ලිපි
ඉතිහාසයේ පැරණි වචන සහ එහි තේරුම් | ධර්මපාල පිළිරුවට ඔටුණු පැළඳ වීම හා එහි ප්‍රතිඵල | විජයබා කොල්ලයෙන් පසු කෝට්ටේ රාජ්‍යය | හයවන බුවනෙකබාහු රජතුමා (ක්‍රි.ව.1469-1478) | හයවන පරාක්‍රමබාහු රජුගේ පාලන කාලයේ දී සිදු වූ වැදගත් සිදුවීම් | හයවන පරාක්‍රමබාහු රජුගේ බිරිඳ, පුතුන් සහ දියණියන් පිළිබඳ මත | හයවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා පිළිබඳ සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථවල එන විස්තර | පස්වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා (ක්‍රි.ව.1344-1359) | තුන්වන විජයබාහු රජතුමා (ක්‍රි.ව1232 -1236) | දඹදෙණි යුගයේ සිට ගම්පොළ යුගය දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික තොරතුරු | දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජුගේ ශාසනික කටයුතු | කුරුණෑගල රාජධානිය- දෙවන බුවනෙකබාහු රජතුමා (ක්‍රි.ව.1293-1302) | දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා (ක්‍රි.ව.1236-1270) | කාර්මික විප්ලවය-ii | කාර්මික විප්ලවය- I | ලංකාවේ මහා මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග | පළමුවන විජයබාහු රජු | වසභ රජතුමා | පූර්ව රාජ්‍ය සමය | පණ්ඩුකාභය රජු | ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාවාස ආරම්භය | දුටුගැමුණු රජතුමා | ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය - 3 | ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය - 2 | ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය - 1 | පළමුවන විමලධර්මසූරිය රජතුමා | දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජුගේ කාර්යය සාඵල්‍යය(දෙවන කොටස) | දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජුගේ කාර්යය සාඵල්‍යය | රට සුද්දාට පාවා දුන් මාර්තු ගිවිසුම | අැමරිකන් නිදහස් සටන(කෙටි සටහන්) | සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය විෂය නිර්දේශයේ සඳහන් සියලු සෙල්ලිපි (හා ග්‍රන්ථ) | පළමුවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා | ඉන්දීයාවේ ඵෙතිහාසික තොරතුරු | ඉන්දු මිටියාවතෙහි සංස්කෘතිය | ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික වාරි තාක්ෂණය | ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය | නයිල් නිම්න ශිෂ්ටාචාරය | ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරය | ඉතිහාසය (11 ශ්‍රේණිය ) කෙටි සටහන් 01, | ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය තහවුරු වීම | යුරෝපය | ශ්‍රී ලංකාවේ රජවරුන් |