ලිපි
මූලාශ්‍ර බහුලත්වය ඉතිහාසඥයාට බලපාන්නේ කෙසේද? | කොරියාවට සිදුකල ජපන් බලපෑම | කාවන්තිස්ස රජතුමාගේ විචක්ෂණශීලී රාජෝපක්‍රම දුටුගැමුණු රජතුමාගේ ජයග්‍රහණයට පදනම දැමු ආකාරය | විජය රජුගේ ලංකා ආගමනය | “පුද්ගලයාට සහ සමාජයට අතීත මතකයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇ‍යි?” | යුරෝපීයන්ගේ පැමිණීමෙන් පසු මේ දක්වා ආසියාවේ වෙළඳාම (Asian trade in the present after Europeans) | සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් මහුණ දෙන ගැටළු (The Problems Facing Third World Countries) | චෝල නාවික කටයුතු | ආසියාවේ වාණිජ කටයුතු හැදෑරීමේදී උපයෝගි වන සිතියම් | ආසියාවේ වාණිජ ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මැටි බඳුන් මූලාශ්‍රයක් වශයෙන් යොදාගත හැකි ආකාරය. | රතු මුහුද (Red sea) ආශ්‍රිත වෙළඳ කටයුතු. | ආසියානු වෙළඳ කටයුතුවලදී සේද මාවතේ දායකත්වය. | ආසියාවේ වාණිජ ක්‍රියා හැදෑරීමේදී බටහිර ආසියා (අරාබි) මූලාශ්‍රවලින් ලැබෙන පිටුවහල | සාහිත්‍ය මුලාශ්‍රයන් හා ශිලා ලේඛන තුළින් මානව වර්ගයට තොරතුරු සංප්‍රේශනය කිරීමේ ඇති විවිධත්වයන් හා නෛසර්ගික වටිනාකම | ඉතිහාසය හැදෑරීමෙහිලා ශිලා ලේඛනයන්හි උපයෝගිතාවය | ශිලා ලේඛන | මහත්මා ගාන්ධි තුමාගේ අධ්‍යාපනික හා දාර්ශනික සංකල්ප. | මහත්මා ගාන්ධිගේ සමාජ සාධාරණත්වය. | අවිහිංසාවාදි ව්‍යාපාරය. | මහත්මා ගාන්ධි හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය. | මහත්මා ගාන්ධිතුමා. | මලය දේශය සහ එහි ව්‍යාප්තිය. (02 කොටස) | මලය දේශය සහ එහි ව්‍යාප්තිය. (01 කොටස) | ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයේ ආගමික සංකල්ප. | ලන්දේසි පාලනය හා උඩරට. (05 කොටස) | ලන්දේසි පාලනය හා උඩරට. (04 කොටස) | ලන්දේසි පාලනය හා උඩරට. (03 කොටස) | ලන්දේසි පාලනය හා උඩරට. (02 කොටස) | ලන්දේසි පාලනය හා උඩරට. (01 කොටස) | පුරාතන ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳාම. (02 කොටස) | පුරාතන ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳාම. (01 කොටස) | හොවැංහෝ නිම්න ශිෂ්ටාචාරය. (ෂෑං රාජවංශය) 02 කොටස | හොවැංහෝ නිම්න ශිෂ්ටාචාරය. (ෂෑං රාජවංශය) 01 කොටස | නිදහසින් පසු ඉන්දියාවේ ආර්ථික වර්ධනය. (03 කොටස) | නිදහසින් පසු ඉන්දියාවේ ආර්ථික වර්ධනය. (02 කොටස) | නිදහසින් පසු ඉන්දියාවේ ආර්ථික වර්ධනය. (01 කොටස) | ඉන්දු පකිස්තාන අර්බුදයට බලපෑ හේතු සාධක. | ඉන්දියාවෙන් පකිස්තානය