ව්‍යාපාර සංවිධාන - හැදින්වීම - 12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාර සංවිධාන - හැදින්වීම

ව්‍යාපාර සංවිධාන - හැදින්වීම

ව්‍යාපාර සංවිධානයක් (Business Organization­) යනු.

ලාභ ඉපැයිම හෝ සමාජ සුභසාධනය අරමුණු කරගෙන මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා තෘප්තිමත් කිරිම සදහා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය, බෙදාහැරිම, වෙළදාම හා අනුබද්ධිත සේවා සැපයීම පුද්ගලයෙකු වශයෙන් හෝ පුද්ගලයන් කණ්ඩායමක් වශයෙන් ඒකරාශි විම, ව්‍යාපාර සංවිධානයක් ලෙස හැදින්වේ.

ව්‍යාපාර සංවිධානයකට පොදු වු ලක්ෂණ.

 1. අරමුණක් තිබිම
 2. සංවිධාන ව්‍යුහයක් තිබිම
 3. පුද්ගලයන් නිරතව සිටිම
 4. ව්‍යාපාර නාමයක් තිබිම
 5. ආර්ථික කටයුත්තක නියැලිම
 6. කළමණාකරණ හා පාලන ක්‍රමයක් පැවතිම
 7. පැවැත්මක් තිබිම
 8. ව්‍යාපාර කටයුතු වාර්තා කිරිමේ ක්‍රමයක් තිබිම

 

පොදු ව්‍යාපාර

අයිතිය රජය පළාත් හා පළාත් පාලන ආයතන (ජනතාව) සතුවන ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සදහා පවත්වා ගෙන යන ව්‍යාපාර පොදු අංශය සතු ව්‍යාපාර ලෙස හැදින්වේ. රජය මූල්‍ය සම්පත් යොදා ඇති ජනතා සේවය අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර වේ.

නිද :- රාජ්‍ය සංස්ථා, රාජ්‍ය දෙපාර්ත්මේන්තු, රාජ්‍ය සමාගම්

 

පෞද්ගලික ව්‍යාපාර

අයිතිය පුද්ගලයෙකුට හෝ පුද්ගලයන් කණ්ඩායමකට පමණක් සීමාවන බව පෞද්ගලික යන්නෙන් අදහස් වේ. බොහෝ විට මේවා ලාභ අරමුණු සදහා පවත්වා ගැනේ.

නිද :- කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාර, හවුල් ව්‍යාපාර, සංස්ථාපිත සමාගම්, සමූපාකාර, වරලත් ව්‍යාපාර

 

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරිමට  පෙර ඔබ සැලකිල්ලට ගතයුතු සාධක කවරේද

 1. වෙළදපොල

 2. ආයෝජනයට ලැබෙන ඉපැයිම් (පොලිය හා ලාභය)

 3. ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය

 4. ස්ථානගත කිරිම

 5. අනාගත වර්ධනය

 6. කුසලතා හා හැකියාව

 7. සේවක අවශ්‍යතා හා කම්කරු නීතිරිති

 8. තොග වර්ග හා ප්‍රමාණය

 9. ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා

 10. බදු නීති රිති ඇතුළු නීතිමය රාමුව

ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරිම සදහා බලපත්‍ර නිකුත් කරන ආයතන

මූල්‍ය සමාගමක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 
ගුවන් විදුලි සේවාවක් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය විදුලි සංදේශක නියාමන කොමිෂම
විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතනයක් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය 
ජාත්‍යන්තර පාසලක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය 
ආගන්තුක නිවාසයක් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය 
ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් අලෙවි සැලක්  සෞඛ්‍යය අමාත්‍යංශය 
නියෝජිත තැපැල් කාර්යාලයක්  ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව 
රියදුරු පුහුණු පාසලක්  මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
මුද්‍රණාලයක් ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව 
බේකරියක් අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය 
සයිබර් අවන්හලක්  අදාළ පළාත් පාලන ආයතන 
රක්ෂණ සමාගමක්    ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලය