අ.පො.ස.සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය ව්‍යාපාර අධ්‍යනය - 12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

අ.පො.ස.සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය ව්‍යාපාර අධ්‍යනය

අ.පො.ස.සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය ව්‍යාපාර අධ්‍යනය


 

01.පහත සඳහන් දෑ අතුරින් මිනිස් අවශ්‍යතාවයක් වනුයේ,

1) මිල මුදල්

2) ආහාර පාන

3) පොත් පත්

4) බත් සහ පාන්

 

02.භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයේ පැවති දුර්වලතාවයක් නොවන්නේ,

1) ද්වීක සමපාතය නොමැති වීම

2) වටිනාකම මැනීම අපහසු වීම

3) භාණ්ඩ කුඩා කොටස් වලට බෙදීමේ අපහසුතා

4) දැඩි තරඟකාරීත්වයක් පැවතීම

 

03.ව්‍යාපාර ආරම්භ වීමට බලපෑ මූලිකම සාධකය වනුයේ,

1) අවශ්‍යතා හා වුවමනා

2) භාණ්ඩ හා සේවා

3) නිෂ්පාදනය හා බෙදාහැරීම

4) ඉල්ලුම හා සැපයුම

 

04.බාහිර ආයතන වලින් මූල්‍ය සම්පාදනය කරගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරයක් විසින් සකස් කොට ඉදිරිපත් කළයුතු මූල්‍ය ප්‍රකාශ අතරට අයත් නොවන්නේ,

1) මුදල් ප්‍රවාහන ප්‍රකාශය

2) ආදායම් ප්‍රකාශය

3) ශේෂ පත්‍රය

4) පොදු ජර්නලය

 

05.වර්තමානය වනවිට වෙළඳපොළෙන් භාණ්ඩ හා සේවා මිලට ගැනීමට හැකි වී ඇත්තේ,

1) සෘජු නිෂ්පාදනය නිසාය

2) වක්‍ර නිෂ්පාදනය නිසාය

3) ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනය නිසාය

4) භාණ්ඩ හුවමාරුව නිසාය

 

06.ජංගම ගිණුමක් පවත්වා ගැනීම තුලින් ව්‍යාපාරිකයෙකුට ලැබෙන වාසියක් නොවන්නේ,

1) චෙක්පත් මගින් ගණුදෙනු කළ හැකිවීම

2) අයිරා පහසුකම් ලබා ගත හැකි වීම

3) ප්‍රාග්ධන ලාභ ලැබිය හැකි වීම

4) ප්‍රේෂණ රැස්කරවා ගත හැකීවීම

 

07.ප්‍රවාහන මූලිකාංගයක් නොවන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?

1) මාර්ගය

2) මාධ්‍ය

3) බලය

4) වේගය

 

08.භාණ්ඩ හා සැසඳීමේදී සේවාවක දැකිය හැකි ලක්ෂණයක් වනුයේ,

1) ස්පර්ශ කළ හැකි වීම

2) ගබඩා කළ නොහැකි වීම

3) ඒකාකාරී විම

4) වෙන්කළ හැකි වීම

 

09.පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරින් හොඳ මුදලක ලක්ෂණයක් වනුයේ,

1) පොදු පිළිගැනීමක් තිබීම

2) හුවමාරු මාධ්‍යයක් වීම

3) වටිනාකමේ සන්ධියක් වීම

4) සුලභව ලබාගත හැකි වීම

 

10.විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය සංවර්ධනයෙහි ලා බලපෑ ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස ගත හැක්කේ,

1) පරිගණකය

2) කාර්මික විප්ලවය

3) අන්තර්ජාලය

4) විද්‍යුත් මුදල්

 

11.ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභයක් නොවන්නේ,

1) අයිතිය තහවුරු වීම

2) රාජ්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට පහසුවක් වීම

3) වැඩියෙන් ලාභ උපයා ගත හැකිවීම

4) ව්‍යාපාරයට ස්වාධීන අනන්‍යකාවක් ලැබීම

 

12.ආර්ථික පරිසරයට අදාල සාධක පමණක් අඩංගු පිළිතුර වනුයේ,

1) වැටුප් මට්ටම්,ජීවන වියදම්,මිල මට්ටම් ,පොළී මට්ටම්

2) නීතිරීති,මිල ගණන්,ජීවන මටිටම්,සිරිත් විරිත්

3) ජීවන වියදම,සිරිත් විරිත්,නාගරීකරණය,ලාභය

4) ආදායම,නීතිරීති,ආකල්ප , ජීවන මට්ටම

 

