ලිපි
ගුත්තිල කාව්‍ය රචනා රීතිය හා සම්ප්‍රදාය | බැද්දේගම නවකතාව | ගුත්තිල කාව්‍ය 7 කොටස | ගුත්තිල කාව්‍ය 6 කොටස | ගුත්තිල කාව්‍ය 5 කොටස | ගුත්තිල කාව්‍ය 4 කොටස | ගුත්තිල කාව්‍ය 3 කොටස | ගුත්තිල කාව්‍ය 2 කොටස | ගුත්තිල කාව්‍ය 1 කොටස | නූතන පද්‍ය සාහිත්‍යය විචාරය | බැද්දේගම වැසියන් හා එහි පරිහානියට යන ආකාරය සජීවී ලෙස නිරූපණය කිරීමට කතුවරයා භෂාව යොදාගෙන ඇති ආකාරය නිදසුන් දෙමින් පැහැදිලි කරන්න | සමානාර්ථවත් වචන හා විරුද්ධාර්ථවත් වචන | පද්‍ය රසවින්දනය - 2 කොටස | පද්‍ය රසවින්දනය - 1 කොටස | නූූතන පද්‍ය - ඉගිලෙන සිහින රසවිඳුම | නූතන පද්‍ය - සමනලයා රසවිඳුම | නුතන පද්‍ය කුකුලු හැවිල්ල | නාට්‍ය ප්‍රබේද සහ විශේෂ ලක්ෂණ - 01 | මනමේ නාට්‍ය | අනුරුද්ධ කුමාර කතාව | ජීවක වෛද්‍යවරයාගේ කතාව විචාරය | සද්ධර්මරත්නාවලිය | ප්‍රත්‍යාර්ථ කෘදන්ත නාම | ප්‍රත්‍යාර්ථ තද්ධිත නාම | සිඛ වළඳ හා සිඛ වළඳ විනිස | ‌සන්ධි-2 | ගීතමය වදන් තුලින්ම ප්‍රශ්ණ කරමින් ධ්වනිතාර්ථ ඉස්මතු කිරීමේ කලාව | තද්ධිත නාම | සන්ධි ප්‍රභේද | සන්ධි (අක්ෂර සංවිධානය) | ලිංග භේදය | විරුද්ධාර්ථ පද | පිරුළු | වාක්‍යය ක්‍රම | වාක්‍යය නිර්මාණය | ක්‍රියා පද 2 | ගිරා සංදේශකරුගේ කාව්‍ය ප්‍රතිභාව | සද්ධර්ම රත්නාවලිය | ප්‍රඥාවෙන් ආනන්දයට ගිය නැලවිලි ගීතය (උසස් පෙල සංගීත විෂය හදාරන සිසුන්ට සහ විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන්ට කාලීන ගීත සාහිත්‍ය විචාරයන් කිරීමට වැදගත් මාතෘකාවකි) | සන්ධි | සිංහල අක්ෂර මාලාව. | සාමාන්‍ය පෙළ රචනා | රූඩී පද | ප්‍රස්තාව පිරුළු 11 | ප්‍රස්තාව පිරුළු 10 | ප්‍රස්තාව පිරුළු 09 | ප්‍රස්තාව පිරුළු 08 | ප්‍රස්තාව පිරුළු 07 | ප්‍රස්තාව පිරුළු 06 | ප්‍රස්තාව පිරුළු 05 | ප්‍රස්තාව පිරුළු 04 | ප්‍රස්තාව පිරුළු 03 | ප්‍රස්තාව පිරුළු 02 | ප්‍රස්තාව පිරුළු 01 | විරුද්ධ පද | සමාන වචන 3 | “ජාතික තොටිල්ල” පිළිබද රසාස්වාදය | සමාන වචන 2 | සමාන වචන 1 | තනි පද |