත් එය විද්‍යාවේ සාමාන්‍ය කාරණයක් බවට පත් වේ.එම සාමාන්‍යකරණය නියමයක් හෝ වාදයක් ලෙස ඉදිරිපත් වේ.නියම හා වාද අතර සමාන ලක්ෂණ මෙන්ම වෙනස්කම් ද ඇත.

නියම හා වාද අතර ඇති වෙනස්කම්

1.නියම අනුභූතික සාමාන්‍යකරණ වන නිසා එය ඍජු පරීක්ෂණයන්ට භාජනය කල හැකිය.

උදා - ආකිමිඩිස් නියමය අපට ඍජුවම පරික්ෂා කල හැකිය.

නමුත් වාද තහවුරු කල හැක්කේ වක්‍ර වශයෙනි.

උදා - ගුරුත්වාකර්ෂණ වාදය අපට ඍජුවම පරික්ෂා කල නොහැකිය.එයින් අනාවැකි ලබා ගෙන එය වක්‍ර වශයෙන් පරික්ෂ කල යුතුය.

 

2.නියමයක ක්ෂේත්‍රය පටුය.

උදා - ඉල්ලුම් නියමය අදාල වන්නේ භාණ්ඩ ඉල්ලුම් කරන පරිභෝජකයන්ට පමණි.

නමුත් වාද පුළුල් ක්ෂේත්‍රයකට අදාල වේ.

උදා - සාපේක්ෂවාදය මුළු විශ්වයටම අදාල වේ.

 

3.එක් වාදයක් යටතට නියම ගණනාවක් අයත් විය හැකිය.එහෙත් එක් නියමයක් යටතට වාද ගණනාවක් අයත් විය නොහැකිය.

උදා - ගුරුත්වාකර්ෂණ වාදය යටතට ගැලීලියෝගේ නියමය, කෙප්ලර්ගේ නියමය ආදිය අයත් වේ.

 

4.නියම මගින් ඍජුවම ව්‍යාඛ්‍යාන ඉදිරිපත් වන්නේ නැත.එනම් යම් සිද්ධියක් සිදු වන්නේ ඇයි යන ප්‍රශ්නයට නියම මගින් පිළිතුරක් ලබා නොදෙයි.

උදා - නියත උෂ්ණත්වයක දී අචල වායු ස්කන්ධයක පරිමාව හා පීඩනය ප්‍රතිලෝම අනුපාතිකව විචලනය වන බව බොයිල්ගේ නියමයෙන් ප්‍රකාශ වේ.මෙසේ විචලනය වන්නේ ඇයි යන ප්‍රශ්නයට එම නියමයෙන් පිළිතුරු ලබා නොදෙයි.

නමුත් වාද මගින් ඍජුවම ව්‍යාඛ්‍යාන ඉදිරිපත් වේ. එනම් යම් සිද්ධියක් සිදු වන්නේ ඇයි යන ප්‍රශ්නයට වාද  මගින් පිළිතුරක් ලබා දෙයි.

උදා - බොයිල්ගේ නියමයට අනුව පරිමාව හා පීඩනය ප්‍රතිලෝම අනුපාතිකව විචලනය වීමට හේතුව වායු පිළිබද චාලක වාදය මගින් පැහැදිලි කරයි.

 

5.නියමයක් එක්වරම ප්‍රතික්ෂේප නොවේ.එය දීර්ඝ කාලයක් ස්ථාවරව පවතී.

උදා - ආකිමිඩිස්ගේ නියමය දීර්ඝ කාලයක් ස්ථාවරව පැවතුනි.

නමුත් වාදයක් එක වරම ප්‍රතික්ෂේප විය හැකිය.

උදා - ප්ලෝජිස්ටන් වාදය ප්‍රතික්ෂේප විය.

 

නියම හා වාද අතර සමානතා

1.නියම හා වාද යන දෙකම බිහි වීමට පෙර උපන්‍යාස වශයෙන් පවතී සාමාන්‍යකරණය වේ.

උදා - ඉල්ලුම් නියමය මෙන් ම ගුරුත්වාකර්ෂණ වාදය ද බිහි වීමට පෙර උපන්‍යාස ලෙස පැවතුනි.

 

2.මේ දෙවර්ගයම අනුභූතික පරීක්ෂණයන්ට භාජනය කල හැකිය.

උදා - ආකිමිඩිස්ගේ නියමය මෙන්ම පරමාත්‍ර වාදය ද පරීක්ෂණයන්ට භාජනයන කල හැකිය.

3.මේ දෙවර්ගයම ප්‍රපංචයන් පිළිබද යම්කිසි විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරයි.

උදා - ග්‍රහයන් ගමන් කරන ආකාරය කෙප්ලර්ගේ නියමය මගින් මෙන් ම සුර්යක්‍රේන්ද්‍ර වාදය මගින් ද විග්‍රහ කර ඇත.

 

4.ඇතැම් වාද නියම යනුවෙන් ද නම් කෙරේ.

උදා - ගුරුත්වාකර්ෂණ වාදය ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය යනුවෙන් ද නම් කෙරේ.

 

5.නියම හා වාද යන දෙකම එකම න්‍යාන පද්ධතියක් මත ගොඩ නැගී තිබීම.

උදා - ගැලීලියෝගේ නියමය මෙන් ම කෙපල්ර්ගේ නියමය ද එකතු වෙමින් ගුරුත්වාකර්ෂණ වාදය යටතේ පවතියි.

 

 

සුක්ෂම වාද හා සාර්ව වාද

සීමිත ක්ෂේත්‍රයක් පිළිබද පමණක් විග්‍රහ කරන කුඩා වාද සුක්ෂ්මවාද වේ.විචල්‍ය අඩු ගණනකින් කරුණු වැඩි ප්‍රමාණයක් පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාවක් මෙවැනි වාද වලට නොමැත.

ඉතා පුළුල් ලෙස කරුණු ඉදිරිපත් වන මහාවාද සාර්ව වාද වේ.විචල්‍ය අඩු ගණනක් කරුණු වැඩි ප්‍රමාණයක් පැහැදිලි කිරමේ හැකියාව මෙම වාද වලට ඇත.කාලයක් සාර්ව විචල්‍ය ලෙස පවතී දෙයක් පසුව සුක්ෂම වාදයක් බවට පත් වීමට ද හැකිය.

උදා - නිව්ටන්ගේ අවධියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ වාදය සාර්ව වාදයක් ලෙස පැවතුනි.අයිස්ටයින්ගේ සපෙක්ෂතාවාදය ඉදිරිපත් වීමත් සමග ගුරුත්වාකර්ෂණ වාදය සුක්ෂම වාදයක් බවට පත් විය.සාපේක්ෂතාවාදය සාර්ව වාදයක් ලෙස පිළිගත්තේ ය.

ආර්ථික විද්‍යා පාඩම් ඔබේ ජංගම දුරකථනයටම ලබා ගැනීමට,

Etisalat නම් REG(space)econ ලෙස type කර 4499 ට SMS කරන්න.

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)