ලිපි
ශ්‍රද්ධාව යනු කුමක්ද එය තථාගත අවබෝධයට වැදගත් වන ආකාරය | උභයාර්ථය හැඳින්වීම. | බ්‍රාහ්මණ - ශ්‍රමණ සංස්කෘතීන් අතර විශේෂතා 1 | භාරතීය කෘෂි ආර්ථිකය සිදු වූ නව ප්‍රවනතා | සමූහාණ්ඩු පාලනය හෙවත් ගනතන්ත්‍ර පාලනය. | බුද්ධ ප්‍රතිමාවල ආසන වර්ග | නිගන්ඨනාථ පුත්ත තුමාගේ ඉගැන්වීම හා බුදු දහමේ ඉගැන්වීම් අතර විශමතා | මක්කලී ගෝසාල | ධර්ම සංරක්ෂණ විධි හා භාණක පරම්පරා (03 කොටස) | ධර්ම සංරක්ෂණ විධි හා භාණක පරම්පරා (02 කොටස) | ධර්ම සංරක්ෂණ විධි හා භාණක පරම්පරා (01 කොටස) | ගුප්ත අධිරාජ්‍යය හා බුදු දහම (06 කොටස) | ගුප්ත අධිරාජ්‍යය හා බුදු දහම (05 කොටස) | ගුප්ත අධිරාජ්‍යය හා බුදු දහම (04 කොටස) | ගුප්ත අධිරාජ්‍යය හා බුදු දහම (03 කොටස) | ගුප්ත අධිරාජ්‍යය හා බුදු දහම (02 කොටස) | ගුප්ත අධිරාජ්‍යය හා බුදු දහම (01 කොටස) | සමාජ සාධාරනත්වය හා තිරසර ලෝක සාමය උදෙසා බුදු දහම | බුද්ධ කාලීන භාරත සමාජය (උසස් පෙළ බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය සඳහා) - පාඩම 1 | කාන්තාව පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම. | ෂට් ශාස්තෘවරු | බුද්ධ කාලීන භාරතීය ශ‍්‍රමණ සම්ප‍්‍රදාය | කෙටි සටහන් 03 (යාගය) | කෙටි සටහන් 02 | කෙටි සටහන් 01 | වික‍්‍රමශිලා විශ්වවිද්‍යාලය හා අධ්‍යාපන රටාව | නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලයෙහි අධ්‍යාපන රටාව | බුද්ධකාලින සමාජයේ පැවති බුද්ධි විරෝධි මත | ධර්ම සංගායනා - 1 | ධම්මපදය - යමක වග්ගය | පළමු ධර්ම සංඝායනාවට පසුබිම් වු හේතු : | ශාසනයේ චිරස්ථිතියට බලපෑ ධර්ම සංඝායනා | උපසම්පදාව. | රාජ්‍ය පාලනය සඳහා බෞද්ධ ඉගැන්වීම්. |