13.වෙළඳාම ආරම්භ වූයේ,

1) මුදල් භාවිතයට පැමිණීමෙනි

2) කාර්මීකරණය තුලිනි

3) විශේෂීකරණය තුළිනි

4) භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමය තුලිනි

 

14.භාණ්ඩ හා සේවා අතර වෙනස හඳුනාගත හැක්කේ,

1) ඉල්ලුම මතය

2) ස්පෘශ්‍යකාවය මතය

3) මිල මතය

4) ප්‍රයෝජනවත් බව මතය

 

15.ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට අයත් කර්මාන්ත සියල්ල වර්ග කෙරෙන අංශ තුන වනුයේ,

1) කෘෂි,කාර්මික හා සේවා ලෙසය

2) සුළු,මධ්‍ය හා මහාපරිමාණ ලෙසය

3) පොදු,පෞද්ගලික හා සමූපකාර ලෙසය

4) ඉහත කිසිවක් නොවේ

 

16.ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීමට අපේක්ෂා කරන්නේකු විසින් මූලිකවම සලකා බැලිය යුතු කරුණක් වනුයේ,

1) ප්‍රාග්ධනය සපයා ගන්නා ආකාරය

2) කළමණාකරණ මණ්ඩලය තොරා ගැනීම

3) ව්‍යාපාර ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම

4) කෙබඳු ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේද යන වග

 

17.මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටු වීමට නම්,

1) රජය විසින් භාණ්ඩ හා සේවා මිල පහත දැමිය යුතුය

2) ජනතාවගේ ආදායම් මටිටම ඉහළ දැමිය යුතුය

3) ජනතාව භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කළ යුතුය

4) වෙළඳපොළ තුල භාණ්ඩ හා සේවා සුලභ කළ යුතුය

 

18.වෙළඳාම පුළුල් වත්ම එය මනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ව්‍යාපාර කිෂේත්‍රය තුල විවිධ සහායකයින් අවශ්‍ය විය.ඒවා හඳුන්වනුයේ,

1) උපකාරක සේවා ලෙසය

2) වාණිජ සංවිධාන ලෙසය

3) තාක්ෂණික සෙවා ලෙසය

4) රක්ෂණ සමාගම් ලෙස

 

19.පහත ඒවා අතුරින් තැන්පතු භාර ගන්නා ආයතනයක් වනුයේ,

1) වණික් බැංකු

2) කල්බදු සමාගම්

3) සංවර්ධන බැංකු

4) මුදල් තරැව්කාර ආයතන

 

20.රක්ෂණ මූලධර්මයක් නොවන්නේ,

1) රක්ෂ්‍ය හිමිකර

2) සද්භාවය

3) හානිපූරණය

4) රක්ෂණ ගිවිසුම

 

21.හිමිකම් ගිණුම් ගණයට ඇතුලත් නොවන්නේ,

1) ප්‍රාග්ධන ගිණුම

2) ගැනිලි ගිණුම

3) ලාභාලාභ ගිණුමේ ශේෂය

4) මුදල් ගිණුම

 

22.සුලු මුදල් පොතේ ප්‍රයෝජනයක් නොවන්නේ,

1) ප්‍රධාන මුදල්පොකේ සංකීර්ණතාව අඩුවීම

2) සුලු මුදල් වියදම් පාලනය වීම

3) ප්‍රධාන මුදල් භාරකරුගේ කාර්යභාරය වැඩි වීම

4) කාලසීමාවක් තුල සිදු වු සුලු මුදල් ගෙවීම් පිළිබඳ කරුණු දැනගත හැකි වීම

 

23.ව්‍යාපාරයක් මිලට ගත් භාණ්ඩයක් ආපසු යැවීමට හේතුවක් ලෙස ගත නොහැක්කේ,

1) ඇණවුම් කළ භාණ්ඩ වෙනස් වීම

2) භාණ්ඩවල මිලගණන් වෙනස් වීම

3) ඉල්ලුම් කළ ප්‍රමාණය නොලැබී තිබීම

4) භාණ්ඩවල ප්‍රමිතිය අඩු වීම

 

24.පොදු ජර්නලයක සාමාන්‍යෙයන් සටහන් කරනු ලබන ගනුදෙනු වර්ගයක් නොවන්නේ,

1) ආරම්භක සටහන්

2) ගැළපුම් සටහන්

3) වැරදි නිවැරදි කිරීමේ සටහන්

4) ආපසු එවීම්

 

