ඉන්දු නිම්නය කෙටි සටහන් - 12-වසර චිත්‍ර කලාව

ඉන්දු නිම්නය කෙටි සටහන්

ඉන්දු නිමනය

උදාර සංස්කෘතියකට උරුම කම් කියන ඉන්දු නදිය

/ රවි / බියස් / ජීලම් / අතු ගංගා එක්ව ථාර්කාන්තාරය

හරහා මුහුද සිපගන්නේ උදාර සංස්කෘතියක් බිහිකර ලා.

/ වසර පන්දහාක් පැරණි. ක්‍රි.ව 1856 වස රේ පන්ජාබ්

ප්‍රදේශය හරහා රවි නදියට සැතපුම් 6 ක් උතුරින්

දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකරමින් සිටි පිරිසකට

පුළුස්සන ලද ගඩොල් / සහිත පිරී ගිය බිම් ප්‍රදේශ යක්

හම්බෙලා.

විසිතුරු කටයම් / සතුන් ගේ රූ සටහන් / දුර්ලභගණ යේ අක්ෂර

එවකට ඉන්දියාවේ සිටිය පුරා විද්‍යාවේ පියා ලෙස සැකකෙන

සර් ඇලෙක්සැන්ඩර් කනින්හැම් විසින් මෙවා ටික අගනා

පුරා වස්තු බවට නම් කරලා. / මුද්‍රා / ඒ විතරක් නෙවේ

මේ ප්‍රදේශය ගඩොල් කන්ද නමින් නම් කරලා.

අද එක හරප්පා නමින් හදුන්වනවා.

හරප්පා නගරය ආශ්‍රිතව 1921 නැවත ත් කැනීම්

කටයුතු කරලා හරප්පා වේ සිට සැතපුම් 400 ක්

ඉහළ ඉන්දු ගං ඉවුරේ දකුණු පස කොටසෙන් හරප්පා වට

වඩා පැරණි නටබුන් රැසක් හමු වෙලා.

මෙම ස්ථානයේ කැනීම් කරලා තියෙන්නේ

පෝන් මාෂල් සහා ඔහුගේ නිලධාරින්

මෙකෙන් හමුවෙලා තියෙන්නේ / ගොඩනැගිලි /

පාරිහාරික භාණ්ඩ / මළවුගේ ඇට සැකිලි /

සතුරු අක්‍රමණයකින් විනාශ වු නගරය ක් කියලා.

මේකට මෙළවුන්ගේ කන්ද කියලා නම තියලා. අද මේක

මොහෙන්ජො- දාරෝ නමින් හදුන්වනවා.

එතකොට පාලන මධ්‍යස්ථාන දෙකයි මොහෙන්ජො- දාරෝ හා හරප්පා

මොහෙන්ජො- දාරෝ

හරප්පා

 

 • මිනිසුන් විශාල සංඛ්‍යාවන් වාසය කර ඇත.
 • ප්‍රමාණයෙන් 35000 ක් බවට විශ්වාස කෙරේ.
 • උප නගර 3ක් හා ගම් රාශියක් ඇත.
 • කොටු පව්රු / මාර්ග /
 • ජල අපවහන ක්‍රම /
 • ගොඩ නැගිලි එකිනෙකට සමානය.
 • පැරණිම එක මේක.
 • ජල තාටාක /
 • ප්‍රභුවරුනගේ නිවාස.

 

 

 • හරප්පා වේද ඊට සමාන පිරිසක් වාසය කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.
 • උප නග ර 3ක් හා ගම් රාශියක් ඇත.
 • ගොඩ නැගිලි එකිනෙකට සමානය.
 • ජල අපවහන ක්‍රම /

 

 

ඉන්දු ගග වරින් වර ජල ගැලීම් වලට ලක් වෙන නිසා විනා ශ වු

ජනවාස නැවත නැවත ගොඩ නගා ඇත. /

එවැනි තට්ටු 9 ක් මොහෙන්ජො- දාරෝ වෙන් හමුවී ඇත.

හරප්පා වෙන් ද එවැනි තට් ටු 6 ය කින් යුත් ගොඩනැගිල්ලක් හමුව ඇත.

මෙයින් අපට කියන්න පුළුවන් ඉන්දු ගග පිටාර ගැලීම නිසා මෙහි ගොඩනැගිලි විනාශ

වී ගියත් නැවත එම ගොඩනැගිලි නැවතත් ගොඩ නගන යි. /

දිග හිස් ඇති නාස් පටු මධ්‍යධරණිය වර්ගයට අයත් වු වන්ගේ ඇට සැකිලි හමුවෙලා

නිසා මෙහි එවැනි වර්ගයේ මිනිසුන් වාසය කරන්නට ඇතැයි කිව හැක.

මොවුහු ද්‍රවිඩ භාෂාව කතා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කරන්න පුළුවන්.

මෙහිදි නිවාස වල ළිදක් හා වැසිකිළියකින් යුක්ත වේ.

එමෙන්ම නිවාස වල දොරටුව වීදියට මුණලා නොතිබිම විශේෂයි. /

එයට හේතුව සෞඛ්‍ය අරක්ෂාව වන්නට ඇතැයි විස්වාස කෙරෙ.

නිවාස වල කුණු අපද්‍රව්‍ය /ජල /

අපවහන පද්ධතියකි න් සමන් විතය. /

විශේෂ ලෙස ගඩොල් යොදා මෙම ක ණු

පද්ධතිය නිර්මාණය කර ඇත.

 

මොහෙන්ජො- දාරෝ වෙන් හමුවු මුර්ති

 

හාරප්පාවෙන් හමුවු මුර්ති.

 

පූජක රුව

ලෝකඩ නළගන රුව

 

පිරිමි කවන්ධ රුව

නර්තන විලාසයක් දැක්වෙන කවන්ධ රුව

මොහෙන්ජො - දාරෝ

පූජක රුව - සුදු හුණු ගලි න් නෙළන ල දි.

අගල් 6 7/8 17.5 cm භාවනා යෝගි ඉරියව් ව / උඩු රැවුල / ඝනව වැඩුණු යටි රැවුල

රේඛාමය බව. එක් උරයක් වැසෙන පොරවා ඇති වස්ත්‍රය.

තුන් පෙති මල් රටාවකින් යුත්තය. / පූජකයෙකුගේ රුවක් නිරුපණය කර යි.