සන්නියකුම යාගයේ යක්ෂ චරිත නිරූපණයේ විශේෂතා - 12-වසර නර්තනය (සිංහල)

සන්නියකුම යාගයේ යක්ෂ චරිත නිරූපණයේ විශේෂතා

 

සන්නියකුම හෙවත් දහ අට සන්නිය වූ කලී පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ යකුන් වෙනුවෙන් පවත්වන්නා වූ ශාන්තිකර්මයක් ලෙස පෙන්වාදිය හැකිය . මෙහි වූ යක්ෂ චරිත ලෙස කළු යකා , රීරී යකා , අබිමාන යකා , මරු සන්නි යකා , සූනියම් යක්ෂනී සහ කෝල සන්නි යක්ෂයා හදුන්වා දීමට පුළුවන . මේ එක් එක් යක්ෂ චරිත ප්‍රේක්ෂකයා ඉදිරියේ නිරූපණය කිරීමේ දී ඒ හා බැදි විශේෂතා කිහිපයක් ගැබ් ව ඇති බව අපට පෙනේ .එසේ වූ එක්  විශේෂතාවයක් ලෙස සන්නි දහඅටෙහි මුහුණුවල වූ විවිධත්වය පෙන්වාදිය හැකිය .එනම් එක් යක්ෂ චරිතයන්හි මුහුණුවල වෙන් වෙන් වූ හැඩතල පිහිටීමයි .                                   

ඒ අනුව චරිත නිරූපණයන්ට මෙම මුහුණුවල විවිධත්වය හේතුවන බව අපට පසක් වේ . තවද සන්නීයකුම යාගයේ යක්ෂ චරිත නිරූපණයේ ඇති තවත් විශේෂතාවයක් වන්නේ වෙස් මුහුණු පැළද නැටීමයි . ඒ ඒ චරිතයට අදාළ  වෙස් මුහුණු මෙහි ඇති අතර , ඒවා හැඩයෙන් හා වර්ණයෙන් වෙනස් වේ . මෙම වෙස් මුහුණුවල හැඩය හා වර්ණය ඒ ඒ චරිත නිරූපණයේ දී වෙනස් වන අතර , මෙහි වූ යක්ෂ චරිත නිරූපණයේ ඇති විශේෂතාවයක් ලෙස මෙය පෙන්වාදිය හැකිය .

මෙකී වෙස් මුහුණු චරිතයට ආවේණික ගුණාංග මතු වන සේ නිමවා තිබීම ද මෙහි වූ ගැමි ශාන්තිකර්මකරුවා සතු අපූර්ව ගුණාංගයකි . ඒ අනුව මෙම වෙස් මුහුණු තුළ ඇතැම් වෙස් මුහුණු දත් ඇන්දක් පමණක් වන අතර , තවත් මුහුණක කටින් ලැල්ලකි . තවත් වෙස් මුහුණක ඇස් ,තොල සෙලවිය හැකිය . මේ අනුව අපට පැහැදිලි වන්නේ සන්නියකුම යාගයේ යක්ෂ චරිත නිරූපණයේ ඇති විශේෂතවයන්ය . තව ද මෙකී චරිත නිරූපණයෙහි ඇති තවත් එක් විශේෂතාවයක් ලෙස වෙස් මුහුණුවල වර්ණයන් පෙන්වාදිය හැකිය .                                                                                                          

එයට කදිම නිදසුනකි , මරු සන්නිය . මරු සන්නියේ දී සන්නි යකාගේ දෙඇස් රක්ත වර්ණය .දළ සහිත මුහුණු කළුවන් ය . හිසකෙස් වැටිය කළුවන් ය .මෙකී වර්ණ සහිත වෙස් මුහුණු පැළදි පුද්ගලයා දුටු ඕනෑම අයෙකු බියට පත් වීම පුදුම සහගත නොවේ .එයට හේතු වී ඇත්තේ මෙහි වූ වෙස් මුහුණුවල වර්ණගැන්වීමයි . එය ආහාර්ය අබිනයට නිදසුනක් වෙනවා සේ ම යක්ෂ චරිත නිරූපණයේ ඇති විශේෂත්වයට ද ඉවහල් වේ . එපමණක් ද නොව , මෙහි වූ යක්ෂ චරිතවල ඇති තවත් එක් විශේෂත්වයක් වන්නේ ඇදුම් හා එම ඇදුම් වල වර්ණයන් ය . එයට කදිම නිදසුනකි , සූනියම් යක්ෂනියගේ අවස්ථා තුන .

ඒ අනුව සූනියම් යක්ෂණිය පෙනී සිටින අවස්ථා තුන වන තරුණ රූමත් කාන්තාවක් ලෙස පෙනී සිටින අවස්ථාව , ගැබ්ගත් ලෙස පෙනී සිටින අවස්ථාව හා දරුවෙකු අතැති ව එන කන්තවෙකුගේ අවස්ථාවයි . මෙහි දී ඒ ඒ අවස්ථාව මනා සේ නිරූපණය කිරීම සදහා යොදාගෙන ඇති රංගවස්ත්‍ර ආහාර්ය අබිනයට ද කදිම නිදසුනකි . මෙහි දී නවයොවුන් තරුණියන් මෙන් සභාවට පිවිසෙන සූනියම් යක්ෂනියගේ පළමු පැමිණීම ඉතා ශෘංගාරාත්මක ය .                                                                                                            

එනම් අතට මලක් රැගෙන සිටින ඇය ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත රාගානිශ්‍රිත බැල්මක් හෙලමින් ඔවුන් තම වසගයට ගැනීමට උත්සාහ දරයි . ඇද සිටින රෙද්දෙහි රැලි  පොට හිස හා නිකට වටා දවටාගෙන සිටින අතර , සුදු පැහැ රංගවස්ත්‍රය මේ සදහා යොදාගෙන තිබීමද විශේෂත්වයකි . දෙවන වර ඇය පැමිණෙන්නේ ගැබ්බර කාන්තාවක් මෙන් ඉදිරියට නෙරා සිටින ආකාරයට සැකසු උදරයක් දරාගෙන ය . තුන්වන වර දරුවෙකු වඩාගෙන පැමිණෙන ඇය එය ද රංගවස්ත්‍රාභරණ ආදියෙන් මනා ව ප්‍රේක්ෂකයාට විදහාපායි . මෙය ද යක්ෂ චරිත නිරූපණයේ ඇති විශේෂතාවන්ට නිදසුනකි .තාව ද මෙහි වූ තවත් විශේෂත්වයක් ලෙස සංවාද භාවිතා කිරීම පෙන්වාදිය හැකි ය.