වෙන්වීම. | වෙංගියේ නැගෙනහිර චාලුක්‍යය රාජවංශය | කල්‍යාණියේ බටහිර චාලුක්‍යය රාජවංශය | බදාම්යේ බටහිර චාලුක්‍යය රාජවංශය. | චෝළ පරිපාලනය | චෝළ අධිරාජ්‍යය | ඉන්දියානු ඉතිහාසය හැදෑරීමේදි පාහියන් හා හියුංසියෑංගේ මූලාශ්‍රවල වැදගත්කම. (04 කොටස) | ඉන්දියානු ඉතිහාසය හැදෑරීමේදි පාහියන් හා හියුංසියෑංගේ මූලාශ්‍රවල වැදගත්කම. (03 කොටස) | ඉන්දියානු ඉතිහාසය හැදෑරීමේදි පාහියන් හා හියුංසියෑංගේ මූලාශ්‍රවල වැදගත්කම. (02 කොටස) | ඉන්දියානු ඉතිහාසය හැදෑරීමේදි පාහියන් හා හියුංසියෑංගේ මූලාශ්‍රවල වැදගත්කම.(01 කොටස) | සුමේරියානු සභ්‍යත්වයේ සමාජ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් | හරප්පාවේ වෙළදාම. | ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරය | ගම්පොළ රාජධානි සමයේ දේශපාලන තත්ත්වය හා චීන සෙන්පති “චෙං හෝ” ගේ ආක්‍රමණය | ආර්ය සභ්‍යත්වය | අශෝක රජතුමාගේ දේශපාලන ප‍්‍රතිපත්ති 04 | අශෝක රජතුමාගේ දේශපාලන ප‍්‍රතිපත්ති 03 | අශෝක රජතුමාගේ දේශපාලන ප‍්‍රතිපත්ති 02 | අශෝක රජතුමාගේ දේශපාලන ප‍්‍රතිපත්ති 01 | අශෝක රජතුමා | ආර්යයන් පිළිබද පවතින මතවාද | ආර්යාගමනය | ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයේ පරිහානී තත්වයන් | ඉන්දු නිම්නය හා ශිෂ්ටාචාරය ඇති වූ ප‍්‍රවණතා | අනුරාධපුර යුගයේ සිට පොළොන්නරු යුගය දක්වා ලංකාවේ වාරිමාර්ග | මැණික් පුටුවට යුද්ධ වැදුණ නාග ගෝත්‍රික රජවරුන් | පණ්ඩුකාභය රජතුමා 2 කොටස | පණ්ඩුකාභය රජතුමා 1 කොටස | ලංකාවේ භූගෝලිය පිහිටිම ඉතිහාසයට බලපෑ ආකාරය 3 කොටස. | ලංකාවේ භූගෝලිය පිහිටිම ඉතිහාසයට බලපෑ ආකාරය 2 කොටස. | ලංකාවේ භූගෝලිය පිහිටිම ඉතිහාසයට බලපෑ ආකාරය. | කාසි සහ විදේශිය මුලාශ්‍ර | ශිලා ලේඛණ 4 කොටස | ශිලා ලේඛණ 3 කොටස | ශිලා ලේඛණ 2 කොටස | ශිලා ලේඛණ 1 කොටස | මහා වංශය 3 කොටස | ශිලා ලේඛණ 1 කොටස | මහවංශය 2 කොටස | මහාවංශය | ලංකා ඉතිහාසයේ මූලාශ්‍ර 2 | ලංකා ඉතිහාසයේ මූලාශ්‍ර | ලංකා ඉතිහාසයේ මූලාශ්‍ර | ඉන්දියන් ඉතිහාසය හැදෑරීමට ඇති මූලාශ්‍ර 3 | ඉන්දියන් ඉතිහාසය හැදෑරීමට ඇති මූලාශ්‍ර 2 | ඉන්දියන් ඉතිහාසය හැදෑරීමට ඇති මූලාශ්‍ර | ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ය ජනාවාස 4 කොටස | ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ය ජනාවාස 3 කොටස | ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ය ජනාවාස 2 කොටස | ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ය ජනාවාස 1 කොටස |