භෞතික භූගෝල විද්‍යාව - 12-වසර භූගෝල විද්‍යාව

භෞතික භූගෝල විද්‍යාව

භෞතික භූගෝල විද්‍යාව

භූගෝල විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකෙන් එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් භෞතික භූගෝල විද්‍යාව වශයෙන් හදුන්වනු ලැබේ. භෞතික හෙවත් ස්වභාවික ක්‍රියාවලි සියල්ල භෞතික භූගෝල විද්‍යාවේ අප හදාරනු ලැබේ. ඒ පිළිබද විශේෂ අවදානයක් භූගෝල විද්‍යාව හදාරන අය විසින් අවධානයට ලක් කරනු ලැබේ. භූගෝල විද්‍යාව හදාරන ශිෂයකුට භෞතික පරිසරය පිලිබදව අවබෝධයක් අවශ්‍ය වන්නේ හේතු කීපයක් නිසාය.

1.අප භෞතික පරිසරය තුල ජිවත්වන නිසා

2.භෞතික පරිසරයේ සම්පත් අප භුක්ති විදින නිසා

3.භෞතික පරිසරය වෙනස් කිරීමෙන් දඩුවම් ලැබෙන නිසා

4.භෞතික සම්පත් යුක්ති සහගතව පරිහරණය කල යුතු නිසා

                        අනාදිමත් කාලයක සිට භෞතික පරිසරය පිලිබදව අවදානය යොමු කර ඇත. ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් ද පරිසරය පිලිබදව නිතර කරුණු පෙන්වා දී ඇත.බෞද්ධ පොත පතෙහි සදහන් ආකාරයට කේතුමතී රාජධානිය ඉන්දියාවේ සෞභාග්‍යමත් භෞතික පරිසරයක් බව පෙන්වා දෙයි. එය කේතුමතී රජ දහන ලෙස පෙන්වා දෙනු ලැබේ. “පතිරූප දේස වාසෝච ’’ වශයෙන් බෞද්ධ සුත්‍රවල සදහන් වන්නේ වාසය කිරීමට සුදුසු පරිසරයක් යන්නයි. එමෙන්ම අනිමිස ලෝචන පුජාව භෞතික පරිසරයට කෘතගුණ සලකීමක් ලෙස පෙන්වා දී තිබේ. ඒ අනුව අනාදිමත් කාලයක සිට පරිසරය පිලිබදව අදහස් ප්‍රකාශ වී ඇත.

රාන්ඩම් හවුස් ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂය

වටපිටාව කරුණු හෝ තත්ත්ව හෝ බලපෑම් වල සාමුහික පරිසරය”   

ගෝහලම් බෲන්ට්ලන්ඩ් (නොර්වේ අගමැති)

පරිසරය යනු මිනිස් කටයුතු ගිජු කම සහ අවශ්‍යතාවයන්ගෙන්  වෙන් ව පවතින් ස්ථානයක් නොවේ.

සියැටල් ප්‍රකාශය (1854)

“අප මහා පොලවේ කොටසක් වෙනවා මෙන්ම මහා පොලව අපේම කොටසකි.සුවදැති මල් අපගේ සහෝදරියන්ය.මිදුණු හිම තෙතමන අශ්වයන්ගේ සහ මිනුසුන්ගේ උණුසුම යන මේ සැම දෙයක්ම එකම පුලකට අයත් වේ.”

කමල මාකන්ද යාර්

“පරිසරය හිලාකරගත් සතෙකුට සමානය”

                     මෙම නිර්වචන සියල්ලෙන්ම පැහැදිලි වන්නේ අප ජිවත්වන වටපිටාව පරිසරය බවය. පරිසරයට එක් එක් පුත්ගලයා ඉදිරිපත් කල වචන බිදී ආවකි. පරිසර විද්‍යාවේදී ecology යන වචනය භාවිත කරයි. එහි එචොයන වචනය  ග්‍රීක භාෂාවේ ඔඉකොස් යන වචනයෙන් බිදී අවකි. එහි අදහස වටපිටාව යන්නයි. ඒ අනුව අප ජිවත්වන වටපිටාව පරිසරය වශයෙන් හදුන්වනු ලැබේ. එම පරිසරය අපට සෘජු හා වක්‍ර වශයෙන් බලපෑම් කරනු ලැබේ. ඒ අනුඅවවටපිටවේ කරුණු හෝ තත්වයන් හෝ බලපෑම් වල සමුහිත්ය පරිසරය ලෙස හැදින්විය හැකිය.

භෞතික පරිසරය හා මිනිසා අතර ඇති සම්බන්ධතාවය

             මිනිසා භෞතික පරිසරය තුල විවිධාකාරයෙන් ක්‍රියාකාරී වේ. පරිසරය අධ්‍යනය කිරීමේ පහසුව සදහා කොටස් කීපයකට බෙදා දැක්විය හැකිය. එනම්,

 

1.භෞතික පරිසරය(ස්වභාවය ධර්මයේ සියල්ල)

2.සංස්කෘතික පරිසරය(මිනිසා විසින් ගොඩනැගු පරිසරය)

3.ජෛව පරිසරය(සත්ව ලෝකය හා ශාක ලෝකය)

4.මානව පරිසරය(මිනිසා සහ ඔහු සතු කුසලතා)

                 මෙයින් මානව පරිසරය මිනසට ප්‍රබල ලෙස බලපෑම් කරනු ලැබේ. මානව පරිසරය අනෙකුත් සැම පරිසර පද්ධතියකටම සෘජු  හෝ වක්‍ර බලපෑමක් කරනු ලැබේ, ඒ අනුව මිනිසත් පරිසරයත් අතර අනාදිමත් කාලයක සිට සම්බන්ධතා ගොඩනැගී ඇත. එම මිනිස් පරිසර සම්බන්ධතාවය ගැන සොයා බැලු පුද්ගලයන් අතර “sandal” නමැති විද්‍යාත්ඥයා වැදගත් වේ. sandal (සැන්ඩල්)විසින් මිනිසා පරිසරය තුල තුන් ආකාරයකින් කටයුතු කරන බව පෙන්වා දුන්නේය.

1.මිනිසා භෞතික පරිසරය අභිබවනය කිරීම.

2.මිනිසා පරිසරයට යටත් වීම.

3.පරිසයත් සමග සහජීවනයෙන් කටයුතු කිරිම.

               මෙයින් අද වඩිපුරම සිදු වන්නේ මිනිසා පරිසරය අභිබවනය කිරීමයි.අභිබවනය කරන සැම අවස්ථාවකම පරිසර ගැටළුවක් මතුවේ. මිනිස් පරිසර සම්බන්ධතාව දැක්වෙන “sandal රාමුව” පහත පරිදි වේ.

    

 

 සැකසුම - චතුර සංකල්ප

             කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය

 

Hasith Bandara
2022 10 16 06:49:49