25.ආපසු යැවුම් ජර්නලයේ ගනුදෙනු සටහන් කිරීමට යොදා ගන්නා මූලාශ්‍ර ලේඛනය වන්නේ,

1) බැරපත

2) හරපත

3) ඉන්වොයිසිය

4) ජර්නල් වවුචරය

 

26.පහත ඒවා අතුරින් ආදායම් ගිණුම් අතරට අයත් නොවන්නේ,

1) විකුණුම් ගිණුම

2) ලද වට්ටම් ගිණුම

3) ණයහිමි ගිණුම

4) ලද පොලී ගිණුම

 

27.පහත ඒවා අතුරින් ශේෂ පිරික්සුමේ එකතුවේ වෙනසක් ඇතිකිරීමට බලපාන ගිණුම්කරණ දෝෂයක් වනුයේ,

1) ගනුදෙනුවක ද්විත්ව සටහන අදාල ගිණුම් වල එකම පැත්තේ සටහන් වී තිබීම

2) මූලධර්ම දෝෂ

3) එකම ගණුදෙනුව ගිණුම් පොත්වල දෙවරක් සටහන් වීම

4) ගනුදෙනුව ගිණුම් පොත්වල සම්පූර්ණයෙන් ම සටහන් නොවීම

 

28.බොල් ණය ගිණුම්ගත කිරීමේ ජර්නල් සටහන වනුයේ,

1) බොල්ණය ගිණුම හර , පොදු ජර්නලය බැර

2) බොල්ණය ගිණුම හර , ණයගැති ගිණුම බැර

3) ණයගැති ගිණුම හර , බොල්ණය ගිණුම බැර

4) බොල්ණය ගිණුම හර , ණයහිමි ගිණුම බැර

 

29.මූල්‍ය සම්පාදන මාර්ගයක් තෝරා ගැනීමේදී අවධානය යොමුකළ යුතු කරුණක් නොවන්නේ,

1) පිරිවැය

2) සුරැකුම් අවශ්‍යතා

3) ව්‍යාපාර සංවිධානයේ ස්වාභාවය

4) මුදල් ලබා ගැනීමට ගතවන කාලය

 

30.දුරකථන ගාස්තු රු.750 ක් චෙක් පතකින් ගෙවූ විට එය ලෙජරයට පිටපත් කිරීමට අදාල ද්විත්ව සටහන වනුයේ,

1) දුරකථන ගාස්තු ගිණුම හර රු.750 ,බැංකු ගිණුම බැර රු.750

2) දුරකථන ගාස්තු ගිණුම හර රු.750 ,මුදල් බැර රු.750

3) දුරකථන ගාස්තු ගිණුම හර රු.750 ,ණය හිමියෝ බැර රු.750

4) දුරකථන ගාස්තු වෙන් කිරීමේ හර රු.750 , දුරකථන ගාස්තු ගිණුම බැර     රු.750

 

31.මූලික පොත් පවත්වා ගැනීමෙන් අයත් වන ප්‍රයෝජනයක් නොවන්නේ,

1) ගිණුමිකරණ ක්‍රියාවලිය යාවත්කාලීනව පවත්වා ගත හැකිවීම

2) ලෙජරයේ සංකීර්ණතාවය අඩුකර ගත හැකි වීම

3) ව්‍යාපාරයක අවසාන මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්පාදනයට සහයක් වීම

4) ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

32.යන්ත්‍ර ක්ෂය ගිණුම්ගත කිරීමට අදාල ද්විත්ව සටහන වනුයේ,

1) යන්ත්‍ර ක්ෂය ගිණුම හර,ක්ෂය වෙන් කිරීමේ ගිණුම බැර

2) යන්ත්‍ර ක්ෂය ගිණුම හර, මුදල් ගිණුම බැර

3) යන්ත්‍ර ක්ෂය ගිණුම හර,පොදු ජර්නලය ගිණුම බැර

4) ක්ෂය වෙන් කිරීමේ ගිණුම හර, යන්ත්‍ර ක්ෂය ගිණුම බැර

 

33.ලාභාලාභ ගිණුමට ඇතුලත් කරන ආදායම් මූලික කොටස් දෙකකි.ඒ අතුරින් වෙළඳ ආදයම් සඳහා ඇතුළත් නොවන අයිතමයක් වන්නේ,

1) ලද වට්ටම්

2) දළ ලාභය

3) ලැබූ කොමිස්

4) ස්ථාවර වත්කම්

 

