ව්‍යාපාර සංවිධාන - කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර - 12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාර සංවිධාන - කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර

කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර (Proprietorships)

හිමිකාරිත්වය තනි පුද්ගලයෙකු සතු වන ඔහු විසින් ප්‍රාග්ධනය යොදා ලාභ තනිව භුක්ති විදිමේ අරමුණින් පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරයයි. එනම් අයිතිකරුට හවුල්කරුවන් නොමැති ව්‍යාපාරයි. “Sole Proprietor” යන ඉංග්‍රීසි පදයෙන් ගම්‍ය වන්නේ අයිතිකරුට හවුල්කරුවන් නොමැති බවයි.

කේවල ස්වාමී ව්‍යාපාර ප්‍රචලිත වීීමට හේතු

 1. පහසුවෙන් ආරම්භ කළහැකිවිම
 2. අඩු ප්‍රාග්ධනයකින් ඇරඹිය හැකි විම

 3. ස්වාධිනව කටයුතු කළ හැකිවිම / තීරණ ගැනිම පහසු විම

 4. ලාභ තනිව භුක්ති විදිය හැකි විම

 5. නිතිරිතවල බලපෑම අඩු විම

 6. පෞද්ගලික දක්ෂතාවය හා ශ්‍රම දායකත්වය සපයා ගත හැකි විම

 7. පවුලේ සම්පත් හා ශ්‍රම දායකත්වය සපයා ගත හැකි විම

 8. ලියාපදිංචිය අත්‍යවශ්‍ය නොවිම

 

කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයේ දැකිය හැකි විශේෂ ලක්ෂණ

 1. ව්‍යාපාරයේ කටයුතු පිළිබද හිමිකරුගේ උපරිම කැපවිම

 2. හිමිකාරත්වය හා කළමනාකරණය එක් පුද්ගලයෙකු අත පැවතීම

 3. අවදානමට තනිව මුහුණ දිම නිසා වගකීමෙන් හා අරපිරිමැස්මෙන් ක්‍රියා කිරිම

 4. උපයන ලාභය බොහෝ විට ව්‍යාපාරය තුළ ආයෝජනය කිරිම

 5. ගනුදෙණුකරුවන් සමග සමිප සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගත හැකිවිම

 6. ලාභ තනිව භුක්ති විදිම

 

කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයේ දැකිය හැකි වාසි හා අවාසි

වාසි අවාසි
 • ආරම්භ කිරිම පහසු විම හා අවම පිරිවැයකින් ආරම්භ කළ හැකිවිම
 • අයිතිකරුගේ වගකිම අසීමිත විම
 • නීතිමය බලපෑම අඩුවිම
 • වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කිරිම දුෂ්කර විම
 • ලාභය තනිව භුක්ති විදිය හැකිවිම
 • ව්‍යාපාරයේ රදා පැවැත්ම දැඩි ලෙස අයිතිකරුගේ හැකියාව මත තීරණය විමය
 • තීරණ ගැනිම පහසු විම / ව්‍යාපාරයේ පාලනය හුදෙක් අයිතිකරු සතු විම
 • අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති විම / ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම අස්ථාවර විම
 • ඉහළ උනන්දුව හා උපරිම කැපවිම
 • අලාභ අයිතිකරු තනිව විද දරා ගත යුතු විම / අවදානම තනිව දැරිමට සිදුවිම
 • ව්‍යාපාරික රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා විම / ව්‍යාපාරයේ පෞද්ගලික භාවය ආරක්ෂා විම
 • නීතිමය පුද්ගලභාවය නොමැති විම
 • ව්‍යාපාරය විසුරුවා හැරිම පහසු විම
 • හිමිකරුගේ කාර්ය බහුලත්වය / අවිවේකි බව / පෞද්ගලිකව කාලය කැප කිරිමට නොහැකි විම
 • ආත්ම වින්දනය
 •  දක්ෂ සේවකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනිම අපහසු විම
 • අඩු ප්‍රාග්ධනයකින් ආරම්භ කළ හැකිවිම
 
 • ගනුදෙණුකරුවන් සමග සෘජු සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගතහැකිවිම
 
 • අවදානම තනිව දැරිම නිසා ඉහළ අරපිරිමැස්මකින් කටයුතු කිරිම
 

 

වෙනත් ව්‍යාපාර සංවිධාන හා සසදන කළ කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයට ආවේණික වූ ධනාත්මක ලක්ෂණ 

 1. අවදානම තනිව දැරිම නිසා ඉහළ අරපිරිමැස්මකින් කටයුතු කිරිම
 2. ලාභය තනිව භුක්ති විදින නිසා උපරිම කැපවිමෙන් ක්‍රියා කිරිම
 3. තීරණ ගැනිමේ ස්වාධින අයිතිය ලැබිම
 4. ගණදෙනුකරුවන් සමග සෘජු සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනිමට හැකිවිම
 5. සාපේක්ෂව නීතිමය බලපෑම අඩු විම
 6. රහස්‍ය භාවය ආරක්ෂා විම

 

කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර මුහුණ දෙන අවදානම්

 1. අසීමිත වගකීම
 2. ව්‍යාපාරයේ ණයතුරුස් සදහා පෞද්ගලික දේපළ පවා කැප කිරිමට සිදුවිම
 3. අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නොමැති බව
 4. හදිස්සියේ වසා දැමීමට සිදුවිම
 5. ක්ෂණික තිරණ ගැනිමේ හැකියාව
 6. වැරදි තීරණ ගැනිමට ඇති ඉඩකඩ