34.ශේෂ පිරික්සුමක් පවත්වා ගැනීමෙන් ලබා ගත හැකි වැදගත් ප්‍රයෝජනයක් නොවන්නේ,

1) ගිණුම් තැබීමේ ක්‍රියාවලියේ සංඛ්‍යාත්මක නිවැරදිතාවය නිශ්චය කරගත හැකි වීම

2) ලෙජරයේ සාරාංශගත ලේඛණයක් වීම නිසා අවසාන ගිණුම පිළියෙළ කිරීමට පිටිවහලක් වීම

3) ව්‍යාපාරයේ සිදුවන සියලු අක්‍රමිකතා දැනගත හැකි වීම

4) කිසියම් ගිණුම් අයිකමයකට අදාල සමස්ථ වටිනාකම ඉක්මනින් දැනගැනීමට හැකිවීම

 

35.ලාභ අරමුණුකර නොගත් සංවිධානයක පිළියෙළ කරනු ලබන ප්‍රධාන ගිණුම් වර්ගයක් වනුයේ,

1) ආදායම් ප්‍රකාශය

2) පොදු ජර්නලය

3) ආදායම් වියදම් ගිණුම

4) මුදල් පොත

 

36.ව්‍යාපාරයක ප්‍රධාන මූල්‍ය අවශ්‍යතාවයක් නොවන්නේ,

1) ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා

2) ව්‍යාපාර පුලුල් කිරීම සඳහා

3) වෙනත් ව්‍යාපාර අත්පත් කර ගැනීම සඳහා

4) ව්‍යාපාරයට රක්ෂණයක් ලබා ගැනීම සඳහා

 

37.මූල්‍ය සම්පාදන මාර්ගයක් වශයෙන් සාමාන්‍ය කොටස් නිකුත් කිරීම මගින් ව්‍යාපාරයකට සැලසෙන ප්‍රයෝජනයක් නොවන්නේ,

1) වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් රැස්කර ගත හැකිවීම

2)පොලී ගෙවීට සිදු නොවීම

3) ව්‍යාපාරයට විනිවිද භාවයක් නොලැබී යාම

4) සම්පාදනය කරගත් මුදල් ව්‍යාපාරයේ අවසානය දක්වාම අඳවා ගත හැකි වීම.

 

38.වර්තමානයේ බොහෝ පාර්ශ්වයන් විධිමත් ආයෝජන මාර්ගයන් හි මුදල් ආයෝජනයට පෙළඹී ඇත.මීට හේතුවක් නොවන්නේ,

1) පිළිගත් නීතිමය පසුබිමක් පැවතීම

2) ආයෝජනයට ලැබෙන සුරක්ෂිත භාවය

3) මූල්‍ය නොවන වෙනත් ප්‍රතිලාභ ලැබීම

4) විශාල පොළී ආදාදමක් කෙටි කාලයක් තුල ලබාගත හැකි වීම

 

39.කොටස්වල ආයෝජනය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ අතුරින් අසත්‍ය වනුයේ,

1) ලාභාංශ ලැබීම

2) ප්‍රාග්ධන ලාභ ලැබීම

3) කොටස් වෙන අයෙකුට පවරා නැවත මුදල් ලබා ගත නොහැකි වීම

4) ප්‍රසාද කොටස් සඳහා හිමිකම් කිව හැකි වීම

 

40.ව්‍යාපාරයක සලකනු ලබන යම් කාලසීමාවකට අදාලව පිළියෙල කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශවල ශුද්ධ අලාභයක් තිබුණහොත් ඊට අදාල ද්විත්ව සටහන වනුයේ,

1) ලාභාලාභ ගිණුම හර,ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර

2) ප්‍රාග්ධන ගිණුම හර,ලාභාලාභ ගිණුම බැර

3)ආදායම් ප්‍රකාශය හර,ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර

4) ලාභාලාභ ගිණුම හර, ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර

  


 

පිළිතුරු………

 1. 2
 2. 4
 3. 1
 4. 4
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 8. 2
 9. 1
 10. 3
 11. 3
 12. 1
 13. 3
 14. 2
 15. 1
 16. 4
 17. 3
 18. 1
 19. 3
 20. 4
 21. 4
 22. 3
 23. 3
 24. 4
 25. 2
 26. 3
 27. 1
 28. 2
 29. 4
 30. 1
 31. 4
 32. 1
 33. 4
 34. 3
 35. 3
 36. 4
 37. 3
 38. 4
 39. 3
 40. 2